Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

5ο Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών


16:30 – 17:30  Έναρξη – Χαιρετισμοί – Βράβευση Παραρτήματος ΕΜΕ Φλώρινας/ Κεντρικό Αμφιθέατρο
18:00 – 19:30 Κεντρική Ομιλία 1 / Κεντρικό Αμφιθέατρο
Προεδρείο: Χ. Σακονίδης, Φ. Καλαβάσης


19:30 – 20:00 Διάλειμμα - Καφές
20:00 – 21:00 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Ερευνητικές Εργασίες

Αίθουσα Α3
Προεδρείο: Σόνια Καφούση, Γ. Μπαραλής
Η διερεύνηση της πολλαπλασιαστικής σκέψης των παιδιών με διάγνωση συνδρόμου Asperger μέσα από λεκτικά προβλήματα
Ι. Νούλης & Σόνια Καφούση
Η μετάβαση από τη γεωμετρία του επιπέδου στη γεωμετρία του χώρου: στρατηγικές μαθητών με προβλήματα όρασης
Χ. Παπαδάκη
Διερεύνηση του επιπέδου της πρώιμης μαθηματικής επάρκειας των μαθητών με σύνδρομο Down
Γ. Χαριτάκη, Γ. Μπαραλής & Στ. Πολυχρονοπούλου

Αίθουσα Α2
Προεδρείο Χ. Σταθοπούλου, Κ. Χρήστου

Η έρευνα στη διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές με νοητική καθυστέρηση: απαντήσεις και ερωτήματα

Β. Χρυσικού & Χ. Σταθοπούλου
Η προκατάληψη του φυσικού αριθμού στις αριθμητικές πράξεις
Κ. Χρήστου
Πως ερμηνεύουν μαθητές τα γράμματα – μεταβλητές και πως αυτά εμφανίζονται στα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου;
Στ. Δημητρακοπούλου & Κ. Χρήστου

Αίθουσα Α5
Προεδρείο Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Κωτσαλίδου
Απόπειρα εισαγωγής εννοιών απειροστικού λογισμού σε μαθητές Α΄ γυμνασίου:
η περίπτωση της εφαπτομένης κύκλου-καμπύλης
Αθ. Ρούσση
Εννοιολογική κατανόηση του ορισμένου ολοκληρώματος ως προσημασμένο εμβαδό
Αθ. Θωμά & Έλ. Ναρδή
Μαθηματικές ανακαλύψεις μέσα σε έργα τέχνης
Θ. Ζωγράφος, Δ. Κωτσαλίδου, Χ. Παπαδοπούλου


Αίθουσα Α4
Προεδρείο: Χ. Σκουμπουρδή, Δ. Δεσλή 
Μέση τιμή: μια «εύκολη» αλλά άγνωστη έννοια
Α. Κοντογιάννη & Ε. Κολέζα
Οι εικόνες στα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών της Β’ Δημοτικού και ο ρόλος τους στην επίδοση των μαθητών
Δ. Δεσλή  & Κ. Μολασιώτη
Σχεδιάζοντας μια τροχιά μάθησης για την διδασκαλία του σχήματος του λόγου
Ν. Αλχασίδης

Αίθουσα Α7
Προεδρείο: Δ. Πίττα-Πανταζή, Κ. Χρίστου
Η δομή της «αίσθησης του αριθμού»: ένα αναπτυξιακό μοντέλο
Μ. Πιττάλης, Δ. Πίττα-Πανταζή, Κ. Χρίστου & Στ. Σταυροπούλου
Η ανάπτυξη της έννοιας της καμπυλότητας μιας καμπύλης κατά τη διαδικασία αντικειμενοποίησης ενός «μισοψημένου μικρόσκοσμου»
Ι. Ζάντζος & Χρ. Κυνηγός
Η Αλληλεπίδραση μεταξύ αποδεικτικής δεξιότητας και εκτίμησης ορθών αποδεικτικών διαδικασιών μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την πρώτη επαφή τους με την απόδειξη
Ι. Κανέλλος, Έ. Ναρδή & Ε. ΜπιζάΑίθουσα Α9
Προεδρείο Χρ. Κυνηγός,  Γ. Ψυχάρης
Ικανότητες παιδιών προσχολική ηλικίας με διαφορετικές Μαθηματικές επιδόσεις στον χωρικό προσανατολισμό
Α. Πετρίδου, Ιλ. Ηλία & Α. Γαγάτσης
Επίλυση προβλήματος μέσω αναπαράστασης: Η περίπτωση του Μοντέλου του Ορθογωνίου (bar model)
Μ. Ζωγράφου & Ε. Κολέζα
Έχει βάση (β) το εμβαδό του τριγώνου;
Λ. Λυμπεροπούλου, Σπ. Δουκάκης & Δ. Μισυρλής

