Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

Ο Νίκος Χουντής μαζί με άλλους 21 ευρωβουλευτές της Ευρωομάδας της Αριστεράς (GUE/NGL) στο Ευρωκοινοβούλιο κατέθεσαν τροπολογίες στον Κοινοτικό ΠροϋπολογισμόΑποτέλεσμα εικόνας για Νίκος Χούντης
·        Για την έξοδο κρατών-μελών από την Ευρωζώνη, όταν διαπιστώνεται ότι η συμμετοχή τους στο Ευρώ είναι μη-βιώσιμη και αφόρητη
·        Για παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς και των κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών, για τις χώρες που έχουν καταστραφεί από τις πολιτικές της Τρόικα

Μεγάλη πολιτική αξία έχει η πρωτοβουλία 22 ευρωβουλευτών της Ευρωομάδας της Αριστεράς (GUE/NGL) στο Ευρωκοινοβούλιο να καταθέσουν τροπολογίες στην πρόταση Προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017, για την έξοδο κρατών μελών από την Ευρωζώνη, καθώς επίσης, για την μη εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς και των κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών, για χώρες που έχουν καταστραφεί από τις πολιτικές του ενιαίου νομίσματος και της Τρόικα.

Η Ευρωομάδα της Αριστεράς (GUE/NGL), στο πλαίσιο της ψήφισης του κοινοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2017 από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, έχει καταθέσει 23 τροπολογίες, επί του κειμένου του Προϋπολογισμού, μεταξύ των οποίων και 2 τροπολογίες, που υπογράφει και ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, με τις οποίες αμφισβητείται ο νεοφιλελεύθερος και αυταρχικός μονόδρομος των θεσμών και των πολιτικών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνοντας τη θέσπιση ειδικών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτούν και θα διευκολύνουν, όσα κράτη-μέλη επιθυμούν, την έξοδο από το Ευρώ-φυλακή!!!

Πιο συγκεκριμένα, 22 ευρωβουλευτές της GUE/NGL, από 9 χώρες, όπως τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Τσεχία, συνυπογράφουν τις εξής τροπολογίες:

Τροπολογία 29
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ...
«Ζητεί τη δημιουργία προγραμμάτων στήριξης για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να διαπραγματευτούν μια έξοδο από το Ευρώ, στη βάση ότι η συμμετοχή τους έχει γίνει μη βιώσιμη και αφόρητη. Θεωρεί ότι τέτοια προγράμματα πρέπει να προβλέπουν επαρκή αποζημίωση για την κοινωνική και οικονομική ζημία που έχει προκαλέσει η συμμετοχή στο ενιαίο νόμισμα».

και

Τροπολογία 30
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ...
«Ζητεί σχέδια έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη των οικονομιών των κρατών μελών εκείνων στα οποία υπήρξε παρέμβαση από την Τρόικα, παρέχοντας χρηματοδοτικούς πόρους και τις αναγκαίες παρεκκλίσεις από τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και των κοινών πολιτικών»

Ακολουθούν τα πλήρη ονόματα των ευρωβουλευτών της Ευρωομάδας της Αριστεράς και οι τροπολογίες:

Amendment 29
<NumAm></NumAm><RepeatBlock-By><Members>Joao Ferreira (ΚΚ Πορτογαλίας), Miguel Viegas (ΚΚ Πορτογαλίας), Joao Pimenta (ΚΚ Πορτογαλίας), Marina Albiol Guzmán (Ενωμένη Αριστερά Ισπανίας), Martina Anderson (Σίν Φέιν Ιρλανδία), Malin Björk (Αριστερά Σουηδίας), Lynn Boylan (Σίν Φέιν Ιρλανδία), Matt Carthy (Σίν Φέιν Ιρλανδία), Nikolaos Chountis (Λαϊκή Ενότητας Ελλάδα), </Members>Javier Couso Permuy (Ενωμένη Αριστερά Ισπανίας), Fabio de Massi (Die Linke Γερμανία), Luke Ming Flanagan (Ανεξάρτητος Ιρλανδία), Eleonora Forenza (Ιταλία), Josu Juaristi Abaunz (EH Bildu, Χώρα των Βάσκων), Rina Ronja Kari (Λαϊκό Κίνημα κατά της ΕΕ), Katerina Konecna (ΚΚ Τσεχίας), Paloma López Bermejo (Ενωμένη Αριστερά Ισπανίας), Sabine Losing (Die Linke Γερμανία), Jiri Mastalka (ΚΚ Τσεχίας), Liadh Ni Riada (Σίν Φέιν Ιρλανδία), Miguel Urbán Crespo (Podemos Ισπανία), Angela Vallina (Ενωμένη Αριστερά Ισπανίας).

on behalf of the GUE/NGL Group

Report A8-0287/2016
Jens Geier, Indrek Tarand

General budget of the European Union for 2017 - all sections
11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD)
Motion for a resolution
Paragraph 23 a (new) Motion for a resolution
Amendment

23a. Calls for the creation of support programmes for Member States wishing to negotiate an exit from the Euro on the grounds that participation has become unsustainable and unbearable; considers that such programmes should provide for adequate compensation for the social and economic damage caused by joining the single currency;


Amendment 30
<NumAm></NumAm><RepeatBlock-By><Members>Joao Ferreira (ΚΚ Πορτογαλίας), Miguel Viegas (ΚΚ Πορτογαλίας), Joao Pimenta (ΚΚ Πορτογαλίας), Xabier Benito Ziluaga (Podemos Ισπανία), Marina Albiol Guzmán (Ενωμένη Αριστερά Ισπανίας), Martina Anderson (Σίν Φέιν Ιρλανδία), Malin Björk (Αριστερά Σουηδίας), Lynn Boylan (Σίν Φέιν Ιρλανδία), Matt Carthy (Σίν Φέιν Ιρλανδία), Nikolaos Chountis (Λαϊκή Ενότητας Ελλάδα), </Members>Javier Couso Permuy (Ενωμένη Αριστερά Ισπανίας), Fabio de Massi (Die Linke Γερμανία), Luke Ming Flanagan (Ανεξάρτητος Ιρλανδία), Eleonora Forenza (Ιταλία), Tania González Peñas (Podemos Ισπανία), Thomas Handel (Die Linke Γερμανία), Josu Juaristi Abaunz (EH Bildu, Χώρα των Βάσκων), Rina Ronja Kari (Λαϊκό Κίνημα κατά της ΕΕ), Katerina Konecna (ΚΚ Τσεχίας), Patrick Le Hyaric (ΚΚ Γαλλίας), Paloma López Bermejo (Ενωμένη Αριστερά Ισπανίας), Sabine Losing (Die Linke Γερμανία), Jiri Mastalka (ΚΚ Τσεχίας), Marisa Matias (Μπλόκο Αριστεράς Πορτογαλία), Liadh Ni Riada (Σίν Φέιν Ιρλανδία), Sofia Sakorafa (Ανεξάρτητη Ελλάδα), Lola Sánchez Caldentey (Podemos Ισπανία), Estefanía Torres Martínez (Podemos Ισπανία), Miguel Urbán Crespo (Podemos Ισπανία), Angela Vallina (Ενωμένη Αριστερά Ισπανίας), Marie-Christine Vergiat (Ανεξάρτητη Γαλλία)

on behalf of the GUE/NGL Group

Report A8-0287/2016
Jens Geier, Indrek Tarand

General budget of the European Union for 2017 - all sections
11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD)
Motion for a resolution
Paragraph 23 b (new) Motion for a resolution
Amendment

23b. Calls for emergency plans to support the economies of countries in which there was an intervention by the troika, providing financial resources and providing the necessary derogations for the functioning of the single market and common policies;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more