Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


Η απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε και η διαμαρτυρία της Τ.Κ.  Θηριόπετρας- Εξηγήσεις


ΓΡΑΦΕΙ  Η  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΙΣΚΟΥ  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Αυτή τη φορά, λόγω απουσίας του δημάρχου την πρώτη ώρα, μετά από πρόταση του προέδρου του Δ.Σ.,  επιλέχθηκε να ξεκινήσει η διαδικασία με τα  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης, πράγμα το οποίο έγινε και με τη συναίνεση του σώματος.  Τέθηκαν 15 ζητήματα, τα περισσότερα πέρασαν ομόφωνα.
Από αυτά, δύο απασχόλησαν, κυρίως, το σώμα. Το πρώτο τέθηκε σε ψηφοφορία μετά την ανάλυση  από το Δήμαρχο κ. Δημήτριο Μπίνο και αφορά ‘‘τη μεταφορά των  ταμειακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην τράπεζα της Ελλάδος’’
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ː
Σύμφωνα  με την ανάλυση του Δημάρχου,  σχετικά με το θέμα, η ΚΕΔΕ υπό την προεδρεία του κ. Πατούλη,  σε συνεδρίασή  της έχει αποφασίσει την αντίθεσή της  στη δέσμευση των χρημάτων και ζητά από όλους τους δήμους της χώρας να μην εφαρμόσουν την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης. Δηλαδή, να μην κατατεθούν  τα ταμειακά διαθέσιμα(χρήματα) του δήμου  στην τράπεζα της Ελλάδος. Η  ΚΕΔΕ θεωρεί επιβεβλημένη την άμεση κατάργηση  της απαράδεκτης πράξης  του Νομοθετικού Περιεχομένου του 2015.  Προτείνει στους δήμους, για την καλύτερη οργάνωση και θωράκισή τους, απέναντι σε όσα ζητούν να εφαρμοστούν, με βάση το έγγραφο του γενικού λογιστηρίου του κράτους,  την αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής θέσης του κάθε δήμου και, τα τυχόν αποθεματικά που υπάρχουν να αντιστοιχηθούν με βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δύο μηνών, με υποχρεώσεις που θα δημιουργήσει η ανάγκη να καταβάλλουν αυξημένη μισθοδοσία, σχετικά με το ωράριο προσωπικού που απασχολείται σε συγκεκριμένες δομές του δήμου.
 Σε δεσμεύσεις που δεν μπορούν να εκταμιευθούν προσωρινά, λόγω ελεγκτικών  ή γραφειοκρατικών εμποδίων, με καταθέσεις σε συνεταιριστικές και εμπορικές τράπεζες στα όρια των δήμων, που αυτές λειτουργούν μετά από απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων. Σε περίπτωση που μετά από αυτή την αντιστοίχηση υπάρχει υπόλοιπο αποθεματικού προτείνονται δύο λύσεις ː  Τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού, σε όποιον δήμο δεν το έχει  πραγματοποιήσει ή την κατάθεση του υπολοίπου στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων.
Άδεια τα έδρανα του συνδυασμού του Δημήτρη Πασόη 
 Παράλληλα η Κ.Ε.Δ.Ε προγραμματίζει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα συνάντηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Για να συντονίσει από κοινού τις περαιτέρω ενέργειες και παρεμβάσεις, αφού κρίνει ότι η μεταφορά του συνόλου των ταμειακών διαθεσίμων των δήμων  στην τράπεζα της Ελλάδος, θα προξενήσει σοβαρά προβλήματα  στο τραπεζικό σύστημα  και στην ρευστότητά του, δηλ. θα φύγουν τα χρήματα από τις τράπεζες. Η νομική υπηρεσία θα βρίσκεται στη διάθεση του κάθε δήμου που θα χρειαστεί περαιτέρω υποστήριξη.
 Είναι υποχρεωτική η μεταφορά των πλεοναζόντων κεφαλαίων και ταμειακών διαθεσίμων στην τράπεζα της Ελλάδος, με καταληκτική ημερομηνία 29-09-2017.
Από αυτή την υποχρέωση εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμιακών αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί  στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων. Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων φορέων επισύρει  τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις  για τα  αρμόδια όργανά τους.  Με την απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε ζητείται να μην κατατεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το Δ. Σ της Κ.Ε.Δ.Ε θεωρεί επιβεβλημένη την άμεση κατάργηση της απαράδεκτης πράξης νομοθετικού περιεχομένου  του 2015 και, προτείνει μετά  την αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του κάθε δήμου, όσα αναλύσαμε προηγουμένως.
Τα στοιχεία από την οικονομική υπηρεσία  για τα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου Αλμωπίας, μέχρι  σήμερα είναι, ενδεικτικό κόστος του Σεπτεμβρίου 261.397.083 ευρώ. Τα χρήματα προορίζονται για τις ανάγκες του δήμου Αλμωπίας ː ρύθμιση χρεών, μισθοδοσία, λειτουργικά έξοδα, έργα, υποδομές, βελτιώσεις έργων προς όφελος των πολιτών.
