Σάββατο 19 Ιουλίου 2014

Εκπτώσεις έως 90% στον φόρο ακινήτων για χιλιάδες ιδιοκτήτες σε 4.500 περιοχέςΧιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων από 4.500 περιοχές όλης της χώρας θα είναι οι κερδισμένοι των τροποποιήσεων του Ενιαίου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας που έφερε χθες στη Βουλή η κυβέρνηση...

Με τροπολογία – προσθήκη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού, το υπουργείο Οικονομικών περιορίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις για τα οικόπεδα που βρίσκονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Τα οικόπεδα αυτά θα φορολογηθούν με τον κατώτερο συντελεστή, θα υπάρξει δηλαδή μεγάλη μείωση της φορολόγησης για τους ιδιοκτήτες.

Το ίδιο θα ισχύσει και για τα οικόπεδα για τα οποία για τον υπολογισμό της αξίας τους χρειάζεται βεβαίωση της πολεοδομίας.

Εκτός από τους ευνοημένους οικοπεδούχους στην επαρχία «τυχεροί» θα είναι και πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται εντός μεγάλων αστικών κέντρων. Με τις διορθώσεις που έγιναν στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ ανοίγει ο δρόμος για την εκκαθάριση του φόρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φορολογητέα αξία μπορεί να μειωθεί έως και 90% για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων αλλά εντός των ορίων οικισμών. Ανάλογη επομένως θα είναι και η μείωση του φόρου που αναλογεί. Για περιοχές που εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων από το έτος 2011 η μείωση μπορεί να φτάσει το 40% για τα οικόπεδα αφού αν δεν υπάρχει τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου, η αξία θα πολλαπλασιάζεται με Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου 0,60 αντί 1,00.

Μειώσεις έως 30% αναμένεται να προκύψουν και για ορισμένες αστικές ζώνες της χώρας όπου για τον προσδιορισμό των Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου απαιτείται βεβαίωση της Πολεοδομίας. Πρόκειται για οικόπεδα σε μεγάλους δήμους της χώρας, όπως οι δήμοι Αθηναίων, Αιγάλεω, Περιστέρι, Ταύρος, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, η Κηφισιά, η Αγία Παρασκευή, τα Σπάτα, η Ξάνθη, η Κομοτηνή, τα Τρίκαλα και η Πρέβεζα.

Με την τροπολογία γίνονται διορθώσεις στον τρόπο υπολογισμού συγκεκριμένων ακινήτων και κυρίως οικοπέδων. Ουσιαστικά επιλύονται τεχνικά προβλήματα του Taxis που προέκυψαν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων. Όλες οι αλλαγές –οι οποίες αφορούν κυρίως σε οικοπεδούχους, ιδιοκτήτες μονοκατοικιών ή ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων που έχουν μέσα και κτίσμα- γίνονται με τον ευνοϊκότερο για τον φορολογούμενο τρόπο.

Ειδικότερα με την τροπολογία προβλέπονται τα εξής:

Η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων από τους κληρονόμους για κληρονομιαία ακίνητα, αρχίζει εντός 30 ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς.

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα οριζόμενα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2014.

Οι διατάξεις αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής, ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων, δεν εφαρμόζονται σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που υποβάλλονται μέχρι και την 30/11/2014 για τη διόρθωση δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013 εκτός αν προκύπτει φόρος προς επιστροφή. Παρέχεται στους φορολογούμενους η δυνατότητα ειδικά για το έτος 2014 να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν στοιχεία της δήλωσης ακινήτων με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέχρι 30/11/2014.

Για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών προσώπων επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

Ως συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου, για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, λαμβάνεται υπόψη ο ΣΑΟ που περιλαμβάνεται στις αποφάσεις προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων, ανεξάρτητα από το συντελεστή δόμησης της περιοχής.

Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν δύο ή περισσότερες τιμές ΣΑΟ και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης του ακινήτου λόγω έλλειψης της γεωγραφικής απεικόνισης της περιοχής σε χάρτη, λαμβάνεται η μικρότερη τιμή ΣΑΟ.

Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων από το έτος 2011 στις οποίες δεν υπάρχουν τιμές ΣΑΟ, ως ΣΑΟ λαμβάνεται η τιμή 0,6.

Η αξία των οικοπέδων εντός των οποίων βρίσκονται ειδικά κτίσματα, θα υπολογίζεται σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της οικείας δημοτικής ενότητας ή δήμου ή περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας.

Για τη φορολογητέα αξία των οικοπέδων εντός των οποίων βρίσκονται άλλα κτίσματα, συνυπολογίζονται και ο συντελεστής οικοπέδου που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1.

Ορίζεται σε 0,65 ο συντελεστής κατηγορίας κτίσματος για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας αποθηκών που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίων.

Οι τόκοι και τα πρόστιμα στις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση και αυτού του λόγου δεν διενεργείται εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ αρχίζουν να «τρέχουν» από την επόμενης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους.

Με την τροπολογία διευκρινίζεται ποιες τιμές ζώνης (για κτίσματα) και ποιες τιμές εκκίνησης και συντελεστές οικοπέδου και αξιοποίησης οικοπέδου (προκειμένου για οικόπεδα) λαμβάνονται υπόψη εάν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιοι ούτε στη δημοτική ενότητα ούτε στο δήμο ούτε στην οικεία περιφερειακή ενότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της περιφέρειας.

Προστίθεται διάταξη σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων από τους κληρονόμους για τα κληρονομιαία ακίνητα, αρχίζει εντός τριάντα ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς.

Παρέχεται στους φορολογούμενους η δυνατότητα ειδικά για το έτος 2014 να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν στοιχεία της δήλωσης ακινήτων με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέχρι 30/11/2014. Εφόσον από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής προκύπτει μείωση του φόρου μεγαλύτερη των 300 ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝΦΙΑ και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο της φορολογικής διοίκησης. Εάν μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, υποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι 30-11-2014, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝΦΙΑ και η εκκαθάρισή της πραγματοποιείται μετά από έλεγχο εφόσον από τη δήλωση προκύπτει μείωση φόρου.

Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ και τα αποδεικτικά ενημερότητας που εκδόθηκαν την 6η Ιουνίου 2014 είναι ισχυρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more