Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013 Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ EUROBANK
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία με την Τράπεζα EUROBANK διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 και ώρα 19.30 στο Ξενοδοχείο Oceania Club στα Νέα Μουδανιά, όπου θα παρουσιαστούν τα προνομιακά προγράμματα Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στελέχη της τράπεζας θα πραγματοποιήσουν αναλυτική ενημέρωση για τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της τράπεζας, όπου σε συνεργασία με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) του ΕΤΕΑΝ και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), θα πληροφορήσουν τις επιχειρήσεις τις δυνατότητες που έχουν για να χρηματοδοτηθούν, έτσι ώστε  να ωφεληθούν  και να αναπτυχθούν. Η είσοδος στην εκδήλωση - ημερίδα είναι ελεύθερη.


  • ΣΥΝΟΛΙΚΑ  23.045 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ‘ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΜμΕ’ & 542 ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Συνολικά 23.045 προτάσεις, με προϋπολογισμό 3.755.971.160,16 ευρώ και δημόσια επιχορήγηση ποσού 1.568.084.580,77 ευρώ, υποβλήθηκαν πανελλαδικά για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς «Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών». Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκατ. ευρώ και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς Άξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στο νομό Χαλκιδικής υποβλήθηκαν 542 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 91.026.337,44 ευρώ. Οι  57 αφορούσαν την μεταποίηση, συνολικού προϋπολογισμού 11.705.102,34 ευρώ, οι 396 τον τουρισμό συνολικού προϋπολογισμού 72.972.810,40 ευρώ και οι 89 το Εμπόριο και τις υπηρεσίες συνολικού προϋπολογισμού 6.348.424,70 ευρώ. Επιπλέον από το σύνολο των 542 προτάσεων που αφορούσαν  το νομό μας, οι 113 ήταν υπό σύσταση επιχειρήσεις με συνολικού προϋπολογισμού 28.404.445,47 ευρώ, οι 73 ήταν νέες επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού 10.186.792,96 ευρώ και οι υπόλοιπες 356 ήταν υφιστάμενες επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού 52.435.099,02 ευρώ. Πρέπει να επισημάνουμε ότι στην Κεντρική Μακεδονία πρώτος έρχεται σε σειρά κατάταξης από αριθμό υποβεβλημένων προτάσεων ο νομός Θεσσαλονίκης με 2.021 προτάσεις και δεύτερος ο νομός Χαλκιδικής με 542 προτάσεις, ενώ τρίτος και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, ο νομός Πιερίας με 337 προτάσεις. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Γκιλής μετά την γνωστοποίηση των στοιχείων δήλωσε ότι : “Αυτό δείχνει ότι οι επιχειρηματίες της Χαλκιδικής συμμετέχουν σε προγράμματα, και σε αυτό έχει συντελέσει και το Επιμελητήριο μας με την ενημέρωση μέσω των ημερίδων του στην Ιερισσό, στον Πολύγυρο, στην Σιθωνία, στα Ν. Μουδανιά και στην Κασσάνδρα, αλλά και με την συμβουλευτική υποστήριξη που παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, διότι θα έχουν θετική κατάληξη αρκετοί από αυτούς τους φακέλους, με αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων και την βελτίωση της υποδομής στις επιχειρήσεις του Νομού (συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών  καταλυμάτων), πράγμα που σημαίνει αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και καταπολέμηση της ανεργίας ”.

·         ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μετεγκατάσταση μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) και Επιχειρηματικά Πάρκα» ΜΕΧΡΙ 30-6-2013

Σύμφωνα με την απόφαση Α.Π.: Οικ. ΦΚ Α21.3/7027/523 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργου προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007 - 2013» έως την 30η Ιουνίου 2013 (30-6-2013) και ώρα 24:00, αντί της 31ης Μαΐου 2013 που ήταν η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία. Υπενθυμίζουμε ότι στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της μετεγκατάστασης των παραγωγικών επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ). Επιπρόσθετα το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν πλέον σε οργανωμένους χώρους. Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης για όλες τις δαπάνες ανέρχεται σε ποσοστό 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια. H ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης θα αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών. Η διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται η 31.3.2015. Ενισχύονται έργα από 30.000,00€ έως 400.000,00€. Στις επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε πάγια και οι άυλες επενδύσεις . Συγκεκριμένα οι επενδύσεις σε πάγια περιλαμβάνουν : 1. Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων , 2. Αγορά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση και επέκταση αυτών , 3. Δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης, 4. Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης στον καινούριο χώρο παραγωγής, 5. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, 6. Προμήθεια και εγκατάσταση τυχόν νέου αναγκαίου παραγωγικού & βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης λογισμικού και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ οι άυλες δαπάνες περιλαμβάνουν : 7. Ενέργειες μετεγκατάστασης, 8. Ενέργειες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης, 9. Ενέργειες σχετικές με μελέτες για την εγκατάσταση των μηχανημάτων στην νέα θέση και την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση εγκατάστασης. Η υποβολή στο πρόγραμμα που άρχισε από 15/4/2013 γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr , www.ependyseis.gr/mis .


