Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην Βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

1. Στόχοι
1.1 Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία.


1.2 Αφορά το διάστημα του πρώτου σταδίου ανάπτυξης των φυτών από το φύτρωμα μέχρι της εμφάνισης των πρώτων χτενιών και τη δημιουργία της μέγιστης  αυτοάμυνας της  βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

1.3 Η τακτική παρακολούθηση των καλλιεργειών από τους παραγωγούς και η συλλογή δεδομένων από τους μεμονωμένους αγρούς είναι απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για τον έγκαιρο εντοπισμό των εχθρών και την εκτίμηση των πληθυσμών τους. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα από κάθε αγρό ο παραγωγός θα εφαρμόσει τις κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές στο σωστό χρόνο, για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.
Ο παραγωγός θα πρέπει να παρακολουθεί συστηματικά, 2 φορές την εβδομάδα την καλλιέργεια του


2. Διαπιστώσεις
2.1 Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης τα φυτά έχουν 4 φύλλα και ύψος 10-15εκ

2.2 Αρχικές προσβολές από θρίπες με συμπτώματα κατσάρωμα και σχισίματα στα φύλλα σε χαμηλά επίπεδα

2.3 Δεν διαπιστώθηκαν προσβολές από άλλα έντομα αφίδες, τετράνυχους, τζιτζικάκια, κ.α.


3. Συστάσεις καλλιεργητικές πρακτικές

3.1 Ορθολογική χρήση άρδευσης για να αποφευχθεί η υπερβολική βλάστηση και η οψίμιση των οργάνων που προσελκύουν την εγκατάσταση επιβλαβών οργανισμών.

3.2 Σε γενικές γραμμές την περίοδο αυτή θα πρέπει να αποφεύγονται οι ψεκασμοί ώστε να προστατεύονται οι φυσικοί εχθροί όλων των επιβλαβών εντόμων και ακάρεων στο πρώτο στάδιο εγκατάστασης τους και ανάπτυξης.

3.3 Ενδεικτικά αναφέρουμε συμπτώματα και πυκνότητες προσβολής στο κατώφλι της οικονομικής ζημίας:
Τετράνυχος: ύπαρξη φυλλόπτωσης και υψηλοί πληθυσμοί
Αφίδες: υψηλοί πληθυσμοί που παραμένουν για (7) ή περισσότερες ημέρες
Θρίπες: 1-2 άτομα με μόνιμα φύλλα, σε δείγμα 20 – 40 φυτών
Λύγκος: Πέντε (5) ενήλικα άτομα λύγκου κ.μ.ο. ανά 100 φυτά
Ιασσίδες (Τζιτζικάκια) (Empoasca Spp.)  Τρία έως τέσσερα (3-4) άτομα νυμφών κ.μ.ο. ανά φύλλο σε δείγμα 50 ώριμων φύλλων από τη μέση της κόμης των φυτών και χαμηλότερα.


4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

4.1 Σε αυτήν την περίοδο δεν συστήνονται ψεκασμοί.

4.2 Απαγορεύεται στο πρώτο στάδιο της καλλιέργειας (από φύτρωμα έως πρώτο χτένι) επεμβάσεις με χημικά φυτοπροστατευτικά ευρέως φάσματος.

4.3 Εάν κάποιοι εχθροί έχουν υπερβεί τα όρια οικονομικής ζημίας, προτείνονται ψεκασμοί είτε με βιολογικά σκευάσματα είτε με εκλεκτικά εντομοκτόνα που θα έχουν τις μικρότερες συνέπειες  στα ωφέλιμα έντομα.


Πριν τον ψεκασμό ενημερωθείτε και ακολουθείστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού σκευάσματος για την χρήση και εφαρμογή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more