Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017

Ανακατανομή – διόρθωση Ανακατανομή – διόρθωση βοσκοτόπων


 Αποτέλεσμα εικόνας για Ανακατανομή – διόρθωση βοσκοτόπων
Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνεται ότι  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1332/93570/23-08-2016 Υ.Α.  του Υ.Π.Α.Α.Τ. (ΦΕΚ/2848/Β΄/07-09-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσοι κτηνοτρόφοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση - ένσταση για χωροταξική ανακατανομή (δηλαδή διόρθωση) των επιλέξιμων  βοσκοτόπων που τους κατανεμήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2017.
Οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία της  Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας ή στους κατά τόπους Δήμους της Π.Ε. Πέλλας, μέχρι τις 02-01-2018 (λόγω του ότι ή ημερομηνία 31-12-2017 είναι αργία). 

Στις αιτήσεις αυτές δηλώνεται η επιθυμία του κτηνοτρόφου να γίνει έλεγχος ως προς τη χωροταξική ορθότητα της κατανομής των κατανεμηθέντων βοσκοτόπων και διόρθωση τυχών σφαλμάτων που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο, ενώ επιπλέον θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΦΜ) και επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θα εξεταστούν από την Επιτροπή το επόμενο ημερολογιακό έτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more