·         ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στην προσπάθειά του να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νομού μας που πλήττονται από την πρωτοφανή κρίση που όλοι βιώνουμε, ενημερώνει τα μέλη του ότι θα συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) το οποίο έχει δημιουργήσει μια ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με σκοπό τη δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας και ανάπτυξης.Η συμβουλευτική υποστήριξη είναι δωρεάν για την κάθε επιχείρηση και χωρίς οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση για την υποστήριξη που θα τη λάβει. Τα πεδία στα οποία παρέχεται η συμβουλευτική υποστήριξη εστιάζουν στα σημαντικότερα θέματα λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων (π.χ. οργάνωση, χρηματοδότηση, μάρκετινγκ κ.α.).Καλούνται όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται, να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν την δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη. Οι επιχειρήσεις που θα επιλεχθούν θα προωθηθούν στους κατάλληλους συμβούλους του δικτύου, ανάλογα με το πρόβλημα της επιχείρησης και την ειδικότητα των συμβούλων.Η συμπληρωμένη αίτηση,  θα αποστέλλεται στη συνέχεια στο fax 210-3838027 ή θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση diktyo@imegsevee.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο τηλέφωνο 210 8837188 (κκ. Ηλίας Γεωργόπουλος και Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης) και στην ιστοσελίδα www.imegsevee.gr και www.diktyo.imegsevee.gr, καθώς και στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο τηλ. 2371024200 κα Τζηρίτη.

  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του ότι προτίθεται να πραγματοποιήσει σεμινάρια ΛΑΕΚ  μικρών επιχειρήσεων (1 -25 άτομα), Τεχνικού Ασφαλείας Β΄ κατηγορίας (35 ώρες εκπαίδευσης κόστους 90,00€) και Γ΄ κατηγορίας (10 ώρες εκπαίδευσης, κόστους 40,00 €) επικινδυνότητας και σεμινάρια ΕΦΕΤ για  «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» (10 ώρες εκπαίδευσης, κόστους 80,00€). Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν τόσο στον Πολύγυρο στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Επιμελητηρίου, όσο και σε οποιαδήποτε περιοχή της Χαλκδικής, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ενδιαφερομένων. Βασική προϋπόθεση για τα μέλη μας που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα σεμινάρια είναι να είναι ταμειακά ενήμεροι για το τρέχον έτος (2013) στα μητρώα του Επιμελητηρίου και να έχουν καταβάλλει το ανάλογο κόστος του σεμιναρίου. Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής: 2371024200 – 24300 και στο e-mail.: info@epichal.gr), υπεύθυνη κα Τζηρίτη Γεωργία. Οι αιτήσεις συμμετοχής υπάρχουν αναρτημένες και στο site του Επιμελητηρίου:  www.epichal.gr.

·         ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

Την επιβολή του ενιαίου φόρου ακινήτων χωρίς αφορολόγητο όριο αλλά με βάση το τετραγωνικό μέτρο για τα εντός σχεδίου κτίσματα και οικόπεδα και με βάση το στρέμμα για τις εκτός σχεδίου εκτάσεις γης, προβλέπει η πρόταση που παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας στους εκπροσώπους των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Με την πρόταση του υπουργείου καθιερώνεται ένα νέο διευρυμένο «χαράτσι» που θα εξασφαλίζει τα προσδοκώμενα έσοδα. Από το νέο φόρο θα υπάρχουν εξαιρέσεις ή μειώσεις μόνο για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ). Η πρόταση που παρουσιάστηκε προβλέπει: (1) Εντός σχεδίου κτίσματα και οικόπεδα. Ο φόρος θα ξεκινά από 1,8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και θα κλιμακώνεται με βάση τα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου, (2) Εκτός σχεδίου εκτάσεις γης. Ο φόρος θα επιβάλλεται ανά στρέμμα που θα ξεκινάει από το 1 ευρώ ανά στρέμμα και θα ξεπερνάει ακόμη και τα 20 ή 25 ευρώ ανά στρέμμα.

