Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)  ή  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  (ΓΕ.Λ.)

      Οι μαθητές που είναι απόφοιτοι γυμνασίων ή έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη στη Β΄ τάξη των Γενικών Λυκείων, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των δύο σχολείων και θα πρέπει να γνωρίζουν το περιεχόμενο των σπουδών, τις διεξόδους, τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά εφόδια που τους παρέχει ο κάθε τύπος σχολείου.
      Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι λόγοι τους οποίους ένας μαθητής που είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή έχει προαχθεί από την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου θα θεωρήσει σημαντικούς για να επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.). 


Για ποιους σημαντικούς λόγους, ο μαθητής που είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή έχει προαχθεί από την Α΄ τάξη στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), θα επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).

1.      Θα αναπτύξει μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα των γενικών μαθημάτων και των μαθημάτων ειδικοτήτων, τις ιδιαίτερες ικανότητές του, τις προσωπικές πρωτοβουλίες, την δημιουργικότητά του και την κριτική σκέψη.
2.      Θα γνωρίσει και θα διδαχτεί τις απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να αναπτύξει συναφείς δεξιότητες.
3.      Μετά την τριετή φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ., θα αποκτήσει ισότιμο και ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το ΓΕ.Λ.
4.      Θα αποκτήσει ισχυρό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου ΙΙΙ με τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα.
5.      Θα μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως τεχνικός, εργοδηγός ή υπάλληλος σε συναφή επαγγέλματα σύμφωνα με το πτυχίο ειδικότητάς του ή να ασκήσει ιδιωτικό έργο.
6.      Θα μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του κατά προτεραιότητα στα Ι.Ε.Κ  για την απόκτηση εξειδίκευσης σε σύγχρονες ειδικότητες.
7.      Θα έχει την δυνατότητα όπως και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑΕΙ – Α.ΤΕΙ και στρατιωτικές –αστυνομικές σχολές και Αστυνομικές Σχολές μέσω πανελληνίων εξετάσεων σε μαθήματα που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη, που θα είναι τέσσερα(4) μαθήματα γενικής παιδείας και δύο(2) μαθήματα της ειδικότητάς του.
8.      Θα έχει την επιπλέον επιλογή και δυνατότητα να εισαχθεί με ειδικό ποσοστό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Α.ΤΕΙ και στρατιωτικές σχολές και Αστυνομικές Σχολές Υπαξιωματικών μέσω ειδικών πανελληνίων εξετάσεων σε τέσσερα(4) μαθήματα (Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά και δύο(2) μαθήματα της Ειδικότητάς του) που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη.
9.      Με τις γενικές, επαγγελματικές και τεχνικές γνώσεις που θα αποκτήσει στο ΕΠΑ.Λ. θα μπορεί να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συναφών και όχι μόνο ανωτάτων σχολών με την ειδικότητα που απέκτησε στο ΕΠΑ.Λ.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΑ.Λ.
ΓΕ.Λ.

Χορηγεί στους αποφοίτους Πτυχίο ειδικότητας.


-----------------------------

Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές
 εξετάσεις.


Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές και πανελλήνιες  εξετάσεις. 

Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα επαγγελματικών τομέων & ειδικοτήτων - γενικής παιδείας & ωφελιμότητας  (εκτός των Αρχαίων Ελληνικών) και παράλληλα εκπαιδεύονται στα εργαστήρια τομέων και ειδικοτήτων.Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και ωφελιμότητας.
------------------------------------
------------------------------------

Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ κατά  προτεραιότητα σε σχέση με τους απόφοιτους των ΓΕ.Λ. και φοιτούν ένα (1) έτος.Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ και φοιτούν δύο (2) έτη.
-----------------------------------------------

Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος επιπέδου 3 της ειδικότητας που αναφέρεται στο πτυχίο τους.
-----------------------------------------

Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.


Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.

Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές.


Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές.

Οι απόφοιτοι εισάγονται με ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις και με ειδικό ποσοστό στα ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές Υπαξιωματικών.------------------------------------

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ   ΛΥΚΕΙΑ   (ΕΠΑ.Λ)

Α΄   Τ Α Ξ Η

ΚΟΙΝΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τ Ο Μ Ε Ι Σ   Σ Τ Η    Β΄   Τ Α Ξ Η
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ –
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ –
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ   Σ Τ Η    Γ΄   Τ Α Ξ Η
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ -  ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ –
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ο Ι   Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι   Ε Χ Ο Υ Ν  Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α   Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ   (Β΄ ΟΜΑΔΑ)
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΕΙ & ΑΤΕΙ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΙ -6- ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο Ι   Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι   Ε Χ Ο Υ Ν   Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α   Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ   (Α΄ ΟΜΑΔΑ)

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΕΙ, ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ -4- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Ο Ι   Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι   Ε Χ Ο Υ Ν   Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΙΕΚ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Η΄ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ)

Τ  Ι  Τ Λ Ο Ι    Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΟΤΙΜΟ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
&
ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ  Σ.Ε.Κ ΚΑΙ Σ.Ε

Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η   Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Σ   Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Σ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ   Σ Τ Η Ν   Α΄   Τ Α Ξ Η

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 ή
ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ   Σ Τ Η    Β΄   Τ Α Ξ Η
ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ  ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ ή
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ  ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕ.Λ.
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ   Σ Τ Η    Γ΄   Τ Α Ξ Η
ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ  ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ

 Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ    Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν


ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ  ΚΑΙ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013


του Κερασιώτη Σεραφείμ

Εκπαιδευτικού – Μαθηματικού
Διευθυντή 2ου ΕΠΑ.Λ  Γαλατσίου
Μπαταριά 12 – 11522 Αθήνα
Τηλ. 2106449284

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more