Η κρατική επιχορήγηση και τα έσοδα του δήμου έχουν μειωθεί κατά πολύ. Προτείνουμε τα παρακάτω, συνέχισε ο κ. Μπίνος ː Τη συμπόρευση του δήμου με την απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε , να δοθεί εντολή στους υπαλλήλους να μην εκτελέσουν καμία μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος και να μην υπάρχει καμία νομική κύρωση κατά των αιρετών που θα αρνηθούν συμμόρφωση με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, καθώς και των υπαλλήλων που θα υλοποιήσουν τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. Τέλος προτείνουμε, εάν η κεντρική διοίκηση επιμείνει στη θέση της να προχωρήσει στη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων από τους λογαριασμούς του δήμου, το Δ.Σ  να αποφασίσει τα παρακάτω ː Να ψηφίσει την απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε α)  να μην κατατεθούν στην τράπεζα της Ελλάδος τα ταμειακά διαθέσιμα β) να μην εκτελεστεί καμιά απόφαση γ) να μην υπάρχει καμία νομοθετική κύρωση κατά των αιρετών που θα αρνηθούν να συμμετάσχουν, καθώς και των υπαλλήλων που θα εφαρμόσουν τις προτάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε.
Όσα μέλη του ΔΣ  τοποθετήθηκαν επί του θέματος συμφώνησαν με τις προτάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε και τη δημοτική αρχή.


ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ  ΧΩΡΊΣ  ΤΙΣ  ΨΉΦΟΥΣ  ΤΗΣ ΜΕΊΖΟΝΟΣ  ΑΝΤΙΠΟΛΊΤΕΥΣΗΣ-- ΑΦΟΎ ΈΛΕΙΠΕ—ΨΗΦΊΣΤΗΚΕ  ΟΜΌΦΩΝΑ
Στη συνέχεια, συζητήθηκε το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης το οποίο αναφέρει τα εξήςː
΄΄Εξέταση διαμαρτυρίας του Τοπικού Συμβουλίου Θηριόπετρας, περί κλεισίματος του Δημοτικού Σχολείου Θηριόπετρας   (Απόφαση 01/ 17-10-2017 του Τ.Σ. Θηριόετρας)
Το θέμα αυτό ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, κυρίως, από τον πρόεδρο του Τ.Δ. Θηριόπετρας Ουργαντζόγλου Ιωάννη και το δημοτικό σύμβουλο Ουργαντζόγλου Απόστολο. Επιτέθηκαν φραστικά προς τον δήμαρχο κατηγορώντας τον ευθέως ότι,  ήξερε από το καλοκαίρι που προτίθεται η κυβέρνηση να κλείσει το σχολείο και  δεν έκανε τίποτα. Ο δήμαρχος και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι  ισχυρίστηκαν πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Έγινε μεγάλη φασαρία, κόντεψαν να έρθουν στα χέρια, επικράτησε σύγχυση. Τοποθετήθηκαν στη συνέχεια οι δημοτικοί σύμβουλοιː κ. Χουρσόγλου, κ. Βέσκος, κ. Μπάτσης και μίλησαν για θλιβερό γεγονός που συνέβη σε ένα ακριτικό χωριό της Αλμωπίας με αιχμές κατά του δημάρχου.  Μετά την παρέμβαση του αντιδημάρχου και υπευθύνου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. Γεωργίου, ο οποίος μεταξύ  άλλων είπε να μην εκτοξεύουν λάσπες στο πρόσωπο του κ. Μπίνου,  ακολούθησε θύελλα αντιδράσεων από τους Ουργαντζόγλου Ιωάννη και Απόστολο με αποτέλεσμα  να αποχωρήσουν από την αίθουσα του Δ.Σ, μαζί τους έφυγαν και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ  ΣΥΜΕΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗː
Εξέφρασε την αντίθεσή του σ αυτό τον τρόπο αντίδρασης στα προβλήματα που προκύπτουν και,  στο να  κλείνουν  σχολεία εάν αυτά που παραμένουν ανοικτά  δεν είναι σωστά οργανωμένα, αφού ξοδεύονται πολλά χρήματα για τις μεταφορές των μαθητών. Κατηγόρησε, χωρίς να ονομάσει, ότι παράγοντας του χωριού  συμμετείχε στο να συμφωνήσουν οι γονείς της Θηριόπετρας να γράψουν τα παιδιά τους  σε  σχολεία που βρίσκονται  σε διπλανά χωριά χωρίς, δυστυχώς, τη συμμετοχή της δημοτικής αρχής και έτσι τα 9 παιδάκια της Θηριόπετρας έγιναν κάτω από 7 και ίσχυσε ο νόμος του κλεισίματος.  