Κυριακή 2 Ιουνίου 2013

Οριστικό: όλες οι δηλώσεις ηλεκτρονικά

–τρέξτε για κλειδάριθμο


– η τελική απόφαση

Οριστικό: όλες οι δηλώσεις ηλεκτρονικά –τρέξτε για κλειδάριθμο– η τελική απόφαση
Από σήμερα …τρέχουμε. Τουλάχιστον όσοι δεν έχουμε αποκτήσει ακόμη κλειδάριθμο. Διότι με βάση την εγκύκλιο που έδωσε πριν από λίγο το υπουργείο Οικονομικών στη δημοσιότητα, προκύπτει ότι όλες οι δηλώσεις θα υποβληθούν υποχρεωτικά μέσω internet. Ούτε οι συνταξιούχοι γλιτώνουν ενώ η εγκύκλιος αφήνει μόνο ένα μικρό παράθυρο για εξαιρετικές περιπτώσεις.


Η μόνη λύση για όσους δεν θέλουν να τρέχουν στην εφορία για να βγάλουν κλειδάριθμο (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ TAXIS) είναι να εξιουσιοδοτήσουν το λογιστή τους να υποβάλλει τη δήλωση με τους δικού του κωδικούς. (εννοείται ότι σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσετε καθώς ο λογιστής θα σας συμπληρώσει τη δήλωση). Όσοι έχουν παλαιούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXIS (είναι αυτοί που χορηγήθηκαν πριν την εποχή του κλειδάριθμου) δεν θα χρειαστεί να τρέξουν στην εφορία καθώς οι παλαιοί κωδικοί θα εξακολουθήσουν να ισχύουν έως το τέλος Αυγούστου.
Για να συμπληρωθεί σωστά η δήλωση, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε συγκεντρώσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. 1.Βεβαιώσεις αποδοχών (μισθοδοσίας ή συντάξεων) αν υπάρχουν.(οι βεβαιώσεις σύνταξης του ΙΚΑ και του ΟΓΑ βγαίνουν μέσω INTERNETαλλά θα χρειαστείτε και το ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων όπου αναγράφονται βασικά στοιχεία)
  1. 2.Να γνωρίζουμε τα στοιχεία των ενοικιαστών, στην περίπτωση που υπάρχουν ενοίκια σε οικίες, μαγαζιά     κ.λ.π., καθώς και το μηνιαίο μίσθωμα αυτών.
 2. 3.Τιμολόγια αγορών, η υπεύθυνες δηλώσεις ή πωλήσεις αυτοκινήτων – σκαφών.
 3. 4.Βεβαιώσεις αποπληρωμής δανείων, καταναλωτικών, στεγαστικών κ.λπ.
 4. 5.Αν υπάρχει ιδιωτικό σχολείο, τα δίδακτρα.
 5. 6.Αν υπάρχει οικοδομή, το ποσό των εξόδων που καταβάλαμε για το 2012.
  1. 7.Τυχόν βεβαιώσεις τόκων, μερισμάτων, επιδοτήσεων, κέρδη από μετοχές και οτιδήποτε άλλων εκτάκτων εσόδων που μπορεί να υπάρχουν.(ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η δήλωση των ποσών αυτών πλέον είναι υποχρεωτική και όχι εθελοντική άρα θα πρέπει να πάτε στις τράπεζες για τις βεβαιώσεις)
 6. 8.Βεβαίωση επιδόματος ανεργίας αν υπάρχει
 7. 9.Συμβόλαια αγοράς ή πώλησης και γενικά μεταβολής στα στοιχεία ακινήτων
 8. 10.Αποδείξεις Ιατρικών δαπανών
 9. 11.Βεβαιώσεις ετήσιου ποσού ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, κ.λ.π.
 10. 12.Βεβαιώσεις τυχόν δωρεών
 11. 13.Αποδείξεις ενοικίου και αν ο ιδιοκτήτης άλλαξε μέσα στο 2012 θέλουμε και το Α.Φ.Μ. του νέου ιδιοκτήτη.
 12. 14.Τυχόν ενοίκια για παιδιά που σπουδάζουν εκτός Αθηνών.
 13. 15.Βεβαιώσεις πληρωμής ασφαλειών ζωής κ.λ.π.
 14. 16.Αποδείξεις φροντιστηρίων
 15. 17.Αποδείξεις καταναλωτικών αγαθών
 16. 18.Βεβαιώσεις παρακρατήσεων φόρου (20%, 10%, 4%, κ.λ.π.)
 17. 19.Έναν λογαριασμό ΔΕΗ η τον αριθμό παροχής από όλα τα ακίνητα που μας αφορούν (κύρια κατοικία, δευτερεύουσα, εξοχικά κλπ) είτε είναι μισθωμένα είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα είτε είναι ιδιοκτησίας μας είτε είναι κενά.
 18. 20.ΑΦΜ για παιδιά άνω των 18ετών ΚΑΙ ΑΜΚΑ όλων των παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη
Η εγκύκλιος με βάση την οποία μπαίνει και η «βούλα» για την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης είναι η εξής:
ΠΟΛ.1114/23.5.2013
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου
Αθήνα, 23 Μαΐου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ A'

Πληροφορίες: Θανάσης Σαφαρής-Βίκυ Γιοβά
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-3375314-18

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ A'

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης
Ταχ. Κωδ.: 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1114

ΘΕΜΑ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β'/24.09.2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ΚΦΕ (ΦΕΚ Α' 151/16.09.1994).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α'/17.11.1999) σύμφωνα με τις οποίες,.... «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών».

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών, στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.

5. Το γεγονός ότι με την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων επιτυγχάνεται η άμεση εκκαθάρισή τους.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α'/31.03.2011), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

7. Την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1094/30.4.2013 (ΦΕΚ Β' 1072/30-04-2013) που αφορά την παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

8. Την με αριθμό 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή μας, σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστών.

9. Την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1008/19.1.2011 (ΦΕΚ Β' 136/09-02-2011), που αφορά τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό.

10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

2. Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, η οποία εξουσιοδότηση θα αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε1,Ε2 (όπως έχουν ενημερωθεί από τα αρχεία της ΓΓΠΣ) και το Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς το λογιστή.

3. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από την ΓΓΠΣ ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..

5. Οι κωδικοί των χρηστών του TaxisNet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύμέχρι και την 30η Αυγούστου 2013 και θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση.

6. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις των φυσικών προσώπων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Αντιθέτως οι συμπληρωματικές και τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more