·         ΕΛ.ΣΤΑΤ.: ΣΤΟ 26,8% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

Στο επίπεδο-ρεκόρ του 26,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας το Μάρτιο, έναντι 26,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 26,85, έναντι 22,2% το Μάρτιο του 2012 και 26,7% το Φεβρουάριο του 2013.  Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Μάρτιο εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.580.680 άτομα.  Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.309.071 άτομα, ενώ ο οικονομικά µη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.379.478
άτομα. Κατά περιφέρεια, τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε Ήπειρο - Δυτική Μακεδονία (29,9%), Μακεδονία - Θράκη (28%) και Αττική (27,9%).

  • ΜΟΝΟ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 250 ΕΥΡΩ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Κατατέθηκε στη Βουλή η διάταξη που θα προβλέπει πως οι τόκοι καταθέσεων θα εγγράφονται στο έντυπο Ε1 μόνο εάν ξεπερνούν τα 250 ευρώ. Η διάταξη θα περιληφθεί στο σχέδιο νόμου για την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Θα ακολουθήσει η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη, η οποία θα ρίχνει φως στο τι θα ισχύσει με τους συνδικαιούχους των λογαριασμών. Σε αυτή θα αναφέρεται ότι θα πρέπει να δηλωθεί το «πραγματικό γεγονός», δηλαδή να αναγραφούν οι τόκοι στο Ε1 εκείνου στον οποίο ανήκουν οι καταθέσεις. Σημειώνεται πως η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ζήτησε από τις τράπεζες να αποστείλουν στο υπουργείο Οικονομικών έως τις 14 Ιουνίου τα στοιχεία για τους χρεωστικούς και πιστωτικούς τόκους καταθέσεων που διαθέτουν σε αυτές οι φορολογούμενοι. Πρέπει να σημειωθεί πως μόλις το 8% των φορολογούμενων φυσικών προσώπων εκτιμάται πως έχουν τόκους καταθέσεων άνω των 250 ευρώ και ως εκ τούτου η διαδικασία δεν θα καθυστερήσει.

  • ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από την Παρασκευή 7/6/2013 η υπουργική απόφαση για το νέο ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό και την αλληλένδετη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο ενάμιση μήνα. Το νέο σχέδιο φέρνει αρκετές αλλαγές και αίρει πολλούς περιορισμούς που ισχύουν σήμερα για τις τουριστικές επενδύσεις. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει και για την τουριστική ανάπτυξη στα ακατοίκητα νησιά.

  • ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ
Με άλλον νόμο, που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τους συνεταιρισμούς-σφραγίδα. Υπολογίζεται ότι από τους 6.500-7.000 πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς της χώρας πάνω από το 50% είναι ανενεργοί. Έτσι ανοίγει έως και το τέλος Σεπτεμβρίου το Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών προκειμένου μέχρι τότε οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις να καταθέσουν τα οικονομικά τους στοιχεία ώστε να διαπιστωθεί η βιωσιμότητά τους. Το δεύτερο βήμα είναι ότι έως το τέλος του 2013 όσοι ενταχθούν στο Μητρώο θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί και οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών να μετατραπούν σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, δηλαδή ιδιωτικές αγροτικές επιχειρήσεις, με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας. Μέχρι σήμερα μόνο 900 συνεταιρισμοί έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες για εγγραφή στο Μητρώο.

·       ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 13,6% ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

Αισιοδοξία για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας, μέσα στον Απρίλιο. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, τον Απρίλιο καταγράφηκε αύξηση 13,6% των ελληνικών εξαγωγών σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, και η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.476,7 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 3.914,1 εκατ. ευρώ έναντι 3.954,7 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2012, παρουσιάζοντας μείωση 1%.

·         ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Η ΕΕ ΖΗΤΑΕΙ ΠΙΣΩ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τελεσίγραφο για την επιστροφή μέχρι το τέλος του 2013 των 80 εκατ. ευρώ που δόθηκαν για το Κτηματολόγιο θέτει ο ευρωπαίος επίτροπος Γιοχάνες Χαν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εφημερίδων,  η Κομισιόν ζητάει πίσω τα χρήματα που έδωσε λόγω των καθυστερήσεων και της κακοδιαχείρισης του έργου. Πράγμα που σημαίνει ότι για άλλη μια φορά, όπως είχε συμβεί την περίοδο 2000-2001 που τότε ο επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ ζήτησε πίσω τα χρήματα της ΕΕ, η Ελλάδα απειλείται με διασυρμό για πολιτική, διοικητική και διαχειριστική ανικανότητα στο Κτηματολόγιο. Αυτό σημαίνει πως είναι εξαιρετικά επισφαλής η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, ενώ για το απαιτούμενο κόστος, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ θα επιβαρυνθούν πληρώνοντας υψηλά τέλη οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Έτσι, ένα μεγάλο έργο, δύο δεκαετίες μετά την έναρξή του βρίσκεται στον αέρα, ενώ έχει δαπανηθεί 1 δισ. ευρώ για να υλοποιηθεί μόλις το 17% του έργου. Εάν το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2013, θα εφαρμοστεί δημοσιονομική διόρθωση για το συγχρηματοδοτούμενο μέρος του έργου.