Αίθουσα Α6
Προεδρείο Ι. Παπαδόπουλος, Δ. Πνευματικός
«Λεωφορείο»: ένα διδακτικό περιβάλλον στην πρώτη Δημοτικού
Π. Κοτσιακιαχίδου, Α. Νοεφύτου & Ι. Παπαδόπουλος
Αντιμετωπίζοντας την «ψευδαίσθηση της γραμμικότητας» - Μελέτη περίπτωσης
Ι. Παπαδόπουλος, J. Slisko & Z. Hadzibegovic

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
9:00 – 10:30  ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Καλές Διδακτικές Πρακτικές
Αίθουσα Α3
Προεδρείο: Α. Πούλος, Θ. Ζαχαριάδης
Μαθηματική Εκπαίδευση με χρήση φύλλων εργασίας και μικροπειραμάτων
Σπ. Δουκάκης & Ι. Σαράφης
Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας
Δ. Μέμτσας
Ο Όμιλος Μαθηματικών του Π.Π.Σ.Π.Θ. Ένα παράδειγμα δημιουργίας Μαθηματικού μικρόκοσμου
Α. Πούλος, Π. Βενάρδος
Ισότητα, Ομοιότητα, Τριγωνομετρία, Ραντάρ, GPS. Η εξέλιξη των εργαλείων έμμεσης μέτρησης ή τα ιστορικά αποτυπώματα των Επιστημών σε παμπάλαια προβλήματα τηλεμέτρησης
Π. Βενάρδος
Πιλοτική διδασκαλία των αρνητικών αριθμών στη ΣΤ’ Τάξη του Δημοτικού σχολείου
Μ. Μποζέλου
Μια πρόταση διδασκαλίας με χρήση μικροπειραμάτων στο Γυμνάσιο
Δ. Διαμαντίδης

Αίθουσα Α2

Προεδρείο: Μ. Χιονίδου, Γ. Ψυχάρης

Γραφική λύση συστήματος 2Χ2
Μ. Αντωνιάδου          


Η συνάρτηση μέσα από τα παιχνίδια ΝΙΜ
Κ. Αρδαβάνη & Σπ. Μαυρουδής
Διδασκαλία του Θεωρήματος Θαλή με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών
Μ. Γιαμαρέλου, Μ. Πάλλα & Γ. Σκαλοχωρίτου
Η χάραξη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης    στην Α’ Λυκείου
Ε. Θαρουνιάτη
Η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία μεγίστου και ελαχίστου μέτρου μιγαδικών
Φ. Ιορδανίδης
Εκθετικές συναρτήσεις με το Geogebra
Α. Καλαϊτσίδου – Λεοντάκη

Αίθουσα Α4
Προεδρείο: Χ. Σταθοπούλου, Ξ. Βαμβακούση
Η διδασκαλία των κλασμάτων σε μαθητές με δυσκολίες στα Μαθηματικά με τη στρατηγική «Πραγματικό – Εικονικό – Αφηρημένο»
Θ. Ηλιάδου
«Διδασκαλία του μήκους του κύκλου σε βλέποντες μαθητές και τυφλό μαθητή Ε΄ τάξης Δημοτικού
Μ. Κόζα         
Μαθηματικά από τη ζωή για τη ζωή και την αειφορία – Διδακτικό σενάριο ατυχήματα στο σχολείο
Π. Ξανθίδου & Ι. Νοΐτσης     
Διδασκαλία της πρόσθεσης τεσσάρων προσθετέων με κρατούμενο μέσω του Project της κινητής βιβλιοθήκης
Ε. Σκανδαλάκη
Εξωσχολικές πρακτικές στη σχολική τάξη με Ρομά μαθητές
Φ. Βαλαή, Ε. Γκανά, Χ. Σταθοπούλου & Χρ. Γκόβαρης
Εκ, Ντούι, Τριν: διδασκαλία Μαθηματικών σε μαθητές Ρομά
Χρ. Κολίτσα, Χ. Σταθοπούλου, Ε. Γκανά, Χρ. Γκόβαρης

