Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

Γ. Ανδρίτσος: Δεν είναι ρεαλιστικός ο πρϋπολογισμός της ΠεριφέρειαςΑποτέλεσμα εικόνας για Γιάννης Ανδρίτσος 
Προϋπολογισμός 2017 της Π.Κ.Μ. Ειδικός Αγορητής  Γιάννης Ανδρίτσος.

Στην συνεδρίαση του Π.Σ στις 14/11/2016 για την ψήφιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ο ειδικός αγορητής Γιάννης Ανδρίτσος υπογράμμισε ότι ο σημερινός Προϋπολογισμός που φέρνετε για ψήφιση αφενός δεν είναι ρεαλιστικός, αφετέρου στερείται πνοή ανάπτυξης. Ειδικότερα :
Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμοι συνάδελφοι,
    Παραδοσιακά σήμερα, στην ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου εντός του Νοέμβρη, καλούμαστε για  την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2017. Σήμερα, όπως συνέβη  άλλωστε και στα προηγούμενα έτη, τα οποία ήσασταν στο τιμόνι της ηγεσίας της Περιφέρειάς μας, μας καθιστάτε θεατές καταστάσεων  που βρίθουν ελλείψεων πολιτικής παρουσίασης, άνευ ποιοτικών χαρακτηριστικών.
Η σημερινή εισήγηση απέχει κατά πολύ του στόχου της οικονομικής αυτοτέλειας. Δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία σε σχέση με προηγούμενα έτη, δεν υπάρχουν ποσοστά εσόδων εξόδων (αν έγιναν μειώσεις ή αυξήσεις) και έτσι δεν μπορεί κάποιος να βγάλει συμπέρασμα για τον ουσιαστικό δείκτη του προϋπολογισμού που είναι ο ρυθμός (εισροής εσόδων, απορρόφησης και ανάπτυξης κλπ).
Ακολουθήθηκε ίσως επιτυχώς ο δρόμος των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών (οικονομική επιτροπή, παρατηρητήριο υπουργείου), ακολουθήθηκαν ακόμα - ακόμα οι λογιστικοί κανόνες της αντίστοιχης ΚΥΑ αλλά επιδεκτικά αγνοήθηκαν οι ποιοτικοί κανόνες.
Για να γίνω πιο σαφής. Γίνεται αντιληπτό σε όλους ο απλός κανόνας που προτάσσει η ΚΥΑ και γενικότερα η ίδια οικονομική κρίση. Επενδυτικό πρόγραμμα με γενναία χρηματοδότηση από την μία, περιστολή ιδιαίτερης κατηγορίας δαπανών από την άλλη. Οι βασικοί στόχοι, για την κατάρτιση του Π/Υ των περιφερειών οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με το αρθ.4 της ΚΥΑ είναι:
- η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων που
αναμένεται ότι θα εισπραχθούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών,
- η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων,
- η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων,
- η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη
επαρκών ρυθμών ανάπτυξης
Ισχυρίζεστε την ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτιση του προϋπολογισμού, με εγγραφή εσόδων που προφητεύετε ότι θα εισπραχθούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών, ενώ ταυτόχρονα ευαγγελίζεστε συγκράτηση των δαπανών και ορθολογική διαχείριση των πόρων, την ίδια στιγμή που σε κωδικούς όπως αυτός των δημοσίων σχέσεων, τα ποσά τους έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Επικαλείστε βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων.
Ονειρεύεστε, και προσπαθείτε να πείσετε κι εμάς αλλά και τους πολίτες της περιφέρειάς μας επί τούτου. Η άσκηση περιοριστικής πολιτικής σε περιττές δαπάνες, συγκρατώντας αυτές σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα δεν κρίνεται απλά αναγκαία αλλά είναι επιβεβλημένη. Με το σημερινό σχέδιο δεν έγινε καμία πρόβλεψη ποσών χαμηλότερου ύψους σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, για δαπάνες προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (κινητή τηλεφωνία κ.λπ.), κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και δημοσίων σχέσεων, συμμετοχή-διοργάνωση εκθέσεων στο εσωτερικό-εξωτερικό, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, εκτυπώσεις-εκδόσεις λευκωμάτων κ.λπ., ενισχύσεις συλλόγων κ.ο.κ.
Στο σημείο αυτό, χρήσιμο θα ήταν να μας πείτε την ουσιαστική μεθοδολογία με την οποία δουλεύτηκε ο προϋπολογισμός. Απεικονίζονται προτάσεις των οικονομικών μας υπηρεσιών; Είχαν καθόλου λόγο οι υπόλοιπες υπηρεσίες; Ή μήπως ήταν επίτευγμα άλλων παραγόντων· κάτι τέτοιο βέβαια θα εξηγούσε τις όποιες αστοχίες.
Αποτελεί συνηθισμένη τακτική σας των τελευταίων ετών. Και για να σας βοηθήσουμε, η απλή συνταγή που δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να εφαρμόσετε, είναι μία μελέτη με οικονομική αξιολόγηση των οργανικών μας μονάδων, ικανή και αναγκαία τόσο για την ορθολογική διαχείριση των λειτουργικών εξόδων όσο και για την ουσιαστική περιστολή των περιττών πραγματικά δαπανών.

