Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

Υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου : «Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Μ. Παναγίας Δήμου Αριστοτέλη» προϋπολογισμού: 1.828.442,08.

H εκτέλεση των εργασιών αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.

   Υπογράφτηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αριστοτέλη και της αναδόχου τεχνικής εταιρείας, για την εκτέλεση του έργου «Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Μ. Παναγίας Δήμου Αριστοτέλη προϋπολογισμού 1.82.442,08€ με το Φ.Π.Α.». Πρόκειται για το πρώτο υποέργο του έργου :Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μ. Παναγίας Δήμου Αριστοτέλη. Η εκτέλεση των εργασιών του έργου αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.

Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείτε  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
To φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς λυμάτων του οικισμού της Μεγάλης Παναγίας και πιο συγκεκριμένα:
• Την κατασκευή του υπολειπόμενου εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Μ.Παναγίας, το οποίο έχει μήκος 10,1 χλμ, συμπεριλαμβανομένου  ενός αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού μήκους 0,1 χλμ.
• Την κατασκευή του βαρυτικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων της Μ.Παναγίας, μήκους 2,2 χλμ, έως την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.
• Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Αριστοτέλη κατά την υλοποίηση του έργου.
• Δαπάνες για την αρχαιολογική επίβλεψη των εκσκαφών.
Επίσης, στα πλαίσια του έργου θα κατασκευαστούν και οι ιδιωτικές συνδέσεις, με ίδιους πόρους του Δήμου, προκειμένου το σύνολο του έργου να είναι εξαρχής λειτουργικό. 
Το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού Μ. Παναγίας σχετίζεται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας  και τη βελτίωση  ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Με την ολοκλήρωση του έργου και την απορρύπανση της λεκάνης του Χαβρία, αναμένεται ότι θα προκύψουν  πολλαπλά θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τους τομείς της  αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης και στην προστασία και ανάδειξη του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Η  προθεσμία περάτωσης κατασκευής  του έργου ορίζεται σε 12  μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more