Αίθουσα Α7
Προεδρείο: Κ. Τάτσης, Γ. Λυγούρας
Διδασκαλίας Μαθηματικών εννοιών (χωροχρονικές σχέσεις, ομαδοποιήσεις, μοτίβα, συγκρίσεις – εκτιμήσεις, γεωμετρικά σχήματα, γεωμετρικά στερεά) σε Προνήπια, με μέσο την αφήγηση μιας ιστορίας       
Χρ. Bουραζάνη
Μαθηματικά και Φυσική Αγωγή: μια Διαθεματική Διδακτική προσέγγιση στη Β’Τάξη
Κ. Εμμανουηλίδου, Ε. Ευαγγέλου, Π. Παπαδημητρίου & Χρ. Ταξίδης 
Η αξιοποίηση των Μαθηματικών στη διερεύνηση του φαινομένου της επιθετικότητας στο σχολείο
Αθ. Θεοδώρου & Π. Γρηγοριάδου    
Γεωμετρικά σχήματα – περίμετρος (Ε’ Τάξη)
Α. Καππάτου & Π. Παπαθανασίου    
Η αναπαράσταση ως εργαλείο υποβοήθησης της Μαθηματικής σκέψης
Β. Κοτσανά
Η επιχειρηματολογία ως εργαλείο για την κατανόηση
Β. Κοτσανά & Χρ. Πανούτσος

10:30-11:00 Διάλειμμα - Καφές

11:00-12:30   Κεντρική Ομιλία 2 / Μεγάλο Αμφιθέατρο
Προεδρείο: Μ. Καλδρυμίδου και Μ. Τζεκάκη
Το γεωμετρικό σχήμα στο γεωμετρικό συλλογισμό: κάνοντας τους μαθητές «τυφλούς ή εξερευνητές»
Αθ. Γαγάτσης 

12:30 – 14:00 Στρογγυλό Τραπέζι / Μεγάλο Αμφιθέατρο
Δράσεις των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής
(Εγχειρίδια Α’ & Γ’ Δημοτικού, Μαθηματικός Διαγωνισμός, Επιστολές προς Γονείς, Δίκτυο Εκπαιδευτικών, Νοεροί Υπολογισμοί & Εκτίμηση)
Δ. Δεσλή, Σπ. Κυριαζίδης, Χ. Λεμονίδης, Γ. Λυγούρας, Σ. Μαρκάδας, Κ. Νικολαντωνάκης, Δ. Πνευματικός,  Ε. Τσακιρίδου  

14:00 – 15:00   Διάλειμμα – Γεύμα
15:00 – 15:30    Αναρτημένες Εργασίες
Φουαγιέ Παιδαγωγικής Σχολής
Άγχος υποψήφιων δασκάλων και επίλυση προβλήματος: σύνδεση με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο
Κ. Κυριακορείζη & Δ. Δεσλή
Ικανότητα ερμηνείας σχεδιαστικής αναπαράστασης χώρου από νήπια. Μελέτη περίπτωσης
Α. Δημητρίου & Α. Ρουσίδου
Νοεροί υπολογισμοί και μαθηματικός διάλογος
Ν. Συμεωνίδης, Μ. Καλδρυμίδου & Κ. Τάτσης
Μαθητές που δυσκολεύονται στα Μαθηματικά: Κονστρουβιστική ή Ρητή διδασκαλία;
Σ. Μαρκάδας  
Γιατί το τετράδιο;
Ε. Σπύρου     

15:00 – 15:30 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων
Αίθουσα: Α3
Προεδρείο: Χ. Σακονίδης, Έλενα Ναρδή      
«Εκπαίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη»: μια διδακτική παρέμβαση στα Μαθηματικά της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
Χ. Σακονίδης, Α. Κλώθου,  Α. Νιζάμ,  Ν. Ανταμπούφης, Α. Δραμαλίδης, Χ. Μαργαρίτης, Β. Φακούδης
Πλέγμα: πλαίσιο ενιαίου γραμματισμού για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο
Συντονίστρια Έργου: Χρ. Παπαδημήτρη-Καχριμάνη

