Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Λειτουργία ΧΥΤΑ Έδεσσας


Είναι γνωστό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τη διαχείριση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Έδεσσας τις τελευταίες ημέρες. Η εταιρία που έχει αναλάβει τη διαχείριση διέκοψε τις εργασίες διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς ο Σύνδεσμος Διαχείρισης του ΧΥΤΑ, στον οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Έδεσσας και Σκύδρας, έχει συσσωρευμένες οφειλές προς την εταιρία.

Το πρόβλημα με την αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς την εταιρία διαχείρισης του ΧΥΤΑ Έδεσσας δεν είναι τωρινό! Όταν παραλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου Έδεσσας (1-1-2011) η εταιρία διαχείρισης δεν είχε πληρωθεί ποτέ από την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ μέχρι τη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της νέας τότε Δημοτικής Αρχής, αν και τότε υπήρχε η οικονομική δυνατότητα. Παρά τις μεγάλες περικοπές των εσόδων των Δήμων καταφέραμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις του 2011, αλλά από τον Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς οι ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις των εσόδων, σε συνδυασμό με την ιδιαιτέρως επιβαρυμένη οικονομική κατάσταση του Δήμου Έδεσσας, δεν μας επέτρεψαν να συνεχίσουμε την καταβολή των αμοιβών της διαχειρίστριας εταιρίας. Οι νέες οικονομικές υποχρεώσεις συσσωρεύτηκαν μαζί με τις προηγούμενες, με αποτέλεσμα η εταιρία να διεκδικήσει δυναμικά την αποπληρωμή τους.
Είναι θεμιτό οι ιδιώτες να απαιτούν τα δεδουλευμένα τους, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι δυνατό να σταματήσει η διαχείριση του ΧΥΤΑ για μεγάλο διάστημα ή η αποκομιδή των απορριμμάτων, διότι τίθεται θέμα υγείας του πληθυσμού. Βεβαίως, τίποτε από τα δύο δεν συνέβη, καθώς η διακοπή της διαχείρισης του ΧΥΤΑ έγινε για πέντε ημέρες, διάστημα κατά το οποίο δεν υπάρχει καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση, παρά μόνο αισθητική όχληση από τη συσσώρευση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ. Τα απορρίμματα αποθέτονταν στο ΧΥΤΑ χωρίς να γίνεται η διαχείρισή τους για αυτές τις πέντε ημέρες, διότι κάναμε την επιλογή να συνεχιστεί η αποκομιδή τους για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στους οικισμούς.
Στο διάστημα αυτό και κάτω από συνθήκες εξαιρετικής πίεσης μπορέσαμε να δώσουμε λύση μέσω μίας διαδικασίας που είχε δρομολογηθεί νωρίτερα, καθώς γνωρίζαμε το πρόβλημα και ήδη είχαμε προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την επίλυσή του. Μέσω της διαδικασίας των ληξιπρόθεσμων οφειλών η εταιρία διαχείρισης θα λάβει άμεσα το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής του Συνδέσμου και για το λόγο αυτό από την περασμένη Παρασκευή η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται κανονικά στο ΧΥΤΑ Έδεσσας.
Η εναλλακτική λύση που είχαμε ήταν να επιβληθεί τέλος για τη διαχείριση των απορριμμάτων, γεγονός που θα επιβάρυνε τους ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των πολιτών. Όπως είναι φυσικό σε καιρούς που δοκιμάζονται όλοι οι πολίτες η επιβολή ενός επιπλέον τέλους για τη διαχείριση των απορριμμάτων θα ήταν η τελευταία επιλογή της διοίκησης και ευτυχώς καταφέραμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας μέσω της διαδικασίας των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Μία ακόμη εναλλακτική λύση που διερευνήθηκε ήταν η διαχείριση του ΧΥΤΑ από προσωπικό του Δήμου, αλλά αφενός δεν υπάρχει προσωπικό με την κατάλληλη εκπαίδευση και τις απαιτούμενες άδειες χρήσης των μηχανημάτων έργου του ΧΥΤΑ όπως βεβαιώνει εγγράφως τη Τεχνική Υπηρεσία και αφετέρου δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης νέου προσωπικού, λόγω των πρόσφατων απαγορεύσεων σε θέματα προσλήψεων. Κύριο μέλημα μας είναι η εφαρμογή ενός διαχειριστικού μοντέλου που θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα θα είναι οικονομικότερο για να μπορούν να καλύπτονται οι υποχρεώσεις με τους υφιστάμενους πόρους.

Θεωρούμε χρέος μας να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι από τη μια πλευρά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πλέον στη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς η εταιρία θα λάβει το μεγαλύτερο μέρος των δεδουλευμένων της μέσω της διαδικασίας των ληξιπρόθεσμων οφειλών και συνεχίζει κανονικά τις εργασίες διαχείρισης των απορριμμάτων, ενώ ταυτόχρονα αποφεύχθηκε η επιβολή τέλους στους πολίτες για τη διαχείριση των απορριμμάτων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more