Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για τη συνεχιζόμενη φοροεπιδρομή και τα πρόστιμα της εφορίας προς τους συλλόγους γονέων

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Τραγικές καταστάσεις βιώνουν οι μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι από το κόψιμο
           εκατομμυρίων στρεμμάτων βοσκήσιμων εκτάσεων, που ήταν επιλέξιμες.


Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις χρονιές 2013-2014 με βάση ευρωπαϊκές οδηγίες συνέταξε το Σχέδιο Δράσης, κρίνοντας μη επιλέξιμα για επιδότηση εκατομμύρια στρέμματα βοσκήσιμων εκτάσεων για χιλιάδες κυρίως αιγοπροβατοτρόφους. Ταυτόχρονα, αυθαίρετα πολλούς τους παρουσιάζει να κάνουν χρήση βοσκοτόπων σε περιοχές που όχι μόνο δεν χρησιμοποιούν, αλλά είναι σε άλλες Περιφέρειες και απέχουν 100δες χιλιόμετρα.
Συνεπώς αυτό που υποστήριζε η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ/ΥΠΑΑΤ, για να αποπροσανατολίσει και να καθησυχάσει τους κομμένους κτηνοτρόφους, ότι «δεν είναι κάτι σοβαρό θα λυθεί πολύ εύκολα με τη μεταφορά βοσκοτόπων σε δήμους που έχουν περίσσευμα», αποδείχτηκε ότι δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.
Οι συνέπειες είναι δραματικές, αφού χιλιάδες κτηνοτρόφοι στερούνται ενισχύσεων και λαμβάνουν πολύ λιγότερα ή καθόλου των ενισχύσεων της εξισωτικής αποζημίωσης που δικαιούνται και έπαιρναν σταθερά μέχρι το 2012 με τους ίδιους βοσκότοπους που χρησιμοποιούν και σήμερα! Στερούνται ενισχύσεων που αποτελούν βασικό πόρο για την αγορά ζωοτροφών, ενέργειας, φαρμάκων, για τη μετακίνηση των κοπαδιών τους κ.λ.π.
Χαρακτηριστικά στο νομό Ιωαννίνων από τους 2075 περίπου κτηνοτρόφους μόνο οι 687 πληρώθηκαν την εξισωτική αποζημίωση αλλά και αυτή ήταν «κουτσουρεμένη».
Όμως οι ανησυχίες και οι φόβοι είναι ακόμα μεγαλύτεροι, ότι αυτή η πολιτική που συνεχίζεται με τη νέα συγκυβέρνηση θα απλωθεί και θα εκφραστεί και σε άδικες περικοπές στις ενισχύσεις 2015-2020.
Η μείωση και η διατήρησή (και από την σημερινή συγκυβέρνηση) στην επιλεξιμότητα των εκταρίων βοσκοτόπων από ΟΠΕΚΕΠΕ-ΕΕ και ταυτόχρονα η χαμηλή-μεσαία βοσκοικανότητα με την οποία θα χαρακτηριστεί η πλειοψηφία των βοσκοτόπων (πόρισμα ΓΕΩΤΕΕ) μέσω των προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό του αριθμού των ζώων που βόσκουν ανά εκτάριο και συνεπώς και σε μείωση των δικαιωμάτων των κτηνοτρόφων. Ταυτόχρονα θα χτυπηθούν και οι τοπικές μικρές βιοτεχνίες γάλακτος και τα μικρά οικογενειακά τυροκομεία. Αυτοί δηλαδή που δεν εισάγουν γάλα από το εξωτερικό και στηρίζουν -όσο μπορούν- την ντόπια κτηνοτροφία, με παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων.
Το πρόβλημα είναι γνωστό και η ανάγκη λύσης του άμεση, με μοναδικό υπεύθυνο το ΥΠΑΠΕΝ. Δεδομένου ότι, όποιος δεν υποβάλει δήλωση φέτος δεν θα υπάρξει υπολογισμός δικαιωμάτων για αυτόν τον δικαιούχο, ανεξάρτητα εάν είχε ή όχι ιστορικά δικαιώματα και θα τον ακολουθεί μέχρι το 2020.
Από το 2013 λοιπόν, όχι μόνο μειώθηκαν δραστικά τα επιλέξιμα βοσκοτόπια, αλλά στην αναζήτηση και κατοχύρωση επιλέξιμων εκταρίων βοσκοτόπων, προστέθηκαν και χιλιάδες άλλοι κτηνοτρόφοι που μετατράπηκαν τα ειδικά τους δικαιώματα (αφού καταργήθηκαν με τη νέα ΚΑΠ 2015-2020) σε εκτατικά. Ακόμα πιο οξυμμένο είναι το πρόβλημα με τη βιολογική κτηνοτροφία.
Σε σχέση με το 2014 έχουμε επίσης αυστηροποίηση της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας για την καταβολή επιδοτήσεων των κτηνοτρόφων, πχ αποκλείει όσους έχουν κάτω από 40 αιγοπρόβατα (6 ΜΜΖ) ή ακόμη με την αύξηση του ορίου ενεργοποίησης δικαιωμάτων για εκτάσεις που αντιστοιχούν σε βοσκότοπο από 0,2 ΜΜΖ/ha (2 αιγοπρόβατα/10 στρ.) σε 0,7 ΜΜΖ/ha (5 αιγοπρόβατα/ 10 στρ.). Τα μέτρα αυτά πλήττουν και αποκλείουν από ενισχύσεις τους μικρούς κτηνοτρόφους.
Ακόμα ο εμπλουτισμός του ορισμού των βοσκοτόπων με ξυλώδη/θαμνώδη βλάστηση δεν θα λύσει το πρόβλημα. Αφού με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 1307/2013 (άρθρο 32 παρ 5) και 639/2014 (άρθρο 8) για τις εκτάσεις με «καθιερωμένες τοπικές πρακτικές» δηλαδή βοσκότοπους με ξυλώδη/θαμνώδη βλάστηση, θα εφαρμόζεται συντελεστής μείωσης της επιλεξιμότητας.
Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης δεν θα αυξήσουν τις εκτάσεις των επιλέξιμων βοσκοτόπων διότι αυτά καθορίζουν την βοσκοικανότητα/ βοσκοφόρτωση (αριθμό των ζώων σε κάθε βοσκότοπο). Εξάλλου η ΚΥΑ 117394/ 30-12-2014 που καθορίζει τις «Προδιαγραφές και το Περιεχόμενο των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 60 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Ά)» ενσωματώνει το Σχέδιο Δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ δηλ. το δραστικό κόψιμο της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων.
Η πολιτική αυτή που συνεχίζεται και από την σημερινή συγκυβέρνηση οδηγεί χιλιάδες κτηνοτρόφους στην αβεβαιότητα, ενώ καταστρέφει χιλιάδες μικρούς κτηνοτρόφους ώστε τα δικαιώματά τους να συγκεντρωθούν σε μεγάλους που θα γίνουν ακόμη μεγαλύτεροι.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός,