Αίθουσα: Α2
Προεδρείο: Δ. Πόταρη, Χ. Σταθοπούλου.
Διερεύνηση της μετάβασης από το εκπαιδευτικό πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε αυτό της Δευτεροβάθμιας: Μελέτη περίπτωσης για τα Μαθηματικά
Αλ. Βασιλειάδης, Αθ. Στράντζαλος
Πολυπολιτισμικότητα, μετανάστευση, Μαθηματική εκπαίδευση και γλώσσα
Χ. Σταθοπούλου, Ε. Γκανά, Fr. Favilli
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Mathematics and Science for Life» (Mascil)
Δ. Πόταρη, Θ. Ζαχαριάδης & Γ. Ψυχάρης  

15:30 – 16:30 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Ερευνητικές Εργασίες 

Αίθουσα Α3
Προεδρείο: Ρ. Παναούρα, Κ. Νικολαντωνάκης
Τα μαθηματικά στον εργασιακό χώρο: Μελέτη περίπτωσης ενός οδηγού ταξί και ενός μηχανολόγου μηχανικού
Μ. Αντωνόπουλος, Μ. Δάλλας & Ε. Κούβελα
Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά, ιστορία των μαθηματικών και διαπολιτισμικότητα
Ρ. Παναούρα
Αντιθέσεις και αντιφάσεις στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθηματικών
Κ. Στουραΐτης & Δ. Πόταρη
           

Αίθουσα Α2
Προεδρείο Ξ. Βαμβακούση, Μ. Καλδρυμίδου
Στοιχεία της μαθηματικής συμπεριφοράς των νηπίων σε σχέση με τη σύγκριση συνόλων ως προς το πλήθος: τι αλλάζει, όταν αλλάζει το αναλυτικό πρόγραμμα;
Ξ. Βαμβακούση & M. Καλδρυμίδου
Κατανόηση γεωμετρικού σχήματος στην προσχολική ηλικία
Κ. Ευαγγέλου & Ι. Ηλία
Σύνθεση σχημάτων στην πρώιμη παιδική ηλικία
Ι. Καπλάνη & Μ. ΤζεκάκηΑίθουσα Α5
Προεδρείο Ε. Τσακιρίδου, Α. Μούτσιος-Ρέντζος
Διερεύνηση δεξιοτήτων των μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού στα Μαθηματικά
Ε. Τσακιρίδου, Κ. Στεργίου & Θ. Χατζηπαντελής
Μαθηματικά, σπουδές, καριέρα: διερευνώντας τις αντιλήψεις των φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ
Α. Μούτσιος-Ρέντζος & Κ. Κασιμάτη
Η κατανόηση, οι στρατηγικές υπολογισμού και τα λάθη των μαθητών Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού  στην έννοια του εμβαδού           
Α. Χρυσοστόμου


Αίθουσα Α4
Προεδρείο Δ. Πίττα – Πανταζή, Κ. Χρίστου
Μορφές αλγεβρικής σκέψης στο Δημοτικό σχολείο
Μ. Χειμωνή & Δ. Πίττα – Πανταζή
Η σχέση μεταξύ της επίδοσης σε έργα αλγεβρικής σκέψης και αναλογικού συλλογισμού
Μ. Χρυσοστόμου & Κ. Χρίστου
Σχέση Μαθηματικής δημιουργικότητας και νοημοσύνης
Μ. Κάττου & Κ. Χρίστου


Αίθουσα Α7
Προεδρείο: Αθ. Γαγάτσης, Χρ. Κυνηγός
Αναπαραστατική ευελιξία στα γραφήματα στατιστικής
Θ.Χριστοδούλου & Αθ. Γαγάτσης
Εξετάζοντας τη σύλληψη γεωμετρικών σχημάτων κατά τη μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο
Π. Μιχαήλ – Χρυσάνθου & Α. Γαγάτσης
Τρόποι πρόσληψης γεωμετρικού σχήματος από μαθητές Β’ Λυκείου
Ι. Μιχελαράκης

