Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

Eπιδότηση... για φυτείες κάνναβης  • Ελεύθερη και... επιδοτούμενη είναι πλέον η καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα.

Το πράσινο φως για την ουσιαστική επαναφορά στη νομιμότητα της παρεξηγημένης βιομηχανικής κάνναβης ανάβει... η κυβέρνηση με την υπογραφή -τις επόμενες ημέρες- Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία θα ορίζει όρους και προϋποθέσεις για την καλλιέργειά της.
Υστερα από δεκαετίες απαγόρευσης στη χώρα μας, οι Ελληνες παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να σπείρουν και πάλι στα χωράφια τους κλωστική κάνναβη. Μάλιστα, θα συμπεριληφθεί στη λίστα με τις επιδοτούμενες καλλιέργειες. Από το 1990 άλλωστε η ΕΕ έχει αναγάγει την κάνναβη σε μία από τις πλέον προνομιούχες καλλιέργειες, ενισχύοντας τους παραγωγούς για την καλλιέργεια ποικιλιών που προορίζεται για την παραγωγή ινών.
Πέρα από το επίμαχο συνθετικό «κάνναβη», η κλωστική (βιομηχανική) δεν έχει κανένα άλλο κοινό με την ινδική κάνναβη και η χώρα μας είναι από τα λίγα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη εναρμονιστεί με το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη νόμιμη καλλιέργειά της.
Η περιεκτικότητα της κλωστικής κάνναβης σε τετραϋδροκανναβινόλη (μια ψυχότροπο ναρκωτική ουσία) είναι μικρότερη από 0,2%, πράγμα που σημαίνει ότι για να υπάρξει επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό από την κατανάλωσή της θα πρέπει να καταναλωθούν τεράστιες ποσότητες σε μία μόνο φορά.
Μέχρι το 1957, οπότε με νόμο απαγορεύθηκε η καλλιέργεια της κάνναβης, λειτουργούσαν στην Ελλάδα επτά κανναβουργεία -στη φωτογραφία αυτό της Εδεσσας- που επεξεργάζονταν την ίνα για τη δημιουργία σχοινιών.

Η υπό έκδοση Κοινή Υπουργική Απόφαση θα θέσει σε εφαρμογή τον νόμο του 2013 -περί «εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» όπου γίνεται αναφορά στη δυνατότητα καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης- και θα εναρμονίσει τη χώρα μας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ενωση, οπότε και θα καθοριστεί το ποσοστό επιδότησης.
Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ενωση επιδοτεί επί σειρά πολλών ετών την καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης και παρότι οι γνώστες της καλλιέργειας υπογραμμίζουν ότι θα μπορούσε να αντικαταστήσει το βαμβάκι, η Ελλάδα άφησε για δεκαετίες την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη. Ο λόγος είχε να κάνει κυρίως με την απροθυμία της Πολιτείας να αναλάβει το πολιτικό κόστος κάνοντας τον διαχωρισμό μεταξύ του φυτού που καλλιεργείται για την παρασκευή ναρκωτικών και του φυτού που καλλιεργείται για την παραγωγή ινών.
Εξαγωγές
Παλαιότερα άλλωστε στη χώρα μας και συγκεκριμένα στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, επί δεκαετίες ανθούσε η κλωστοϋφαντουργία που χρησιμοποιούσε ως πρώτη ύλη την κλωστική κάνναβη. Η κάνναβη αποτελούσε διαδεδομένη γεωργική καλλιέργεια και εξαγώγιμο προϊόν, αποτελώντας μάλιστα στήριγμα της οικονομίας πολλών ελληνικών πόλεων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 1957, οπότε με νόμο απαγορεύθηκε η καλλιέργεια του φυτού, λειτουργούσαν στην Ελλάδα επτά κανναβουργεία που επεξεργάζονταν την ίνα για τη δημιουργία σχοινιών.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, για την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης και την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ο ενδιαφερόμενος γεωργός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει, ηλεκτρονικά ή εγγράφως, αίτηση προέγκρισης στα οικεία τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, συνοδευόμενη από αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση την οποία πρόκειται να καλλιεργήσει και την άδεια χρήσης νερού.
Για την πληρότητα του φακέλου απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) θα ορισθεί ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία και τον συντονισμό των αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων για την καλλιέργεια των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης.
Ο ελεγκτικός μηχανισμός θα λαμβάνει δείγματα από φυτά της καλλιέργειας για τη διενέργεια ειδικών αναλύσεων προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC), ενώ θα εφαρμοσθεί ειδικό σύστημα κυρώσεων που θα απαιτεί την καταστροφή της φυτείας και την επιβολή ποινικών κυρώσεων του νόμου σε περίπτωση που στην καλλιεργήσιμη έκταση διαπιστωθεί να υπάρχουν φυτά με αυξημένη περιεκτικότητα.
Σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων θα επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ ανάλογα με την υπό έλεγχο έκταση. Η κλωστική κάνναβη καλλιεργείται παγκοσμίως, και πέρα από την παραγωγή των πολύ ανθεκτικών της νημάτων προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής ενός μεγάλου αριθμού προϊόντων, όπως είναι: χαρτί κάθε είδους (χαρτί εκτυπώσεων, εφημερίδων, συσκευασίας κ.τ.λ.), προϊόντα υφαντουργίας, υλικά κατασκευών (μονωτικά, τούβλα, έπιπλα, συσσωματώματα). Επίσης παράγεται αιθανόλη αλλά και τάπητες, επενδύσεις αυτοκινήτων κ.ά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more