Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

Γ. Ανδρίτσος: Σημαντική η καθυστέρηση 2,5 ετών για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                    28/12/2017
Περιφερειακός Σύμβουλος Πέλλας

ΘΕΜΑ : Με καθυστέρηση δυόμιση χρόνων (2,5) ψηφίστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Π.Κ.Μ. 2015-2019

  Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  στις 28/12/2017 για την ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 ο ειδικός αγορητής Γιάννης Ανδρίτσος υπογράμμισε ότι, ''Με καθυστέρηση δυόμιση χρόνων (2,5) ψηφίστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Π.Κ.Μ. 2015-2019''.
Ειδικότερα :
Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 «Οι περιφέρειες που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πρώτο εννιάμηνο της πρώτης περιφερειακής περιόδου». Κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου εξεδόθη η υπ’ αρ. 35829/22-09-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θεόφιλου Λεονταρίδη, η οποία περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο και τη διαδικασία σύνταξης, δημοσίευσης, ψήφισης και έγκρισης τόσο του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας όσο και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, καθώς και τα επιμέρους στοιχεία από τα οποία συντίθεται το πρόγραμμα.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης αυτής «Η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στους πρώτους εννέα μήνες της περιφερειακής περιόδου από την Εκτελεστική Επιτροπή». Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ίδιας απόφασης η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το Στρατηγικό Σχέδιο στο Περιφερειακό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. Στη συνέχεια το εγκεκριμένο αυτό σχέδιο τίθεται προς συζήτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο εβδομάδες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις από πολίτες και φορείς. Στη συνέχεια, το εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο λειτουργεί ως προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Με βάση τα ανωτέρω τόσο η Ά φάση (άρθρο 4 περ. α) όσο και η Β΄ βάση (άρθρο 4 περ. β) καταρτίζονται μέσα στους πρώτους εννέα μήνες της περιφερειακής περιόδου.
Για τον έλεγχο νομιμότητας υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., με ευθύνη του Περιφερειάρχη, έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Στη διάρκεια δε της περιφερειακής περιόδου, συντάσσεται ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης με την ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της περιόδου.
Εν προκειμένω, λίγες μέρες πριν την έλευση του 2018, η Διοίκηση εισηγείται την ψήφιση της Β΄ φάσης κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν και παρατίθενται στο νόμο, αλλά και στην υπ’ αρ. 53/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε η Α΄ φάση, δηλαδή το Στρατηγικό Σχέδιο, καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ήταν ο Μάιος του 2015. Έως τα τέλη Μαΐου 2015 θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που περιγράφονται στην υπουργική απόφαση του Θεόφιλου Λεονταρίδη και σήμερα να συζητούμε για την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης. Αντ’ αυτού τι καλούμαστε να πράξουμε; Καλούμαστε να εγκρίνουμε το Πενταετές Επιχειρησιακό Σχέδιο, το σχέδιο δηλαδή που θα έπρεπε να έχει ήδη καταρτιστεί και ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εννιάμηνο της περιφερειακής περιόδου.
Διερωτώμεθα, πώς είναι δυνατόν να υλοποιούμε εδώ και δύο και πλέον χρόνια κάτι που δεν έχουμε ακόμα εγκρίνει; Και αντιστρόφως, πώς είναι δυνατόν να καλούμαστε να εγκρίνουμε πρόγραμμα για ενέργειες που έχουν ήδη υλοποιηθεί;
Ποιος ευθύνεται για την ανακολουθία αυτή; Μήπως η ανακολουθία αυτή συσχετίζεται με την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και οργάνωσης που διαρκώς επισημαίνουμε;
Ποιο είναι το μερίδιο της ευθύνης της Εκτελεστικής Επιτροπής σε αυτή την παράλειψη, η οποία φαίνεται να είναι διαδικαστική, αλλά είναι ουσιαστικότατη;
Η παράλειψη αυτή είναι απλά μία τυπική έλλειψη ή μήπως προκαλεί προβλήματα και σε επόμενες αποφάσεις που ελήφθησαν και επόμενες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, στηριζόμενες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα; Μήπως το σφάλμα της προγενέστερης αυτής πράξης προκαλεί ελαττώματα σε μεταγενέστερες αυτής πράξεις;
Στην όλη διαδικασία διακρίνεται τουλάχιστον ιδιαίτερη προχειρότητα. Μόλις σήμερα λάβαμε γνώση της υπ’ αρ. πρωτ. 388962 και άνευ ημερομηνίας, αλλά απλώς από Οκτωβρίου 2017, εισήγησης. Η εισήγηση δε αυτή επιβεβαιώνει το εκπρόθεσμο της κατάρτισης του προγράμματος. Αν η εισήγηση αυτή ήταν έτοιμη από τον Οκτώβριο, γιατί δεν τέθηκε προς συζήτηση τουλάχιστον τότε και εισάγεται ανάμεσα στις γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς;
Ενεργώντας όμως ως ουσιαστική και παραγωγική αντιπολίτευση και επειδή αυτό που θέλουμε είναι η πρόοδος και η εξέλιξη, κρίνουμε αναγκαίο να αναζητήσουμε από κοινού αν έχουν ήδη δημιουργηθεί ή ενδέχεται να δημιουργηθούν οποιαδήποτε προβλήματα από την μέχρι σήμερα έλλειψη εμπρόθεσμης έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς επίσης να αναζητήσουμε από κοινού τρόπο επίλυσης των προβλημάτων αυτών, προνοώντας και προλαμβάνοντας έστω και αυτή τη στιγμή και με αυτό τον τρόπο.
Γνωρίζουμε και γνωρίζετε ότι για το τυπικό του πράγματος καλούμαστε να λάβουμε την απόφαση έγκρισης. Όσα έχουν μεσολαβήσει όμως και έχουν υλοποιηθεί πρέπει να διερευνηθεί αν πάσχουν ελαττωμάτων και να βρεθεί τρόπος διόρθωσής τους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more