Αίθουσα Α6
Προεδρείο Γ. Λυγούρας, Δ. Κωτσαλίδου
Η ευελιξία μαθητών ΣΤ’ Δημοτικού και το κοινωνικό τους υπόβαθρο
Γ. Λυγούρας
Συμπεριφορές εκπαιδευτικών πριν και μετά την πειραματική διδασκαλία σε νοερούς υπολογισμούς με ρητούς αριθμούς
Χ. Λεμονίδης & Α. Κερμελή
Ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων στην πρωτοσχολική ηλικία μέσα από εικαστικές δραστηριότητες
Δόξα Κωτσαλίδου, Απόστολος Μαγουλιώτης, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Κατερίνα Μιχαλοπούλου16:30 – 17:00 Διάλειμμα – Καφές 
17:00 – 18:00  παραλληλεσ συνεδριεσ
Ερευνητικές Εργασίες
Αίθουσα Α3
Προεδρείο:, Μ. Χιονίδου, Δ. Πίττα - Πανταζή 
Η χρήση παραδειγμάτων και δυναμικής γεωμετρίας στην αναγνώριση ορθογωνίων στο Νηπιαγωγείο
Λ. Δημητρίου & Δ. Πίττα-Πανταζή
Ο ρόλος της τεχνολογίας στην ανάπτυξη ανώτερου επιπέδου σκέψης στα  Μαθηματικά σε μαθητές Δημοτικού σχολείου
Π. Σοφοκλέους & Δ. Πίττα-Πανταζή
Αξίες (values) στη διδασκαλία της γεωμετρίας με τεχνικές ‘Δραματικής τέχνης στην Εκπαίδευση’
Π. Κοταρίνου & Χ. Σταθοπούλου


Αίθουσα Α2
Προεδρείο: Χρ. Κυνηγός, Ε. Μπιζά
Διασχίζοντας τα σύνορα μεταξύ κοινοτήτων Εκπαιδευτικών και ερευνητών, μέσω σχεδιασμού Μαθηματικών μικρόκοσμων: η περίπτωση του παραβολογράφου Ε. Καλογερία, Χρ. Κυνηγός
Ανακαλύπτοντας «Νέα» σχολικά Μαθηματικά με χρήση ψηφιακών εργαλείων
Ε. Καλογερία,  Χρ. Κυνηγός & Ε. Περυσινάκη
Διαδικασίες νοηματοδότησης της Μαθηματικής γενίκευσης μέσω μοτίβων
Α. Ζούπα & Γ. Ψυχάρης  


Αίθουσα Α5
Προεδρείο Κ. Δεληκανάκη Ν., Π. Κλιάπης
Υλοποιώντας το στατιστικό κύκλο έρευνας στην τάξη
Α. Ευσταθίου, Αθ. Ιγγλέζου, Β. Καραγιάννης, Δ. Μπακογιάννη, Χρ. Παπαδάκη, Ε. Χλέτσου
Creativemathpathways.sch.gr»: Μια ιστοσελίδα με «δημιουργικά Μαθηματικά» στη διαδικτυακή κοινότητα μάθησης
Ν. Δεληκανάκη, Γ. Περικλειδάκης, Ι. Γαλανάκης & Ε. Τζαγκαράκης 
Επιμόρφωση Β’ επιπέδου στις ΤΠΕ: Δάσκαλοι και Μαθηματικά
Π. Κλιάπης & Ο. Κασσώτη  

Αίθουσα Α4
Προεδρείο: Χ. Λεμονίδης, Δ. Δεσλή
Συμπεριφορές των δασκάλων της πράξης σε προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης
Χ. Λεμονίδης & Α. Μουράτογλου
Εξέλιξη της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου του μεγέθους των αποτελεσμάτων των αριθμητικών πράξεων
Γ. Χαλεπάκη
Κατανόηση και ευελιξία των μαθητών Ε’ και Στ΄ τάξης στους υπολογισμούς με ρητούς αριθμούς
Χ. Λεμονίδης & Ι. ΚαϊάφαΑίθουσα Α7
Προεδρείο: Χ. Σακονίδης, Α. Κλώθου         
Η μελέτη μιας κοινότητας πρακτικής/διερεύνησης υπό την οπτική της Θεωρίας Δραστηριότητας
Στ. Νίκα & Ε. Κολέζα
Εκπαιδευτικοί και νέα Προγράμματα σπουδών στα Μαθηματικά: Όψεις αναπλαισίωσης
Ά. Κλώθου & Χ. Σακονίδης
Αξιολογώντας τη διαδικασία κατασκευής προβλημάτων
Κ. Τάτσης


