Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

Συζήτηση "Ελλάδα, Λιτότητα & Ανάπτυξη" της GUE/NGL στο Ευρωκοινοβούλιο-Πρόγραμμα


image002.jpg@01D077AA


15.4.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ"Ελλάδα, Λιτότητα & Ανάπτυξη"

Η Ευρωομάδα της Αριστεράς GUE / NGL σας προσκαλεί στη συζήτηση "Ελλάδα, Λιτότητα & Ανάπτυξη" η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ASP 1G2), την Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015, 15:00 - 18:30.


Με αφορμή τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το ελληνικό χρέος μετά την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιανουάριο, η 
GUE / NGL διοργανώνει συνέδριο για την Ελλάδα, τη λιτότητα και την ανάπτυξη. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην ευρωπαϊκή περιφέρεια αποδείχθηκαν αντιπαραγωγικές. Απέτυχαν να αντιμετωπίσουν την κρίση και να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενώ προκάλεσαν σοβαρή ανθρωπιστική κρίση με τεράστιες κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες.

Όλο και περισσότεροι πολιτικοί, οικονομολόγοι και ακαδημαϊκοί προτείνουν εναλλακτικές πολιτικές για τη διέξοδο από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Αυτού του είδους οι πολιτικές θα μπορούσαν να ενισχύσουν την υγιή και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη σημαντικοί κοινωνικοί δείκτες, ιδίως η ανεργία και η φτώχεια, η πρόσβαση στην υγεία και την παιδεία, ενώ θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια και έλεγχος σε όλες τις πτυχές της οικονομικής και πολιτικής ζωής.


cid:image002.jpg@01D077B2.7E23BDE0

"Ελλάδα, Λιτότητα & Ανάπτυξη"

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ASP 1G2
22 Απριλίου 2015, 15.00 - 18.30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15.00–15.15:       Άνοιγμα συνεδρίου από την Πρόεδρο της Ευρωομάδας της Αριστεράς  Gabriele Zimmer και την Αντιπρόεδρο της Ευρωομάδας Malin Bjork
15.15–16.45: Η Ελληνική Εμπειρία: Καταπολεμώντας το χρέος, η εμπειρία της λιτότητας και η στρατηγική της ανάπτυξης
                                Συζήτηση με Οικονομολόγους και Ειδικούς:
·         Daniel Gros, Διευθυντής - Centre for European Policy Studies, Βρυξέλλες
·         Zsolt Darvas - Bruegel Institute, Βρυξέλλες
·         Philippe Legrain - European Institute - London School of Economics
16.45–18.15:       Το Ελληνικό Χρέος, το Πρόγραμμα  Λιτότητας και οι Προοπτικές Ανάπτυξης
Συζήτηση με Ευρωβουλευτές:
·         Δημήτρης Παπαδημούλης, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Ευρωομάδα της Αριστεράς - Ελλάδα
·         Sergio Gaetano Cofferati, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή - Ευρωομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών - Ιταλία 
·         Ska Keller, Αντιπρόεδρος Ευρωομάδας Πρασίνων - Γερμανία 
18.15–18.30:       Κλείσιμο του συνεδρίου από την Πρόεδρο της Ευρωομάδας της Αριστεράς  Gabriele Zimmer και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωομάδας Νεοκλή Συλικιώτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more