Κυριακή 2 Ιουνίου 2013

Η μη ύπαρξη δασολογίου δεν αναιρεί το δασικό χαρακτήρα

Η μη ύπαρξη δασολογίου δεν αναιρεί το δασικό χαρακτήρα


Τι αναφέρει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει δασολόγιο δεν σημαίνει ότι μια δασική περιοχή χάνει το δασικό της χαρακτήρα και παύει η προστασία της, αποφάνθηκε το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και απέρριψε αίτηση ιδιοκτητών οικοπεδούχων της περιοχής Περιβολάκια του Δήμου Ραφήνας Αττικής.

Οι οικοπεδούχοι ζητούσαν να ακυρωθεί το από 6.3.2003 Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης στη εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προς του 1923 ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων Αττικής, ως προς το σκέλος εκείνο που αφορά την περιοχή Περιβολάκια του Δήμου Ραφήνας η οποία με το επίμαχο διάταγμα εντάχθηκε σε περιοχή πρασίνου.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι μια έκταση η οποία έχει τα χαρακτηριστικά που προβλέπει το άρθρο 24 του Συντάγματος και ο δασικός νόμος (Ν. 998.1978) «δεν αποβάλλει το δασικό της χαρακτήρα μέχρι τη σύνταξη δασολογίου» και συνεπώς εξακολουθεί να προστατεύεται λόγω της δασικής της ιδιότητος, μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Η αντίθετη εκδοχή, υπογραμμίζουν οι δικαστές, θα καθιστούσε αδύνατη την προβλεπόμενη από το άρθρο 117 του Συντάγματος κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας σε περίπτωση καταστροφής ή αποψιλώσεως της δασικής βλάστησης που έχει. Στις περιπτώσεις έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων για τον καθορισμό των όρων δόμησης κ.λπ., συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, σωστά η Πολιτεία λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που τις παρέχονται από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες (οι οποίες προέχονται από αεροφωτογραφήσεις και χαρτογραφήσεις), χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη δασολογίου και δασικών χαρτών.

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν τον ισχυρισμό των οικοπεδούχων ότι το επίμαχο προσβαλλόμενο Προεδρικό Διάταγμα παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (προστασία της ιδιοκτησίας), καθώς η περιοχή Περιβολάκια εντάχθηκε σε ζώνη πρασίνου, χωρίς να ληφθεί υπόψη η πραγματική κατάσταση της περιοχής. Δηλαδή ότι η περιοχή Περιβολάκια έχει αναπτυχθεί οικιστικά (κατοικίες), υπάρχει οδικό δίκτυο, φως, νερό, τηλέφωνο, κ.λπ.

Οι δικαστές απέρριψαν τον ισχυρισμό αυτό, υπογραμμίζοντας ότι το γεγονός ότι η εν λόγω περιοχή πράγματι, έχει αναπτυχθεί οικιστικά και εξυπηρετείται από οδικό δίκτυο, καθώς και δίκτυα φωτισμού, ύδρευσης, κ.λπ., δεν αναιρεί ούτε τον χαρακτήρα της ως έκτος σχεδίου, ούτε την ύπαρξη δασικών εκτάσεων, γιατί «η ύπαρξη κτισμάτων, τα οποία μάλιστα δεν προκύπτει ένα έχουν ανεγερθεί βάσει οικοδομικών αδειών, σε έκτος σχεδίου περιοχή, καθώς και η σύνδεση των κτισμάτων αυτών με δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας, δεν μεταβάλλει κατ΄ αρχήν τον δασικό χαρακτήρα της περιοχής».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more