Αίθουσα Α9
Προεδρείο Χρ. Σκουμπουρδή, Σ. Καφούση
Μεταγνωστικές λειτουργίες και επίλυση Μαθηματικού προβλήματος. Η περίπτωση των αυθεντικών Μαθηματικών προβλημάτων
Ε. Μώκος & Σ. Καφούση
Μοτίβα στην καθημερινότητα και στο Νηπιαγωγείο
Χρ. Σκουμπουρδή

18:00 – 19:00 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Ομάδες Ανταλλαγών
Αίθουσα Α3
Μια Συστημική Ανάγνωση της σχέσης Διδακτικής των Μαθηματικών με τη Μαθηματική Εκπαίδευση
Ανδρέας Μούτσιος-Ρέντζος &Φραγκίσκος Καλαβάσης
Α. Μπούφη, Δ. Πόταρη, Χρ. Σκουμπουρδή, Κ. Νικολαντωνάκης

Αίθουσα Α2
Η Επαγγελματική ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών στα Μαθηματικά: Ανατροπές και Προβληματισμοί
Μ. Καλδρυμίδου, Δ. Πόταρη, Χ. Σακονίδης, Μ. Τζεκάκη, Θ. Ζαχαριάδης, Χ. Κυνηγός

Αίθουσα Α7
Προεδρείο: Κ. Τάτσης, Γ. Μπαραλής
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού παιχνιδιού
Κριτική εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Ευρωαξιόπολη»
Χιονίδου – Μοσκοφόγλου Μαρία

18:00 – 19:30 Ομάδα Ανταλλαγών
Αίθουσα Α4
Οικοδόμηση Μαθηματικών εννοιών μέσω της μοντελοποίησης: παραδείγματα εφαρμογών σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα με μικρά παιδιά
Συντονίστρια: Χρυστάλλα Παπαδημήτρη-Καχριμάνη
Μαριάννα Ευσταθιάδου, Μαρία Σάντης, Χάρις Μαραθεύτου, Ευαγγελία Βορκά

19:00 – 19:30 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Καλές Διδακτικές Πρακτικές
Αίθουσα Α3
Προεδρείο: Α. Φυλάκης, Μπούτσκου Λεμονιά
Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα δύο πλευρών τριγώνου
Α. Καρακώστα
Στατιστική συμπερασματολογία στο Λύκειο
Α. Ζούπα, Κ. Καραντζούλης, Μ. Κασκαντάμης , Δ. Μπακογιάννη, Χ. Παπακανδεράκη, Π. Πάσχου
Αίθουσα Α2
Προεδρείο: Χ. Σακονίδης, Μ. Τζεκάκη
Έκθεση Μαθηματικών
Α. Κούκιου
Ο Όμιλος Μαθηματικών ως πεδίο αναπλαισίωσης της Μαθηματικής γνώσης
Α. Πετρίδου

Αίθουσα Α7
Προεδρείο: Σ. Κυριαζίδης, Μ. Καλδρυμίδου
Επίλυση προβλημάτων σύμφωνα με τη Ρεαλιστική Μαθηματική εκπαίδευση στην Ε’Δημοτικού
Χρ. Ζιώγα,  Κ. Κυριατζάκου & Β.  Νεοφώτιστος
Ισοδύναμα κλάσματα: ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας
Μ. Κωνσταντινίδου

Αίθουσα Α5
Προεδρείο: Δ. Πνευματικός, Κ. Χρήστου
Διδασκαλία προσδιορισμού θέσης σε τετραγωνισμένο χαρτί με τη βοήθεια των περιπατητών εδάφους (Bee-Bot και Pro-Bot) στη Β’ Δημοτικού
Στ. Μπλούχου              
Μαθηματική Λογοτεχνία
Π. Παπαδήμου  

