Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

Χειροτέρευση των όρων απόδοσης της ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α. προς τους ασφαλισμένους. Ερώτηση του ΚΚΕ

Αποτέλεσμα εικόνας για κκε
Προς την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Θέμα:

Μέχρι 31/12/2001 για να επικολλήσει ο εργοδότης τα ένσημα στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του εργαζόμενου έπρεπε πρώτα να τα αγοράσει.
Από 01/01/2002 με την κατάργηση των ενσήμων και την ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων με το θεσμό της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), αποσυνδέθηκε η ασφάλιση των εργαζομένων (συνεπώς και η δυνατότητα λήψης παροχών από το Ι.Κ.Α.) από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη. Η διαδικασία ασφάλισης χωρίστηκε σε δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους διαδικασίες:
α)Την υποβολή ΑΠΔ την οποία ο εργαζόμενος παίρνει και χρησιμοποιεί το χρόνο ασφάλισής του (ένσημα) και
β)Την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη.
Από το 2011 διαφοροποιήθηκε το καθεστώς ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ για ορισμένες κατηγορίες εργοδοτών (Γενικά Έγγραφα Γ99/1/13/16.01.2012 και Ε40/661/12.11.2013 της Διεύθυνσης ασφάλισης-εσόδων του ΙΚΑ).
Πιο συγκεκριμένα, σε εργοδότες που είτε είχαν μεγάλη οφειλή είτε ελέγχονταν για εικονική απασχόληση προσωπικού, αφαιρέθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής (διαδικτυακής) υποβολής ΑΠΔ, την οποία πρέπει πλέον να υποβάλουν στο υποκατάστημα του ΙΚΑ που τους ελέγχει προσκομίζοντας μαζί: 1) Τα στοιχεία απασχόλησης των εργαζομένων (προσλήψεις, συμβάσεις, πίνακες προσωπικού, αποδείξεις μισθοδοσίας, Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών), 2) Τα φορολογικά στοιχεία (έντυπα Ε1-Ε2-Ε3-Ε9, περιουσιακή κατάσταση) της επιχείρησης και των νόμιμων υπευθύνων της.
Το υποκατάστημα του ΙΚΑ αφού έκανε έλεγχο και εφόσον διαπίστωνε ότι υπάρχει πραγματική απασχόληση προσωπικού καταχωρούσε ηλεκτρονικά (διαδικτυακά) τις ΑΠΔ, βεβαίωνε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές συντάσσοντας Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε), την οποία κοινοποιούσε στον εργοδότη. Μετά την παραλαβή της Π. Ε.Ε. από τον εργοδότη, μπορούσαν οι εργαζόμενοί του, ανεξάρτητα από την εξόφληση ή τη ρύθμισή της, να χρησιμοποιήσουν το χρόνο ασφάλισής τους.
Με το Μ8/73253 έγγραφο του τμήματος είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών της Διοίκησης Ε.Φ.Κ.Α. από 15.01.2018 τα παραπάνω ανατρέπονται τελείως.
Για να παραληφθεί η ΑΠΔ μιας επιχείρησης, που έχει οφειλές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, εισάγεται και μία επιπλέον προϋπόθεση: να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές του τελευταίου μήνα απασχόλησης.
Αν δεν το κάνει, το υποκατάστημα του ΙΚΑ δεν θα δέχεται ούτε να παραλάβει προς έλεγχο την ΑΠΔ. Άμεση συνέπεια, είναι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης να παραμένουν ανασφάλιστοι μέχρι να αποφασίσει ο εργοδότης να καταβάλει τις εισφορές.
Επιπλέον, οι εργοδότες δεν έχουν να αντιμετωπίσουν κανενός είδους πρόστιμο ανεξάρτητα το χρόνο υποβολής της ΑΠΔ.

Ερωτάται η κ. Υπουργός, αν προτίθεται:
· Να επαναφέρει άμεσα αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα δηλαδή  με την  υποβολή της ΑΠΔ να εξασφαλίζεται  συνολικά  η  ασφάλιση  των εργαζομένων, καθώς και οι οποίες παροχές  και να μην μεταφέρετε η ευθύνη στους ίδιους,  επειδή ο εργοδότης δεν καταβάλει  τις εισφορές.
· Να ακυρώσει άμεσα το επίμαχο έγγραφο το οποίο με προκλητικό τρόπο  ουσιαστικά απαλλάσσει  τους  εργοδότες και τιμωρεί τους εργαζόμενους αφήνοντας ανασφάλιστους.

Οι Βουλευτές του ΚΚΕ

Χρήστος Κατσώτης
Σάκης Βαρδαλής
Γιώργος Λαμπρούλης
Νίκος Καραθανασόπουλος
Διαμάντω Μανωλάκου
Σταύρος Τάσσος

Μανώλης Συντυχάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more