Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014

Εγγραφές παιδιών στο πλαίσιο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της ΔΗΚΕΠΑΠ

ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Με αφορμή τη νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχ. έτος 2014-2015, ενημερώνουμε τις ενδιαφερόμενες μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους, ηλικίας:
* Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών
* Παιδιά, έφηβοι και άτομα με νοητική ή κινητική αναπηρία
ότι ξεκινά η κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών στα Κ.Δ.Α.Π. των Γιαννιτσών, Κρύα Βρύσης, Αθύρων και Πέλλας και στο ΚΔΑΠΜΕΑ Γιαννιτσών.

Δικαιολογητικά συμμετοχής
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου της μητέρας και Άδεια Διαμονής σε ισχύ εάν η μητέρα είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα του 2013).
Εάν η μητέρα είναι άνεργη, απαιτείται:
αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, και αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
Εάν η μητέρα λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.
Παρακαλούνται οι μητέρες που είναι άνεργες και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας, να γραφτούν στα μητρώα του ΟΑΕΔ και να προσκομίσουν στα γραφεία των δομών αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας και αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι δηλώνουν οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 για μητέρες με ως και δυο παιδιά, 30.000 για μητέρες με τρία παιδιά, 33.000 για μητέρες με 4 παιδιά και 36.000 για μητέρες με περισσότερα παιδιά. Σε καμία περίπτωση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 ευρώ.  
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τις 25 Ιουλίου – 4 Αυγούστου 2014. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα :  23820 22999  ΚΔΑΠΜΕΑ Γιαννιτσών  (πρωινές ώρες)

23820 21313  ΚΔΑΠ Γιαννιτσών, 23820 31134  ΚΔΑΠ Πέλλας, 23910 91030  ΚΔΑΠ Αθύρων, 23820 61226  ΚΔΑΠ Κρύας Βρύσης (απογευματινές ώρες)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more