19:30 – 21:00 Γενική Συνέλευση ΕΝΕΔΙΜ / Μεγάλο Αμφιθέατρο
21:00 -    ΔΕΙΠΝΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
9:00 – 10:30 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Ερευνητικές Εργασίες
Αίθουσα Α3
Προεδρείο: Σ. Καφούση, Α. Χρονάκη
Οι αντιλήψεις μαθητών Δημοτικών σχολείων για τη γονική εμπλοκή στα Μαθηματικά σε διαφορετικές σχολικές κοινότητες
Α. Μούτσιος-Ρέντζος, Π. Χαβιάρης & Σόνια Καφούση        
Υπολογιστικές εκτιμήσεις και η διδασκαλία τους: επιδόσεις, στρατηγικές και στάσεις υποψηφίων εκπαιδευτικών
Δ. Δεσλή & Π. Ανεστάκης
Οι Αριθμοί σε ‘άλλες’ Γλώσσες: Η περίπτωση της μικρής Μαράμ
Α. Χρονάκη & Γ. Μουτζούρη
Η προκατάληψη του φυσικού αριθμού κατά τη συναγωγή έγκυρων συμπερασμών: αναπτυξιακή μελέτη
Δ. Πνευματικός & Α. Καραμανίδου


Αίθουσα Α2
Προεδρείο Γ. Ψυχάρης, Χρ. Κυνηγός
Το ψηφιακό σχολείο ως όχημα για τον πειραματισμό και το μαστόρεμα στα μαθηματικά
Χρ. Κυνηγός
Διδακτικός σχεδιασμός και ανάπτυξη μονάδων διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία για τα Μαθηματικά σε διαδοχικούς κύκλους σχεδιασμού – εφαρμογής – συζήτησης
Γ. Ψυχάρης & Β. Φακούδης
Ευκλείδης και Euclidraw: η Ευκλείδεια αντίληψη του εμβαδού και η σύγχρονη προσέγγιση του από μαθητές στο ψηφιακό περιβάλλον του Euclidraw
Β. Παπαγιαννακοπούλου & Κ. Χατζηκυριάκου
Η διδακτική μεθοδολογία μιας ερευνητικής εργασίας ως παράγοντας διαμόρφωσης στάσεων και βελτίωσης της επίδοσης των μαθητών για το μάθημα της γεωμετρίας
Χρ. Λαλαζήση, Π. Αργύρη


Αίθουσα Α4
Προεδρείο: Γ. Κόσυβας,  Κ. Νικολαντωνάκης
Οι Έλληνες δάσκαλοι απέναντι στα ρεαλιστικά προβλήματα. Σύγκριση των ρεαλιστικών απαντήσεων τους με ανάλογες έρευνες σε όλο τον κόσμο
Ι. Παναγιωτόπουλος
Πρακτικές αναστοχασμού για την αλλαγή του Δασκάλου των Μαθηματικών: σκιαγράφηση ενός Προγράμματος Επαγγελματικής ανάπτυξης
Γ. Κόσυβας
Ο ρόλος των παραδειγμάτων στη διαμόρφωση και διερεύνηση εικασιών και κατ’ επέκταση στην απόδειξη: Μία μελέτη περίπτωσης σε μαθητές Δημοτικού
Ι. Τσιτσιρίγκα
Μαθηματικά προβλήματα με επιλογή δεδομένων
Β. Καραγιάννης


Αίθουσα Α6
Προεδρείο Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη
«Εργασιακά» Μαθηματικά και σχολικά Μαθηματικά: η περίπτωση ενός ψαρά
Κ. Τσιτσέλη
Διερευνώντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο: η αλληλεπίδραση διδάσκοντος και φοιτητών
Γ. Πετροπούλου, Θ. Ζαχαριάδης & Δ. Πόταρη
Διερευνώντας τη Μαθηματική γνώση των εκπαιδευτικών μέσα από την ερμηνεία παρανοήσεων μαθητών
Σ. Ζωιτσάκος, Θ. Ζαχαριάδης & Χ. Σακονίδης


Αίθουσα Α7
Προεδρείο: Ξ. Βαμβακούση, Κ. Χατζηκυριάκου

Εννοιολογική και διαδικαστική γνώση για τα κλάσματα στην Α’ και Γ’ Γυμνασίου: τι (δεν) αλλάζει;
Μ. Μπεμπένη & Ξ. Βαμβακούση
Το επίπεδο των Μαθηματικών των πρωτοετών φοιτητών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ ΑΜΘ
Π. Πολυχρονίδου, Β. Σάλτας, Ι. Πετασάκης & Β. Τσιάντος
Η διερεύνηση της διαχείρισης των ερωτήσεων από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη των Μαθηματικών ως δραστηριότητα επαγγελματικής ανάπτυξης
Α. Χατζηγούλα, Κ. Σιώπη, Αλ. Μαναρίδης, Χ. Σακονίδης & Δ. Πόταρη

