Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

Πραγματοποιήθηκε το απολογιστικό συνέδριο Ανάπτυξη και λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 και από τις 9.00 έως τις 17.00 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το Απολογιστικό Συνέδριο στο πλαίσιο των πράξεων “Ανάπτυξη και λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση”. Στο συνέδριο  συμμετείχαν τα μέλη των τριμελών Επιτροπών Συντονισμού Δράσεων Πρόληψης (ΕΣΥΔΠ) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα μέλη των Περιφερειακών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
            Τα μέλη ΠΟΔΠ της Δ.Δ.Ε Πέλλας συμμετείχαν στο συνέδριο και γι’ αυτό συνέταξαν αυτό το δελτίο τύπου, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη ΟΔΠ των σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε Πέλλας.
Στο συνέδριο χαιρέτισαν εκπρόσωποι της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘ, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Υγείας, καθώς και εκπρόσωπος από το Χαμόγελο του Παιδιού. Τη συζήτηση συντόνιζε η κ. Β. Αρτινοπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας και Πρόεδρος της ΚΕΕ (Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή), η οποία επισήμανε τη σημασία του δικτύου συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του προγράμματος και την κινητοποίηση όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτισε  ο Υπουργός Παιδείας, κ. Ν. Φίλης. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός αρνητικού παιδαγωγικού κλίματος και επικεντρώθηκε στην πρόληψη αρνητικών φαινομένων και στη δημιουργία ενός καλού παιδαγωγικού κλίματος μέσα στη σχολική μονάδα, όπου οι μαθητές θα μπορούν να αναπτύξουν θετικές στάσεις. Γι’ αυτό και το Υπουργείο θα αξιοποιήσει όλα τα προγράμματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ θα ληφθούν πρωτοβουλίες για τη στήριξη ενεργειών και δράσεων κατά της βίας.
Ο κ. Παπαϊωάννου, γενικός γραμματέας των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσέθεσε ότι είναι ανάγκη το σχολείο να εξοπλιστεί με εργαλεία διαχείρισης της ετερότητας, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επισήμανε, ακόμα, ότι το σχολείο χρειάζεται “ανάσες χρόνου” για να εργάζεται επάνω σε τέτοια θέματα και προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν η συνέργεια και η οριζόντια δικτύωση.
Ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Σταματόπουλος δήλωσε ότι άμεση προτεραιότητα για την Ελληνική αστυνομία είναι η προστασία των ανηλίκων και γι’ αυτό το θέμα διοργάνωσαν πολλές ημερίδες και τηλεδιασκέψεις σε συνεργασία με την cyber alert της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Άλλωστε και ο κ. Σφακιανάκης, ο Διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, κινήθηκε προς την ίδια κατεύθυνση και αναφέρθηκε στη διοργάνωση 5.400 τηλεδιασκέψεων μέσα σε τέσσερις μήνες για το συγκεκριμένο θέμα.
Ο κ. Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, ο οποίος είναι ένας από τους πρωτεργάτες του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της ενδοσχολικής βίας, επισήμανε ότι το  bullying δεν είναι θέμα αστυνομίας, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας και μέσα από τη συνεργασία με όλους τους θεσμούς και τους φορείς.
Στη συνέχεια, πήρε το  λόγο η κ. Μ. Φαϊτάκη, υπεύθυνη της Πράξης, η οποία έδωσε σχετικές πληροφορίες για το έργο, όπως είναι ο στόχος, δηλαδή η προώθηση εξειδικευμένων δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, το κόστος της πράξης, την επιμόρφωση 450 στελεχών και χιλιάδων εκπαιδευτικών αλλά και για την ανάρτηση σχετικού επιμορφωτικού υλικού. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου 2015.
Η κ. Μ. Μουσμούτη, εκπρόσωπος Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, παρουσίασε αναλυτικά όλο το επιμορφωτικό υλικό που παράχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης, όπως είναι ο φάκελος υλικού και σενάρια για μαθητές, το επιμορφωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς αλλά και φάκελος υλικού για γονείς, επιδιώκοντας μια ολιστική προσέγγιση του φαινομένου. Αυτό που απομένει είναι να βρεθεί ένας τρόπος διάχυσης των καλών πρακτικών, ώστε να διευκολυνθούν οι σχολικές μονάδες.
Ο κ. Π. Μπάνιος, εκπρόσωπος της Εταιρίας Κοινωνίας Γνώσης, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα από την εξωτερική αξιολόγηση του έργου, όπως αυτά προέκυψαν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον ομιλητή στις προτάσεις που διατυπώθηκαν στα ερωτηματολόγια. Συγκεκριμένα προτάθηκαν τα εξής:
·        Να υποστηριχθούν τα σχολεία από έμπειρους ψυχολόγους
·        Να είναι υποχρεωτική η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών
·        Να είναι πληρέστερη η ενημέρωση όλων των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και να επιμορφωθούν συστηματικά οι γονείς
·        Να διαμορφωθεί μια μόνιμη δομή για τη στήριξη των σχολείων
·        Να γίνουν περισσότερες βιωματικές δράσεις για τους μαθητές όλων των τάξεων
 Ακολούθησε η παρουσίαση της κ. Β. Αρτινοπούλου, η οποία αφού παρουσίασε όλα τα μέλη της ΚΕΕ, επισήμανε την διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος (παιδαγωγική, κοινωνιολογική, νομική, εγκληματολογική), την ολιστική και την εγκυρότητα και αξιοπιστία του εκπαιδευτικού υλικού. Στο πλαίσιο του προγράμματος επιμορφώθηκαν 10.000 εκπαιδευτικοί, ενώ για πρώτη φορά έγινε έρευνα με δείγμα τους μαθητές. Στις έρευνες που έχουν διεξαχθεί για το σχετικό θέμα αναφέρθηκε και ο κ. Νικολόπουλος, μέλος της ΚΕΕ, και μάλιστα ότι αξιοποιήθηκαν όλες οι προηγούμενες έρευνες. Στόχος, όμως, του τρέχοντος προγράμματος ήταν η υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας με απώτερο στόχο τη μείωση της σχολικής διαρροής. Σύμφωνα με τον κ. Νικολόπουλο έξι ήταν οι κύριες δράσεις του προγράμματος:
1.     Δομή-πλαίσιο
2.     Ενημέρωση ευαισθητοποίηση
3.     Υλικό
4.     Επιμόρφωση
5.     Έρευνα και καταγραφή
6.     Προβολή και δημοσιότητα
Στη συνέχεια παρουσίασε την οργανωτική δομή του έργου σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τη φιλοσοφία του έργου, σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο αλλά σε τοπικό ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής μονάδας, αλλά και κάποια αποτελέσματα που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια των μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
            Ως πρόταση διατυπώθηκε η συνέργεια δράσεων και δομών ΥΠΕΘ, οι οποίες αφορούν στον σχολικό εκφοβισμό, στην ενδοσχολική βία και στα συναφή αντικείμενα μέσα από τη δημιουργία θεσμοθετημένης νομικά δομής, που θα είναι το διάδοχο σχήμα του έργου και με τη συμμετοχή σ’ αυτήν εξειδικευμένων επιστημόνων και έμπειρων στελεχών της εκπαίδευσης.
            Επισημαίνεται ότι όλο το επιμορφωτικό υλικό που μας δόθηκε στο συνέδριο, το έχουμε ήδη αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Πέλλας στο σύνδεσμο www.didepellas.gr/index.php/dde-pella/stopbullying.html                               προς ενημέρωση και χρήση από τη Σχολική Κοινότητα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more