Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 Στο παρελθόν έχω καταγγείλει τον τρόπο διοίκησης του δήμου μας από την σημερινή δημοτική αρχή. Συγκεκριμένα έχω αναφέρει δημόσια ότι κατά πολλοίς βασίζεται σε ένα σύστημα  συνδιαλλαγής και πελατειακών σχέσεων, λειτουργώντας προς όφελος των λίγων (πελατών) και εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Αφορμή για να επανέλθω είναι η τελευταία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για αύξηση των τελών άρδευσης κατά 20% , από την επόμενη αρδευτική περίοδο.

Στο σημείο αυτό  είναι σκόπιμο να αναφέρω κάποια στοιχεία. Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία το προβλεπόμενο  κόστος άρδευσης για το 2016 θα ανέλθει στο ποσό των      708.905,00 €   , ενώ τα  έσοδα για το έτος 2016  προβλέπεται  για μεν τα  βεβαιωμένα έσοδα να ανέλθουν  στο ύψος του ποσού των 380.000,00 €, ενώ για  τα εισπραχθέντα να υπερβούν το ποσό των 330.000,00 € . Υπάρχει δηλαδή μια τρύπα της τάξης των   380.000 € περίπου  και για το λόγο αυτό η πρόταση της υπηρεσίας ήταν η αύξηση να είναι στο ύψος του ποσού των εκατόν  δέκα πέντε τοις εκατό  (  115 % ) ως προς τα εισπραχθέντα έσοδα. Παρά την αύξηση των τελών λοιπόν υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό, που θα πω παρακάτω ποιος το καλύπτει.
 Το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής. Για χρόνια αφήνεται, εσκεμμένα φυσικά , ένα σύστημα τελείως ανεξέλεγκτο. Όταν σχεδόν όλοι οι δήμοι έχουν προχωρήσει στην δημιουργία κανονισμού λειτουργίας άρδευσης, αυστηρή καταμέτρηση των ωρών ποτίσματος του κάθε αγρότη, ακόμα και με σύγχρονα μέσα,  εδώ δεν κάναμε ούτε καν το αυτονόητο δηλαδή να αντιπαραβάλουμε τα στοιχεία που έφερναν οι υδρονομείς με τα στοιχεία της καταμέτρησης των ρολογιών της ΔΕΗ σε κάθε γεώτρηση, μιας  και το μεγαλύτερο κόστος της άρδευσης είναι αυτό του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται για την άντληση και μεταφορά του νερού.
Σαν συνέπεια όλου αυτού του τρόπου λειτουργίας  είναι η συγκεκριμένη υπηρεσία που είναι ανταποδοτική να μπαίνει μέσα κάθε χρόνο αυτό το τεράστιο για τα δεδομένα του δήμου αλλά και τον εποχών που ζούμε, ποσό.  Το αποτέλεσμα αυτού του τρόπου διαχείρισης είναι να  καλούνται οι άνθρωποι της πόλης , οι τυπικοί , συνεπείς και καλοπληρωτές αγρότες να καλύψουν τις αμαρτίες άλλων, σε μια ανταποδοτική κατά τα άλλα υπηρεσία. Δεν μπορεί να προχωρεί ο Δήμος σε αύξηση των τελών χωρίς πρώτα να έχει προχωρήσει στη θέσπιση κανόνων και ελέγχου  του συστήματος.
Για το λόγο αυτό ο δήμος θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ενός κανονισμού λειτουργίας άρδευσης καθώς και στο  να βρει τρόπο ακριβούς καταμέτρησης και ελέγχου των ωρών ποτίσματος του κάθε αγρότη. Μακροπρόθεσμα μια και ζούμε σε μέρος με πολλά νερά να γίνει ένας σχεδιασμός για τη μείωση του κόστους άρδευσης με τη συγκράτηση και εκμετάλλευση των επιφανειακών νερών.

                                    Δημητριάδης Βασίλης
Επικεφαλής Δημοτικής Κίνησης

                                                                            «Φυσάει κόντρα»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more