Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Τη δυνατότητα προσθήκης ή αφαίρεσης ακτών από το υφιστάμενο Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης έχουν οι πολίτες στο Δήμο Πολυγύρου έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2013.
Στο δίκτυο παρακολούθησης περιλαμβάνονται ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (αναπτυξιακό, τουριστικό, περιβαλλοντικό κλπ.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις.

Η διαδικασία υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας εγκυκλίου (ΑΔΑ ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ) της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα στο Δήμο Πολυγύρου με τεκμηριωμένη πρόταση προσθήκης ή αφαίρεσης ακτών από το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Τα αιτήματα αφού συγκεντρωθούν θα αποσταλλούν από το δήμο στο Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Τα τυποποιημένα έντυπα της αίτησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ στο πεδίο ανακοινώσεις: (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabit=253&language=el-GR ). (Μπάνερ δεξιάς στήλης [φωτο μπουκάλι] "τα νερά στέλνουν μηνύματα", στήλη αριστερά κουμπί "ακτές κολύμβησης", δεξιά στήλη κάτω ανακοινώσεις).
Περισσότερες πληροφορίες: 2371350755, γραφείο 7 στο Δημαρχείο Πολυγύρου.
            Δίκτυο (υφιστάμενο) Παρακολούθησης της Ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στο Δήμο Πολυγύρου:


Κωδικός Ταυτότητας
Όνομα Ακτής
Κατάταξη Ποιότητας 2009-2012
Εξαιρετική Ποιότητα
Εξαιρετική Ποιότητα
Καλή Ποιότητα
Εξαιρετική Ποιότητα
Εξαιρετική Ποιότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more