Αναλυτικότερα επί της εισηγητικής έκθεσης:
1.     Αναφέρεται ότι ο χρόνος κατάρτισης του προϋπολογισμού δεν επιτρέπει την ακριβή – ασφαλή πρόβλεψη του ύψους των υποχρεώσεων του 2016 που θα βαρύνει το 2017. Για άλλη μία φορά μιλάμε για αποπροσανατολιστικά στοιχεία.
2.     Αναφέρεται για την εγγραφή πιστώσεων της μισθοδοσίας του προσωπικού της Περιφέρειας. Στην περσινή μας τοποθέτηση ζητούσαμε να εξασφαλίσετε με ενέργειές σας  ώστε ο τραπεζικός λογαριασμός  της Περιφέρειας στον οποίο κατατίθεται αυτό το έσοδο να είναι ακατάσχετος. Κάνατε τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση; 
3.     Για τα έσοδα της μεταφοράς μαθητών θα πρέπει να αποκλειστεί με κάθε τρόπο οποιαδήποτε περίπτωση μελλοντικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για να καλυφθούν πιστώσεις από ιδία έσοδα. Εδώ θα πρέπει να γίνει ενημέρωση για το εάν αυτό έχει συμβεί μέχρι σήμερα και για πιο λόγο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συγκράτηση του κόστους αυτής της δαπάνης εντός των ορίων των μεταβιβαστικών πιστώσεων.
4.     Αναφέρεται ότι δεν είναι εφικτή η πρόβλεψη των πιστώσεων για το 2017 του Εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) προγράμματος δημοσίων επενδύσεων καθώς και των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτό έχει μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στην τελική απορρόφησή τους καθώς οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούν θα αποτρέψουν μεγάλο μέρος εκτέλεσης των προγραμμάτων. Πρόκειται για ένα  χρόνιο πρόβλημα που απαιτεί πολιτική λύση, με εσάς να κατέχετε μεγάλο μερίδιο ευθύνης τόσο στην ανάδειξη όσο και στις συνέπειές του.
5.     Απ΄ ότι διαφαίνεται, καταγράφεται για άλλη μία φορά, αδυναμία συγχρονισμού τεχνικού προγράμματος (το οποίο θα καταρτιστεί το πρώτο τρίμηνο του 2017) και προϋπολογισμού που αυτό υπαγορεύει. Αυτό εξακολουθούμε να το καταγράφουμε ως αποτυχία, καθώς το κυριότερο κομμάτι αναπτυξιακού χαρακτήρα, αυτό της υλοποίησης δημοσίων έργων, δεν θα είναι και πάλι έγκαιρα σε θέση οι υπηρεσίες να το εκτελέσουν από την αρχή ψήφισης αυτού του προϋπολογισμού. Και εύλογα σας ρωτάμε: είμαστε έτοιμοι για την απορρόφηση, όταν η εκτέλεση του πραγματικού τεχνικού προγράμματος περιορίζεται σχεδόν στο εξάμηνο;
6.     Υπάρχει αναφορά ότι δεν εμφανίζονται στον προϋπολογισμό τα δάνεια της Περιφέρειας, γιατί αυτά παρακρατούνται απευθείας από τις επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Τότε γιατί δεν έχουν αφαιρεθεί και από τα έσοδα; Μήπως τα προβλεπόμενα έσοδα είναι ουσιαστικά μικρότερα κατά το ποσό των δανείων και η αναγραφή αυτών είναι παραπλανητική;
7.     Η αναφορά στην καταγραφή των ταμειακών υπολοίπων είναι ιδιαίτερα εξωπραγματική και αποπροσανατολιστική. Αν λάβουμε υπόψη μας και την αναφορά ότι αυτό προορίζεται τόσο για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων κατά προτεραιότητα για δαπάνες που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και γεννούν ζητήματα απαιτήσεων τόκων υπερημερίας, όσο και για το λογιστικό έλλειμμα των 77.928.698,05 € που θα δημιουργηθεί από την ψήφιση αυτού του προϋπολογισμού, αυτή γίνεται και άκρως επικίνδυνη. Συγκριτικά σας υπενθυμίζω ότι στην περσινή σας εισήγηση το αντίστοιχο νούμερο που μας φέρατε για ψήφιση ήταν 72.277.916,10 €. Μάλλον δεν θα ήταν καλό να σας ευχηθούμε γρήγορα να τα εκατοστίσετε.
8.     Η αναφορά για το παρατηρητήριο είναι επουσιώδης και άκρως υπηρεσιακή. Αυτό που μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι εκλείπει η σχετική παρατήρηση του Παρατηρητηρίου για το εάν τηρηθήκαν οι γενικές οδηγίες για τις δαπάνες του κεφ. Δ του αρθ.5 της ΚΥΑ δηλαδή για δαπάνες υπερωριών, υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (κινητή τηλεφωνία κλπ), κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, δημοσίων σχέσεων, οργάνωση εκθέσεων, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, εκτυπώσεις – εκδόσεις λευκωμάτων κλπ, ενισχύσεις συλλόγων κ.α.; Η ουσία δεν τους νοιάζει;
Ο σημερινός προϋπολογισμός που φέρνετε σήμερα για ψήφιση αφενός δεν είναι ρεαλιστικός, αφετέρου στερείται πνοή ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more