-       Τι μέτρα θα λάβει για να πληρωθεί άμεσα και γρήγορα το σύνολο της εξισωτικής αποζημίωσης στους κτηνοτρόφους, όλων των οφειλόμενων ετών.
-       τι μέτρα θα λάβει για να μην εφαρμοστεί το 2015-2020 η απόφαση  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Σχεδίου Δράσης/ βοσκοτόπων του ΟΠΕΚΕΠΕ), σύμφωνα με το οποίο έγινε το κόψιμο εκατομμυρίων επιλέξιμων στρεμμάτων βοσκοτόπων το 2013 και 2014.
-       Πότε θα ολοκληρωθεί ο θεματικός χάρτης του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS-GIS) του ΟΠΕΚΕΠΕ στον οποίο αποτυπώνεται η επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων για το 2015?
-       Τι μέτρα θα λάβει προκειμένου να μη χάσει κανείς μικρομεσαίος κτηνοτρόφος, δικαιώματα και ενισχύσεις, που είχε και ελάμβανε, ώστε να μην οδηγηθεί στο στραγγαλισμό του πενιχρού εισοδήματος και την καταστροφή;
-       Τι μέτρα θα λάβει ώστε οι δηλώσεις ΟΣΔΕ των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων να γίνουν δωρεάν από κρατικές υπηρεσίες και όχι από την GAIA Επιχειρείν.
-       Τι μέτρα σκοπεύει να πάρει για τη βελτίωση της διαχείρησης της  βοσκοικανότητας των δημόσιων βοσκήσιμων εκτάσεων στους βοσκότοπους.

Οι Βουλευτές του ΚΚΕ

Διαμάντω Μανωλάκου
Σάκης Βαρδαλής
Νίκος Καραθανασόπουλος
Γιώργος Λαμπρούλης
Νίκος Μωραΐτης
Μανώλης ΣυντυχάκηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more