Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Απογραφή έμμεσα ασφαλισμένων ΟΠΑΔ

Από τα Κ.Ε.Π. Δήμου Έδεσσας ανακοινώνεται ότι από 1/6/2013 έως 31/10/2013 θα πραγματοποιηθεί η θεώρηση βιβλιαρίων και επικαιροποίηση στοιχείων των ασφαλισμένων συνταξιούχων του Ο.Π.Α.Δ. και των έμμεσα ασφαλισμένων μελών τους.
Για την διεκπεραίωση της διαδικασίας οι ασφαλιζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται αυτοπροσώπως στα Κ.Ε.Π. και να επιδεικνύουν:
1)   Βιβλιάριο ασθενείας
2)   Αστυνομική ταυτότητα
3)   Βιβλιάριο τραπέζης με αναγραφή του IBAN

4)   Εκκαθαριστικό σημείωμα συντάξεως του Γ.Λ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more