Συμπλήρωσε ο κ. Σωτηριάδης πως, είναι υπόλογος ο δήμος εάν λειτουργήσει σχολείο με κάτω από 7 μαθητές και μίλησε για μεθόδευση στη μείωση των 9 μαθητών.  Συμφωνήθηκε και η δημοτική αρχή δεν ήταν ενήμερη. Υπάρχει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Θα προτείνει ο σύλλογος δασκάλων λύσεις πώς να μην κλείνουν τα σχολεία. Όλα γίνονται για λόγους εξοικονόμησης πόρων.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ː Κάθετος ο δήμος Αλμωπίας στο κλείσιμο σχολείων και παιδικών σταθμών.  Σαν υπεύθυνος για τους παιδικούς  σταθμούς φροντίζει να  μην   κλείνουν και ας έχουν  λιγότερα παιδάκια. Κανείς δε ζήτησε τη γνώμη της Δημοτικής αρχής για το κλείσιμο του σχολείου της Θηριόπετρας. Έγιναν συζητήσεις   ατόμων του Τ.Δ Θηριόπετρας με γονείς και δασκάλους   για το τι θα γίνει, κανένας δε ζήτησε την άποψη του δήμου. Δημόσια διέψευσε ο κ. Μπίνος πως ήταν σύμφωνος  με αυτά που έγιναν.  Απευθυνόμενος προς τον κ.  Τσαλικίδη, τον διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας, που συμμετείχε, είπε τα εξήςː «  Και αν ο κ. Τσαλικίδης συμμετείχε με σκοπό να παρασύρει γονείς και να μεταφέρει παιδιά στον Εξαπλάτανο, με στόχο και σκοπό τη συγχώνευση σχολικών μονάδων, όφειλε να σεβαστεί την προηγούμενη δική μας απόφαση του ΔΣ,  η οποία δε συναινούσε σε κάτι τέτοιο. Με ποιο δικαίωμα πιάνει στο στόμα του το όνομα το δικό μου, σε ποια συνομιλία συμμετείχα μαζί του  και επικαλείται το όνομά μου. Εγώ είμαι θεσμικός παράγοντας δεν είμαι ο άνθρωπος της γειτονιάς. Όφειλε επισήμως και θεσμικά με έγγραφα και δημόσια να επικοινωνήσει μαζί μου, είναι απαράδεκτες αυτές οι συμπεριφορές  και  τα σχόλια αυτού του τύπου.  Στο δήμαρχο δε συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, ο δήμαρχος εκπροσωπεί 29.000 ανθρώπους και όφειλε ο κ. Τσαλικίδης πριν προχωρήσει σε τέτοια συζήτηση να ενημερώσει το δήμο. Εγώ είμαι κάθετα αντιθέτως σε τέτοιες συμπεριφορές- μαζώματα, τα οποία είχαν σαν σκοπό να βρουν το Δούρειο Ίππο, τους τρεις ανθρώπους, για να κλείσει το σχολειό.  Δεν ήξερα ότι θα κλείσει ή θα ανασταλεί η λειτουργία του, γι αυτό και θα πάρω τις δικές μου πρωτοβουλίες και ας είμαι μόνος καμιά φορά, θα πετύχω περισσότερα, γιατί πιστεύω σ αυτό που κάνω και γιατί λέω αλήθειες.  Κορόνες εθνικισμού και πατριωτισμού δε θα ακούσετε από εμένα. Σοβαρή δουλειά θα γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση. Θα απευθυνθώ και προς τον  Τσαλικίδη να μου πει πότε εγώ συμφώνησα μαζί του, και στην κ. Αηδονά  αν μπορεί να επηρεάσει προς αυτή την κατεύθυνση,  γνωρίζοντας ότι με αυτό τον αριθμό δεν μπορεί να λειτουργήσει το σχολείο, αλλά για πολλούς λόγους θα πρέπει να λειτουργήσει.  Ποιοι  πείσαν  τους γονείς, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι σ αυτή τη διαδικασία, ώστε να βρουν το αδύνατο σημείο  για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα παιδιά. Άκουσα πολλά σενάρια, σ αυτές τις συζητήσεις των τοπικών κοινωνιών καμιά φορά υπερισχύει το τοπικό συμφέρον. Σ αυτή τη λογική  κάποιοι αποδυναμώνονται. Θα μπορέσουμε ισόρροπα να βοηθήσουμε όλα τα σχολειά και τις τοπικές κοινότητες.  Έχω επισκεφτεί το 90% των σχολικών μονάδων, ακόμα και τα μικρά σχολειά. Δεν υπήρξε συζήτηση και συνεννόηση με τον κ. Τσαλικίδη που οφείλει να ομιλεί θεσμικά. Καταλαβαίνω τα προβλήματα, την εφαρμογή των νόμων αλλά, ως δήμαρχος υπηρετώ όλες τις τοπικές κοινωνίες με αγάπη και σεβασμό, δε θα μιλήσω εις βάρος κανενός ».                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more