Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΑΡΙΔΑΙΑΣΑποτέλεσμα εικόνας για εγγραφές ΕΠΑΛ 
Ανακοινώνεται ότι  για το σχολικό έτος 2017-2018 η δήλωση προτίμησης για εγγραφή στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τις 19-06-2017 έως τις 23-06-2017 και η εγγραφή των μαθητών θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2017.
Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω διαδικασία έχουν:
1) Οι απόφοιτοι Γυμνασίου, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου ( π.χ ΣΔΕ , ) Ηλικίας  μεγαλύτερης των 16 χρόνων
 2) Οι κάτοχοι πτυχίου Κατωτέρας Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου
 3) Οι προαχθέντες μαθητές των τάξεων των ΕΠΑ.Λ. 
4) Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών, κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. (φοιτούν μόνον τρείς ημέρες)

  5) Οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2016-2017 οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. (φοιτούν μόνον τρείς ημέρες)

6) Οι οριζόμενοι στη με αριθμ.133381/Δ4/12-8-2016 ( Β΄ 2627 )Υπουργική Απόφαση. Ειδικά, οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2016-2017, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., δύνανται να εγγραφούν και από 1η έως 11η Σεπτεμβρίου 2017 στα υπάρχοντα τμήματα. (φοιτούν μόνον τρείς ημέρες)
 Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., (φοιτούν μόνον τρείς ημέρες)
 Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. που επιθυμούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με τον καθορισμό αντιστοιχιών των Κύκλων, Τομέων και Ειδικοτήτων του ν. 3475/2006 (Α΄148) με τους Τομείς και τις Ειδικότητες του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), δύνανται να εγγραφούν έως τις 30 Ιουνίου 2017.(παραδειγμα: κάτοχος πτυχίου ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ μπορεί να εγγραφεί στη Γ τάξη στην ειδικότητα           ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) (φοιτούν μόνον τρείς ημέρες)
Στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Αριδαίας λειτουργούν οι κάτωθι τομείς στην Β Τάξη
ΤΟΜΕΑΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ –ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ –ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ Γ Τάξη λειτουργούν οι κάτωθι ειδικότητες ανά τομέα
ΤΟΜΕΑΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ –ΟΧΗΜΑΤΩΝ
·         Οχημάτων
·         Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού & κλιματισμού
ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ –ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
·         Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων & δικτύων
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
·         Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών
·         Υπαλλήλων Οικονομίας & Διοίκησης  στον Τουρισμό
ΤΟΜΕΑΣ:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
·         Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
- ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Στις εγκαταστάσεις του 2ου ΕΠΑ.Λ Αριδαίας .
(Ο δρόμος του Ειρηνοδικείου Αριδαίας)

-ΠΟΙΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;
Από 19:00 έως 22:35, το απόγευμα. 

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλ. 2384021740
Ηλεκτρονική διεύθυνση  http://blogs.sch.gr/epal-arid

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΩΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 19:00 εως 22:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more