Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Σκύδρας σήμεραΑποτέλεσμα εικόνας για Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας
Με τα παρακάτω δέκα επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 10/10/2016 κι ώρα 19:00΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας:
1.      Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016,
2.      Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για Β΄τριμηνιαία έκθεση για την εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων  - εξόδων 2016
3.      Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για Γ΄τριμηνιαία έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και αναμόρφωση προϋπολογισμού.
4.      Διαγραφές δημοτικών τελών.
5.      Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών μέχρι 31- 12- 2016 (τρεις Δημοτικοί Υπάλληλοι ως τακτικά μέλη και τρεις Δημοτικοί Υπάλληλοι ως αναπληρωματικά μέλη) άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852?2010.
  1.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών μέχρι 31-12-2016 (τρεις Δημοτικοί Υπάλληλοι ως τακτικά μέλη και τρεις Δημοτικοί Υπάλληλοι ως αναπληρωματικά μέλη) άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2016.
  2. Έγκριση χορήγησης νέας παροχής στην Τ.Κ. Μανδάλου αξίας293,21€, χορήγηση νέας παροχής στην Τ.Κ. Μαυροβουνίου αξίας 293,21€, τοποθέτηση Φ.Σ. στην Τ.Κ. Λιποχωρίου αξίας 45,88€, επαύξηση ισχύος παροχής στην Τ.Κ. Ανύδρου αξίας 506.55€ και τοποθέτηση νέου ιστού με Φ.Σ, στη Δ.Κ. Σκύδρας αξίας 1.154,94€.
8.      Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες Απελευθέρωσης της Σκύδρας της 17ης Οκτωβρίου και Εθνικής Εορτής 28ης Οκτωβρίου.
9.      Οικονομικές ενισχύσεις ενδεών.
10.   Έγκριση για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
11.   Έγκριση  απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αίτημα παραχώρησης του αριθ.210 οικοπέδου στο Ο.Τ.33 της οριστικής διανομής του συνοικισμού Καλυβίων έτους 1965 και επί του οποίου είναι κατασκευασμένος ο Παιδικός Σταθμός Καλυβίων.
12.   Έγκριση απόφασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αίτημα παραχώρησης του αριθ.137 οικοπέδου στο Ο.Τ.22 της οριστικής διανομής του συνοικισμού Καλυβίων έτους 1965 και επί του οποίου είναι κατασκευασμένο το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Καλυβίων και επί του οποίου στεγάζεται τώρα το Πνευματικό Κέντρο και το ΚΑΠΗ.
  1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Δήμο Σκύδρας.
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων».
  3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Σκύδρας».
  4. Έγκριση ίδρυσης γραφείου Εθελοντισμού.
  5. Ορισμός μελών για την επιτροπή «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more