Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΥΑ)

Αριθ. Υ4α/οικ.37804/13 (ΦΕΚ 1023 Β/25-4-2013 ) ,
με θέμα «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους».
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι αποκλειστικές/οι νοσοκόμοι, εργαζόμενοι/ες, νέοι/ες και συνταξιούχοι, στις 25/4/2013 δημοσιεύθηκε δελτίο τύπου για τη παραπάνω απόφαση του υπουργού υγείας, με το οποίο ανακοινώνεται ότι «διαμορφώνεται το πλαίσιο κριτηρίων οργάνωσης, εργασίας και επιλογής των αποκλειστικών νοσοκόμων» και καταλήγει, το δελτίο τύπου, με το εξής: «Με την αυστηρή τήρηση της περί του λόγου υπουργικής απόφασης επιδιώκεται τόσο η ασφαλής και υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας στους ασθενείς, όσο και η θωράκιση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Με αυτή την ΥΑ το υπουργείο και η κυβέρνηση «στοχεύουν» στο να βάλουν τάξη στο χώρο των αποκλειστικών νοσοκόμων, όμως πέρα από την φυσική πλέον δυσπιστία που έχει αναπτυχθεί μέσα στην ελληνική κοινωνία, στους «από κάτω», απέναντι στις αποφάσεις των «από πάνω»- αποφάσεις που παίρνονται χωρίς εμάς και για εμάς- υπάρχουν πολλά σημεία της ΥΑ τα οποία μας γεμίζουν με ανησυχία και προβληματισμό, για τις πραγματικές προθέσεις του υπουργείου και της κυβέρνησης, για τα αποτελέσματά τους επάνω στα όποια δικαιώματά μας, στα δικαιώματα των ασθενών αλλά και στην λειτουργία των νοσοκομείων.
Καταρχήν δεν δίνονται λύσεις στα μεγάλα, καθημερινά και πλέον δραματικά προβλήματα των αποκλειστικών νοσοκόμων που είναι κυρίως ο περιορισμός της δουλειάς, η μείωση των περιστατικών. Μείωση που έχει να κάνει κυρίως με την οικονομική δυσκολία των ασθενών και των συγγενών τους. Μείωση που έχει επιπτώσεις, (α)στους ίδιους τους ασθενείς και την περίθαλψή τους, (β)στην ήδη βεβαρημένη εργασία των υπηρετούντων νοσοκόμων στα νοσοκομεία και τις κλινικές, και (γ)στις ζωές και στην εργασία των αποκλειστικών νοσοκόμων. Πολλές και πολλοί αποκλειστικοί/ες νοσοκόμοι, αποχωρούν από το επάγγελμα. Δημιουργούνται προβλήματα έλλειψης ενσήμων και ασφάλισης κλπ και την ίδια στιγμή οι ασθενείς ή οι συγγενείς του ζουν στην απόγνωση του «τι θα κάνω με τον άνθρωπό μου, που από τη μια χρειάζεται αποκλειστική νοσοκόμα και από την άλλη δεν υπάρχουν τα χρήματα» και ταυτόχρονα το κράτος δεν καλύπτει την ανάγκη αποκλειστικής νοσηλείας, όπως οφείλει.
Κατά δεύτερο αυτή η ΥΑ που θεσπίζει ένα, υποτίθεται, νέο «πλαίσιο κριτηρίων, οργάνωσης, εργασίας και επιλογής των αποκλειστικών νοσοκόμων» παραβλέπει τελείως τα εξής: (α)ότι προφανώς και πρέπει να είναι αντικειμενικό το σύστημα επιλογής (ίδιο για όλες/όλους) και δίκαιο (να μοιράζει τη δουλειά δίνοντας ταυτόχρονα προτεραιότητα σε όσους/όσες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη) και ταυτόχρονα να φροντίζει τόσο για «υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας στους ασθενείς» όσο και για «την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων», (β)ότι αυτά δεν τα εξασφαλίζει το ίδιο το πλαίσιο, ακόμη και το πιο τέλειο. (γ)ότι είναι ακριβώς η οικονομική ανέχεια των ασθενών, των αποκλειστικών και η διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας οι μοναδικές αιτίες που γεννούν τα όποια προβλήματα, στην επιλογή των αποκλειστικών νοσοκόμων, (δ)για τα όποια μέχρι τώρα προβλήματα, οι κύριες ευθύνες είναι οι πολιτικές και άλλες ευθύνες όλων αυτών που είχαν σαν καθήκον τον καθορισμό και τον έλεγχο των κανόνων εργασίας για τα προσόντα, την επιλογή κλπ των αποκλειστικών. Όλοι αυτοί, που τώρα λένε διάφορα για τις αποκλειστικές, τι έκαναν τόσα χρόνια; δεν έκαναν τίποτα γιατί δεν έβλεπαν ή γιατί δεν ήθελαν; και (ε)όλα τα προηγούμενα χρόνια, η μοναδική εγγύηση για πραγματική καθημερινή περιφρούρηση των όποιων
κανόνων στην εργασία, στην επιλογή κλπ των αποκλειστικών, για ασφαλή και υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας στους ασθενείς, αλλά και για τη θωράκιση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ήταν ο έλεγχος από τις ίδιες τις αποκλειστικές (όπου λειτούργησε).
