Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας - Αλιείας της 10ης Οκτωβρίου τη χώρα εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη.

Για την πρόταση OMNIBUS, η οποία επιφέρει τροποποιήσεις στους τέσσερεις κανονισμούς της ΚΑΠ, η πλειοψηφία των κρατών μελών ανάφερε ότι η διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου, πρέπει να καθοριστεί από το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας και την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.  Ο Υπουργός στην παρέμβασή του έθεσε γενικότερη επιφύλαξη επί των σημείων που τροποποιούνται επειδή ο όγκος του προτεινόμενου κανονισμού, αγγίζει διάφορα θέματα με τροποποιήσεις πολλών κανονισμών, σε συνδυασμό με τον ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο προς επεξεργασία. Στις αρχικές παρατηρήσεις του ανέφερε ότι υπάρχει διαφωνία για την προαιρετική εφαρμογή του ορισμού του ενεργού γεωργού και την κατάργηση του κανόνα 50-50. Διατυπώθηκε συμφωνία για τις αλλαγές που προτείνονται για τους Νέους Γεωργούς. Πρότεινε μαζί με άλλα κράτη μέλη αναθεώρηση του ορισμού των βοσκοτόπων. Τέλος αναφέρθηκε στην επαναφορά σχετικού αιτήματος προς τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για τη θεραπεία του προβλήματος με τα χορηγηθέντα δικαιώματα σε γεωργούς κατά την περίοδο 2013 και 2014, οι οποίοι ενώ κατείχαν μισθωμένα δικαιώματα άμεσων ενισχύσεων, η αξία τους δεν υπολογίστηκε ούτε για τον εκμισθωτή ούτε για το μισθωτή.

Στη συζήτηση για τη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μάριμπορ της Σλοβενίας για το δικαίωμα των καταναλωτών στην ενημέρωση, ο κ. Αποστόλου αναφέρθηκε στις ενέργειες της Χώρας για την υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης του γάλακτος  και του γάλακτος ως συστατικό εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή του σε  πρακτικές οι οποίες ενθαρρύνουν τη χρήση γεωγραφικών ενδείξεων σε προϊόντα τα οποία παράγονται εκτός αυτών των περιοχών. 

Σχετικά με το σχέδιο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού για τον οικολογικό προσανατολισμό της ΚΑΠ, η Ελλάδα και 18 ακόμη κράτη μέλη εξέφρασαν ανησυχίες για τις διατάξεις που αφορούν στην απαγόρευση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε παραγωγικές περιοχές, στην επέκταση της ελάχιστης περιόδου αγρανάπαυσης από 6 σε 9 μήνες και στην καθιέρωση υποχρεωτικής περιόδου 10 εβδομάδων για τις ενδιάμεσες καλλιέργειες διότι θα επιφέρουν αύξηση του διοικητικού κόστους και παράλληλα περιορισμό των παραγωγικών επιλογών των γεωργών.

Όσον αφορά στην ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση Θυννοειδών Ατλαντικού (ICCAT), που θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία, 14 - 21 Νοεμβρίου, ο κ. Αποστόλου τόνισε ότι παραδοσιακά, η αλιεία ξιφία και ερυθρού τόνου, είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα. Ανέφερε τις μακρόχρονες εθνικές προσπάθειες για τη διαμόρφωση μιας υπεύθυνης αλιευτικής συμπεριφοράς, με στόχο την προστασία του αποθέματος του ξιφία. Πρόσθεσε ότι ένα σχέδιο αποκατάστασης ξιφία, πρέπει να λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε στόλου, κάθε περίπτωσης και κυρίως τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Σημείωσε ότι στόχος είναι η επίτευξη μιας δίκαιης, ισορροπημένης και βιώσιμης λύσης που θα διασφαλίσει τα συμφέροντα των αλιέων και την προστασία του αποθέματος ξιφία. Επίσης το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για τις αλιευτικές δυνατότητες ορισμένων αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα, για το έτος 2017, καθώς επίσης αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τις προσεχείς ετήσιες διαβουλεύσεις ΕΕ/Νορβηγίας.

Όσον αφορά στα λοιπά θέματα, η Προεδρία ενημέρωσε το Συμβούλιο για την κατάσταση της αγοράς των γεωργικών προϊόντων, η οποία κατά την πλειοψηφία  των κρατών μελών δείχνει να βελτιώνεται και η Επιτροπή για τις συνέπειες και τα επόμενα βήματα μετά την Απόφαση C-113/14 του Δικαστηρίου με την ακύρωση του άρθρου 7 του κανονισμού 1308/13 και του άρθρου 2 του 1370/13.  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more