Σάββατο 23 Απριλίου 2016

Απαγόρευση αλιείας στη Λίμνη Βεγορίτιδα!

Σας αποστέλλουμε την σχετική απόφαση για την απαγόρευση αλιείας στην Λίμνη Βεγορίτιδα. 

Παρακαλούμε για την Δημοσιοποίησή της έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα λαθραλιείας. 

Ο Σύλλογος στην προσπάθεια του να διατηρηθεί και να προστατευθεί το ιχθυαπόθεμα της λίμνης Βεγορίτιδας, έτσι ώστε να είναι δυνατή και συμφέρουσα η ενασχόληση με την επαγγελματική αλιεία των κατοίκων της περιοχής αλλά και για να αποφευχθούν περαιτέρω εμπλουτισμοί της Βεγορίτιδας με γόνο, καλεί τους ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς να τηρήσουν την παραπάνω απόφαση απαγόρευσης αλιείας. 
Επίσης, καλεί τους πολίτες να συνδράμουν στην τήρηση της παραπάνω απόφασης καταγγέλωντας οποιοδήποτε φαινόμενο λαθραλιείας υποπέσει στην αντίληψη τους τηλεφωνώντας στο 100 ή στα Τοπικά Αστυνομικά Τμήματα Άρνισσας και Αμυνταίου ή και αποστέλλοντας e-mail στον Σύλλογο μας (spvegoritidas@gmail.com ,info@lakevegoritida.gr).
Ελπίζουμε πως είναι κατανοητό ότι η προστασία και διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων της λίμνης είναι αναγκαία έτσι ώστε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές περισσότερα από όσα βρήκαμε. 

Με εκτίμηση,


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more