Κατά τρίτο και ως προς το τι φέρνει αυτή η ΥΑ δηλώνουμε ότι μας ανησυχούν και μας προβληματίζουν πάρα πολύ τα εξής, πιο βασικά σημεία:
1. Είναι αδύνατο πρακτικά να ισχύσει η προθεσμία της κατάθεσης των δικαιολογητικών, για την εκ νέου δημιουργία Μητρώου των αποκλειστικών, έως τις 15 Ιουνίου. Αυτό είναι και άδικο γιατί οι αποκλειστικές δεν έχουν ενημερωθεί, όπως θα έπρεπε.
2. Η πιθανότητα να μείνουν κάποιοι/ες αποκλειστικές/οι έξω από τις λίστες,.
3. Η κατάργηση της σταθερής βάσης, της κάθε λίστας, με βάση το νέο τρόπο καθορισμού της λίστας των νοσοκομείων.
4. Η καθιέρωση πιο πολλών τρόπων για την παραβίαση στη διάθεση των αποκλειστικών από τη λίστα, την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι με την ΥΑ ακριβώς αυτό θέλουν να περιορίσουν.
5. Το πέταγμα έξω από τις επιτροπές (που θα ελέγχουν την τήρηση της λίστας) αλλά και από όλες τις διαδικασίες που τις αφορούν, τις ίδιες τις αποκλειστικές και τα συλλογικά τους όργανα (επιτροπές, Σωματεία κλπ). Αυτό είναι πολλαπλά απαράδεκτο γιατί (α)η συμμετοχή τους μέχρι τώρα ήταν καθιερωμένη/θεσμοθετημένη, (β)είναι ακριβώς οι αποκλειστικές και τα Σωματεία τους που με τις δράσεις ή κινητοποιήσεις τους περιφρούρησαν και τα δικαιώματά τους και τις λίστες και τους όποιους κανόνες, δηλαδή υπερασπίστηκαν τα δικαιώματα των ασθενών αλλά και την λειτουργία των νοσοκομείων και (γ)δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμιά συμμετοχή ή έλεγχος των ίδιων των αποκλειστικών σε αποφάσεις και όργανα που αποφασίζουν για τη ζωή και την εργασία τους (πχ οι τριμελής θα αποφασίζουν έως και για την αποπομπή τους από τη λίστα).
Τα παραπάνω που είναι τα πιο βασικά δεν αφορούν μόνο τις αποκλειστικές και τα δικαιώματά τους αλλά αφορούν τόσο τους ασθενείς όσο και την λειτουργία των νοσοκομείων.
Για όλους τους παραπάνω λόγους απαιτούμε, από το υπουργείο, την απόσυρση ή ανάκληση της ΥΑ και την έναρξη άμεσα διαλόγου για την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων και κυρίως θέτουμε την επιτακτική ανάγκη συζήτησης λύσεων για τα πραγματικά προβλήματα μας. Για την ανάληψη από το κράτος του κόστους της αποκλειστικής νοσηλείας είτε με την μορφή της άμεσης πρόσληψης των αποκλειστικών είτε με την κάλυψη του κόστους της αποκλειστικής από τα ασφαλιστικά ταμεία και την πρόνοια, συνολικά ή ως προς το μέρος της ασφάλισής τους.
Εργαζόμενοι/ες, νέοι/ες και συνταξιούχοι, απευθυνόμαστε σε όλους και ζητάμε την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη σας. Το δικό μας δικαίωμα στη εργασία και στην αξιοπρέπεια ταυτίζεται τόσο με το δικαίωμα των ασθενών στην αποκλειστική νοσηλεία, όσο και με την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν υγείας.


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
: Αριστοτέλους 32, 4ος όροφος,1ο γραφείο, στο ΕΚΘ, : 2310-265 730, e-mail: somiekth@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more