10:30 – 11:00 Διάλειμμα - Καφές
11:00 – 12:00 Κεντρική Ομιλία 3 / Κεντρικό Αμφιθέατρο
Προεδρείο: Χ. Λεμονίδης, Κ. Νικολαντωνάκης
Εκλογικό σύστημα: μια ευκαιρία να διδάξεις Μαθηματικά (και όχι μόνο)! Οι κανόνες της Δημοκρατίας
Θ. Χατζηπαντελής

12:00 – 13:00 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Καλές Διδακτικές Πρακτικές
Αίθουσα Α3
Προεδρείο: Σ. Μιόγλου, Θ. Ζαχαριάδης
Δράσεις αναστοχασμού και αξιολόγησης διδακτικών πρακτικών: τα παραδείγματα ως στρατηγική διδασκαλίας και ενίσχυσης της μάθησης των εκπαιδευτικών
Κ. Σιώπη & Αλ. Πετεινάρα   
Η έννοια του ορίου
Κ. Κιουλάφα
Αξιοποιώντας την σχεδίαση κόμικς και την στατιστική ανάλυση ενός αγώνα καλαθοσφαίρισης με καρότσι για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με Ποσοστά – Ένα Ηλεκτρονικό Διδακτικό Σενάριο
Μ. Πριοβόλου
Διάλογος και Διδακτική διαδικασία
Ν. ΣυμεωνίδηςΑίθουσα Α2
Προεδρείο: Δ. Δεσλή, Δ. Χασάπης
Διδακτικές πρακτικές για την εισαγωγή της έννοιας της απόδειξης σε μαθητές Δημοτικού μέσω της διερεύνησης
Ι. Τσιτσιρίγκα
Μαθηματικά και Λογοτεχνία: μια ενδεικτική πρόταση
Δ. Τσουρέλη
Μαθαίνω Μαθηματικά παίζοντας: η χρήση της αριθμογραμμής στην Α’ Δημοτικού
Ά. Φωτίου
Εστιατόριο: «Ο Φαγάνας» (Στ΄Δημοτικού)
Κ. Αμαραντίδου, Ι. Αρβανιτάκης & Α. Καππάτου    


Αίθουσα Α4
Προεδρείο:  Δ. Πνευματικός, Κ. Τάτσης         
Ανάλυση και αξιολόγηση μιας διδασκαλίας των Μαθηματικών με τη χρήση παραμυθιού. Μια μελέτη περίπτωσης
Αν. Χούντα
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά: απόπειρες προσέγγισης του κλασματικού αριθμού στο Δημοτικό σχολείο
Η διδακτική μεθοδολογία μιας ερευνητικής εργασίας ως παράγοντας διαμόρφωσης στάσεων και βελτίωσης της επίδοσης των μαθητών για το μάθημα της γεωμετρίας
Χρ. Λαλαζήση, Π. Αργύρη
, Π.Αποστολίδου, Χ.Γεωργιάδου, Β.Γκοντζίδου, Α.Κουγιουρούκη, Γ.Κούσουλα, Σ.Κυριμαλάκη, Φ.Μπρούτζου, Α.Πετρίδου, Λ.Χατζοπούλου
Πρόταση πειραματικής διδασκαλίας με αριθμομηχανές στο Δημοτικό σχολείο
Μ. Παπαθεοδώρου
Το τρίγωνο του Pascal: μια πρόταση διδασκαλίας για τη ΣΤ’ Τάξη του Δημοτικού
Μ. Κοτσακώστα

Αίθουσα Α7
Προεδρείο: Α. Χρονάκη, Μ. Κούρκουλος
Η ανα-κάλυψη της επι-κάλυψης
Μ. Κουμουλέντζου & Μ. Λευθεριώτη, Παρτσάλη Ελένη, Χρονάκη Άννα
Εφαρμογή της θεωρίας Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner στο Νηπιαγωγείο
Ε.-Γ.Υμάι & Κ. Σέμογλου   
Μελετώντας την κίνηση ενός Ρομπότ: προς μια ‘αβίαστη’ επαφή με Μαθηματικές ιδέες
Μ. Ζαχαράκη, Ά. Χρονάκη & Σπ. Κούριας
Συμμετρία. Μαθαίνω για τη συμμετρία μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και Νέες Τεχνολογίας
Χρ. Λούστα
13:00 – 13:30 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more