·         ΦΜΥ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Σύμφωνα με το νέο μίνι πολυνομοσχέδιο "ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ " που κατατέθηκε στην βουλή στις 11/6/2013, από 1η  Σεπτεμβρίου ο φόρος μισθωτών Υπηρεσιών θα υποβάλλεται μηνιαίως από όλες τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα θα υποβάλλονται και οι ασφαλιστικές εισφορές.

·         ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Ξεκίνησε από 11/6/2013 η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων για την ένταξή τους στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α', 18-04-2013), η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013.Οι συγκεκριμένες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από 1 Ιουλίου του 2013. Η υποβολή αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων για τον Β' Κύκλο θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2013 και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013. Επισημαίνεται ότι, με τις αλλαγές που προωθήθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο, δίνεται πλέον η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων υπαγωγής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το σχετικό πληροφοριακό υλικό στον ιστότοπο www.ependyseis.gr ή να απευθυνθούν στο γραφείο εξυπηρέτησης επενδυτών (Κοραή 4) και στο τηλ.: 210 3258800-6.

·         ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥΣ

Με συστημένες επιστολές μέσω Ταχυδρομείου θα λάβουν οι φορολογούμενοι τους κλειδάριθμους από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών. Όπως ανακοίνωσε η ΓΓΠΣ, προκειμένου να διευκολύνει τους φορολογούμενους, οι οποίοι υποχρεώνονται σε ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013, προχώρησε σε κεντρική μαζική έκδοση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα ΤΑΧΙSnet (κλειδάριθμοι). Η αποστολή τους θα γίνει με συστημένες επιστολές. Η ταχυδρόμησή τους θα ξεκινήσει 12/06/2013, θα ολοκληρωθεί 14/06/2013 και εκτιμάται ότι θα έχουν παραδοθεί στους αποδέκτες έως 20/06/2013. Συνεπώς, όπως διευκρινίζεται, όσοι φορολογούμενοι το Οικονομικό Έτος 2012 υπέβαλαν δήλωση σε έντυπη μορφή, δεν τους έχουν εκδοθεί κωδικοί πρόσβασης και μέχρι 07/06/2013 δεν έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο TAXISnet, δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής και στη συνέχεια να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ για την παραλαβή κλειδαρίθμου, αλλά να αναμένουν τη συστημένη επιστολή. Οι πολίτες για να ενημερωθούν σχετικά με την αποστολή συστημένης επιστολής μπορούν να επισκεφτούν τον ιστοχώρο της ΓΓΠΣ: www.gsis.gr την επιλογή: «Υπηρεσίες προς τους Πολίτες» => «Περισσότερα» => «Δείτε εδώ αν θα λάβετε τον κλειδάριθμό σας ταχυδρομικώς».

·         ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ «Τειρεσίας»

Ευνοϊκότερο σύστημα για την ένταξη επιχειρήσεων και επιτηδευματιών στον «Τειρεσία» ετοιμάζει η κυβέρνηση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος για την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ». Η κυβέρνηση επεξεργάζεται αλλαγές στη βάση του βρετανικού μοντέλου. Βασικός άξονας των αλλαγών θα είναι η διαμόρφωση ενός point system, στο οποίο θα αξιολογούνται όλα τα οικονομικά δεδομένα μίας επιχείρησης, προκειμένου να αξιολογείται εάν αυτή θα εντάσσεται στη μαύρη λίστα του «Τειρεσία» και όχι, όπως συμβαίνει σήμερα, η ύπαρξη π.χ. μίας απλήρωτης επιταγής.
·         «ΝΑΥΑΓΙΟ» Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ

Σοκ σε οικονομικό και κυρίως σε πολιτικό επίπεδο έχει προκαλέσει η αιφνίδια αποχώρηση της Gazprom από τον διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ. Μία ιδιωτικοποίηση στην κορυφή της ατζέντας των ιδιωτικοποιήσεων που έτσι κι αλλιώς για εφέτος έχει ουσιαστικά μείνει μόνο με τρεις υποθέσεις εκ των οποίων η μία ήταν η ΔΕΠΑ. Σε αγώνα δρόμου επιδίδεται ήδη η κυβέρνηση για να συγκεντρώσει το ένα δισ. ευρώ που είχε προϋπολογίσει από την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ καθώς καμία από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες (Gazprom, Sintez, M&M Gas) δεν υπέβαλε τελικώς δεσμευτική προσφορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more