Κυριακή 18 Ιουνίου 2017

Ανάπλαση Κεντρικού Άξονα Άγρα
Η ανάπλαση του κεντρικού άξονα της Τοπικής Κοινότητας Άγρα, είναι ένα έργο για τη βελτίωση και την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων του χωριού. Αρχικά είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» μέσω του οποίου έγινε η πίστωση των εργασιών που υλοποιήθηκαν και πληρώθηκαν μέχρι 31-12-2015, ενώ η πίστωση των υπολειπόμενων εργασιών που θα υλοποιηθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θα προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με  ποσοστό συγχρηματοδότησης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.000.000 €.
Οι όποιες δυσκολίες του έργου έχουν ήδη ξεπεραστεί και η υλοποίησή του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν:
-       δημιουργία δικτύου συλλογής όμβριων υδάτων,
-       αποξήλωση υφιστάμενων πεζοδρομίων και κατασκευή νέων δαπεδοστρώσεων,
-       δημιουργία πλατείας – πάρκου – σημείου αναφοράς με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού στο Νότιο τμήμα του οικισμού στον χώρο απέναντι από το δημοτικό σχολείο,
-       εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις με γνώμονα τη δημιουργία μιας ενιαίας, αναγνωρίσιμης εικόνας-ταυτότητας του αστικού υπαίθριου χώρου,
-       τοποθέτηση αντικειμένων αστικού εξοπλισμού (πχ φωτιστικά, υπαίθρια καθιστικά, κάδοι μικρο-απορριμμάτων, βρύσες, κάγκελα, κολωνάκια για έλεγχο της πρόσβασης αυτοκινήτων, ενημερωτικές πινακίδες, πινακίδες οδών κλπ.),
-       αποξήλωση υφιστάμενου ηλεκτρολογικού δικτύου και εγκατάσταση νέου με διατήρηση υφιστάμενων ιστών στις ίδιες θέσεις,
-       τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας  led.

Για το επόμενο χρονικό διάστημα θα δημιουργηθεί όχληση στους κατοίκους του Άγρα και τους διερχόμενους, όπως συμβαίνει σε κάθε έργο, όμως το αποτέλεσμα θα μας ανταμείψει όλους!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more