Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

Η συνεργασία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με το δικηγόρο, κ. Δ. Τεμπονέρα

Η συνεργασία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με το δικηγόρο, κ. Δ. Τεμπονέρα χρονολογείται   ήδη από την αρχή του 2018 (όπως αποδεικνύεται και από  σχετικό παραστατικό με ημερομηνία 30-1-2018), αφορά το συγκεκριμένο θέμα αποκλειστικά και δεν αποτελεί  σε καμία περίπτωση υπόθεση η οποία εξελίχθηκε εντός δύο ημερών. Να σημειωθεί ότι ουδέποτε στο παρελθόν υπήρξε άλλη συνεργασία με το εν λόγω δικηγορικό γραφείο ούτε φυσικά υπήρξε συστηματική ανάθεση υποθέσεων.
Από το τέλος του 2017 άλλωστε είχε κατατεθεί αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα από συνταξιοδοτούμενο, λόγω ορίου ηλικίας, ερευνητή του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το γεγονός αυτό καθιστούσε επιτακτική την άμεση επίλυση ενός θέματος που ήταν ιδιαιτέρα κρίσιμο για τον Οργανισμό.
Η αναζήτηση νομικής συμβουλής εκτός Οργανισμού για θέματα υποχρέωσης απόλυσης στελεχών λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας,  επιβλήθηκε από την αναγκαιότητα να εξασφαλιστεί εκ μέρους της Διοίκησης, το τεκμήριο της αμεροληψίας στις αποφάσεις τις οποίες έπρεπε να εκδώσει για απόλυση λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας υψηλόβαθμων στελεχών του Οργανισμού, μεταξύ αυτών και του ίδιου του προϊστάμενου της νομικής υπηρεσίας.
Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ απευθύνθηκε και στους ασφαλιστικούς φορείς των υπαλλήλων και στον Δικηγορικό Σύλλογο. Ζήτησε και έλαβε επίσης την γνωμάτευση όλων των δικηγόρων του Οργανισμού.
Επειδή οι γνώμες διίσταντο και προκειμένου ο Οργανισμός να ανακτήσει την ομαλή λειτουργία του και να κατασβέσει τις διαρκώς και πανταχόθεν αναφυόμενες ενστάσεις, έκρινε απολύτως αναγκαίο να απευθυνθεί σε ουδέτερο, ανεξάρτητο πραγματογνώμονα, εξειδικευμένο εργατολόγο, εγνωσμένου κύρους (υποψήφιου διδάκτορα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τομέα Δημοσίου Δικαίου, με εξειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης), η γνώμη του οποίου θα υποβοηθήσει τη Διοίκηση στο ρόλο της, ώστε αφενός να διαμεσολαβήσει στις συγκρουόμενες απόψεις, αφετέρου δε και το κυριότερο, να ασκήσει την αρμοδιότητά του με τρόπο ακριβοδίκαιο και αμερόληπτο.

Η Διοίκηση απευθύνθηκε στο συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας της και τηρώντας στο ακέραιο κάθε νομική της υποχρέωση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more