Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Ανακοίνωση για τον αγροτικό εξηλεκτρισμό

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χαλκιδικής σας ενημερώνει ότι μετά από ενέργειες της προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η έκδοση του νέου Δελτίου Νο 1 Α, που αφορά τον αγροτικό εξηλεκτρισμό των αρδευτικών γεωτρήσεων πήρε παράταση μέχρι και την 30η Μαΐου 2016, χωρίς την διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος  με αγροτικό τιμολόγιο. Σας τονίζουμε ότι η έκδοση του δελτίου Νο 1 Α πραγματοποιείται από την υπηρεσία μας, με την προϋπόθεση ύπαρξης άδειας χρήσης νερού σε ισχύ.

Επίσης σας πληροφορούμε  ότι έχει δοθεί παράταση για την καταγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), με τελική ημερομηνία την 30η Σεπτεμβρίου 2014, καθώς και στην έκδοση ή ανανέωση  της άδειας χρήσης νερού των γεωτρήσεων με τελική ημερομηνία την 30η Ιανουαρίου 2015. Οι παραπάνω διαδικασίες διεκπεραιώνονται  στις έδρες των δήμων.
Σας τονίζουμε ότι σε περίπτωση μη κατοχής άδειας χρήσης νερού σε ισχύ οι παραγωγοί θα πρέπει να καταθέσουν στους κατά τόπους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Ε.Η.), φωτοτυπία την πρωτοκολλημένη  αίτηση καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) ή της αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, μαζί με μία υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύονται ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες  εντός των τιθέμενων προθεσμιών για την έκδοση του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο 1 Α), από την υπηρεσία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more