Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Τη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα που αφορά στη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους Δήμους της χώρας. Όπως προκύπτει από την προκήρυξη του ΟΑΕΔ οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 27/04/2015 και ώρα 12:00 μ.μ. στο διαδικτυακό ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο <καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων>.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν:
1.   εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
2.   εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3.   εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
4.   άνεργοι ̟πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
5.   εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more