Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Στις 21 Φεβρουαρίου 2018 εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό ανώτατο Δικαστήριο η υπ’ αριθ. 14/18 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία ο χρόνος των κατ’ οίκον εφημεριών ετοιμότητας ενός εργαζομένου ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται στις κλήσεις του εργοδότη του σε σύντομο χρονικό διάστημα, πρέπει να θεωρείται ως « χρόνος εργασίας ».
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από αγωγή που άσκησε Βέλγος εθελοντής πυροσβέστης που υπηρετεί σε πυροσβεστική υπηρεσία του Δήμου της Nivelles ( στο Βέλγιο φαίνεται ότι έχει προωθηθεί αρκετά η παραχώρηση αρμοδιοτήτων πυροσβεστικών υπηρεσιών στους Δήμους και τις περιφέρειες σε ανταποδοτική βάση, προς αντικατάσταση των κρατικών δομών, όπως σχεδιάζεται και για τη χώρα μας με βάση τον νόμο 4029/2011 και το έχει αναδείξει μόνο η Ε.Α.Κ.Π. άπειρες φορές ).
Η αγωγή ασκήθηκε κατά του ομώνυμου Δήμου, προκειμένου να αναγνωριστούν ως « πραγματικός χρόνος εργασίας » οι εφημερίες ετοιμότητας και υπηρεσίες επιφυλακής που εκτελούσε κατ οίκον ο πυροσβέστης και ζητούσε να του καταβληθεί αντίστοιχη αποζημίωση για τις υπηρεσίες αυτές.
Η Απόφαση στηρίχθηκε στο γεγονός ότι ο εργαζόμενος όταν βρίσκεται σε εφημερία ετοιμότητας παραμένει κατ οίκον και έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται στις κλήσεις του εργοδότη του σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, υποχρεούται να είναι φυσικά παρών στον καθορισμένο από τον εργοδότη τόπο και να βρίσκεται στη διάθεσή του προκειμένου να μπορεί να παράσχει αμέσως τις υπηρεσίες του σε περίπτωση ανάγκης. Η υποχρέωση φυσικής παρουσίας στον καθορισμένο από τον εργοδότη τόπο, καθώς και ο περιορισμός που απορρέει από γεωγραφικής και χρονικής απόψεως και από την ανάγκη της μεταβάσεως στον τόπο εργασίας εντός σύντομης προθεσμίας, περιορίζουν σε πολύ σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες που έχει ένας εργαζόμενος να αναλάβει και να αναπτύξει άλλες δραστηριότητες, να ασχοληθεί με τα προσωπικά και κοινωνικά ενδιαφέροντά του.
Το δικαστήριο τονίζει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να παρεκκλίνουν από το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας της 4ης Νοεμβρίου 2003, που ορίζει τις έννοιες των όρων « χρόνος εργασίας » και « περίοδος ανάπαυσης ». Η συγκεκριμένη οδηγία δεν επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν έναν ορισμό της έννοιας του « χρόνου εργασίας », διαφορετικό από αυτόν που διατυπώνεται στην οδηγία.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ
Οι εργαζόμενοι από την πείρα τους γνωρίζουν τι θα πει Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αντεργατικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηματικών ομίλων έχουν εφαρμογή και στη χώρα μας, με τις οδηγίες της, τα μνημόνια και το σύνολο του αντεργατικού της οπλοστασίου. Επέβαλλε το 13ωρο ως ανώτατο ημερήσιο χρόνο εργασίας, τη δυνατότητα στην εργοδοσία να χορηγεί το ρεπό της εβδομάδας στις 12ημέρες αντί στις 7, την ελαστικοποίηση του εβδομαδιαίου 48ωρου ωραρίου εργασίας και τη διευθέτησή του σε 4μηνη βάση, το ανώτατο όριο της εβδομαδιαίας εργασίας στις 58 ώρες κατά μέσο όρο τετραμήνου, την δίωρη υπερωριακή απασχόληση χωρίς αποζημίωση υπέρ του εργοδότη, την αμοιβή της υπερωριακής εργασίας με ρεπό ( που επισημαίνεται και στην παραπάνω σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ).    
Ακόμα και τα ελάχιστα «θετικά σημεία» για τους εργαζόμενους που περιέχονται σε οδηγίες της Ε.Ε., αναφέρονται γενικόλογα και με πολλές αοριστολογίες που « όλως τυχαίως » ευνοούν τη μεγαλοεργοδοσία και ερμηνεύονται κατά το δοκούν και προς το συμφέρον της. Δεν περιλαμβάνουν δικλίδες για την εφαρμογή τους και μοιάζουν περισσότερο με  ευχολόγια παρά με δικαιώματα εργαζομένων. Χαρακτηριστικά είναι τα δύο σημεία της οδηγίας της 4ης-11-2003, που αναφέρονται στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και στον περιορισμό της διάρκειας της νυκτερινής και της υπερωριακής εργασίας. Ποτέ δεν έγιναν πράξη τα δύο συγκεκριμένα σημεία για εκατομμύρια εργαζόμενους στην Ε.Ε. και τη χώρα μας, όλα αυτά τα χρόνια.
ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Οι πυροσβέστες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα την αντιπυρική περίοδο, στο χρονικό διάστημα που δεν βρίσκονται σε ρεπό, δέχονται συχνά κλήσεις από την υπηρεσία είτε για να προσέλθουν σε επιφυλακή είτε για να είναι « stand by » γιατί πιθανότατα θα κληθούν σε επιφυλακή ( η πρακτική του « stand by » έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται άτυπα τα τελευταία χρόνια και  η συγκεκριμένη δέσμευση δεν προβλέπεται από καμία διάταξη ). Στην πρώτη περίπτωση όταν τους πυροσβέστες τους καλεί η υπηρεσία για επιφυλακή ή ορίζονται σε επιφυλακή κατ οίκον, αμείβονται με ρεπό. Στη δεύτερη περίπτωση όταν διατάσσονται να είναι σε αναμονή ( stand by ) για πιθανή προσέλευση στην υπηρεσία λόγω επιφυλακής, δεν αμείβονται για το χρόνο αυτό ούτε με ρεπό. Σε ότι αφορά το χρονικό διάστημα προσέλευσης στην υπηρεσία μετά από κλήση σε επιφυλακή, οι οποιεσδήποτε προφορικές ή γραπτές διαταγές για μετάβαση στην υπηρεσία σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είναι παράνομες. Το εύλογο του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται σε ορισμένες διαταγές, καθορίζεται από αντικειμενικούς παράγοντες ( χρόνος μετάβασης από την οικία, κυκλοφοριακές - συγκοινωνιακές συνθήκες κ.α. ).
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΑΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
Οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η σημερινή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. δεν θεσμοθέτησαν τη χορήγηση υπερωριών για τους πυροσβέστες όπως και για τους υπόλοιπους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας ( αστυνομικούς, λιμενικούς ) και τους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Για την εργασία μας πέραν του κανονικού ωραρίου αμειβόμαστε με ρεπό, σε αντίθεση με ότι ισχύει για όλους τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους της χώρας που αμείβονται με καταβολή χρηματικών ποσών. Ιδιαίτερα σε εμάς τους πυροσβέστες τα οφειλόμενα ρεπό δεν χορηγούνται στην πλειοψηφία τους, εξαιτίας της μεγάλης έλλειψης μόνιμου προσωπικού. Έχουμε εργαστεί χιλιάδες ώρες δωρεάν, για να προστατεύουμε τη ζωή και την περιουσία του ελληνικού λαού και του κράτους και του φυσικού πλούτου της χώρας.
Με τον πρόσφατο νόμο 4472/2017 ( του 4ου μνημονίου ) για το νέο μισθολόγιο, η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. εξαίρεσε για ακόμα μια φορά τη συντριπτική πλειοψηφία των πυροσβεστών όπως και του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, από την χρηματική αποζημίωση για την υπερωριακή εργασία όπως χορηγείται σε όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Συνεχίζεται η αμοιβή της υπερεργασίας μας με ρεπό. Αντίθετα θεσμοθετήθηκε προκλητικά μια φωτογραφική διάταξη για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας όπως χορηγείται στο δημόσιο τομέα, μόνο για τους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας                  ( πυροσβέστες, αστυνομικούς, λιμενικούς ) που αποσπώνται ή διατίθενται σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων. Η κυβέρνηση με αυτή τη διάταξη νομιμοποίησε όλες τις αυθαιρεσίες, τις διακρίσεις, την απαξίωση και την εκμετάλλευση της πλειοψηφίας των ένστολων υπαλλήλων, που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο η Ε.Α.Κ.Π., από τον Μάρτιο του 2009 καταγγέλλει συνεχώς το γεγονός, ότι οι κυβερνήσεις Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ. χορήγησαν επιλεκτικά ( με Υπουργικές Αποφάσεις ), αποζημιώσεις για υπερωρίες σε μια μικρή μερίδα ένστολων υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας ( που διατέθηκαν σε κυβερνητικούς, κοινοβουλευτικούς, αυτοδιοικητικούς παράγοντες και στο επικουρικό ταμείο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ) και εξαίρεσαν προκλητικά όλους τους ένστολους υπαλλήλους που εργάζονται στη μάχιμη υπηρεσία   ( βλέπε στοιχεία και υλικό στην ιστοσελίδα μας και ιδιαίτερα τα επισυναπτόμενα στην ανακοίνωση της 14ης-2-2015 ). Τα γεγονότα αυτά καταδεικνύουν την απαξιωτική στάση όλων των κυβερνήσεων απέναντι σε έναν πολύπαθο εργασιακό χώρο όπως είναι και ο δικός μας του Π.Σ., που οι εργαζόμενοι σε αυτόν επί σειρά ετών έχουν γίνει αντικείμενο στυγνής υπερεκμετάλλευσης, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του. Η άρνηση των εκάστοτε Υπουργών να απαντήσουν στις καταγγελίες μας καθώς και σε ανάλογες ερωτήσεις Βουλευτών του Κ.Κ.Ε. στη Βουλή, επιβεβαιώνουν τα όσα καταγγέλλουμε.
Επιπλέον, η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. με τον νόμο της για το νέο μισθολόγιο χορήγησε επίδομα με το χαρακτηρισμό « ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ». Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αιτιολογία της χορήγησης του ( απασχόληση χωρίς χρόνο εργασίας και προσφερόμενη εργασία πέραν αυτού ), μπαίνουν προϋποθέσεις για την σταδιακή κατάργηση του σταθερού χρόνου εργασίας των ένστολων. Μεθοδεύεται η ευέλικτη εργασία, η ελαστικοποίηση του εργάσιμου χρόνου και η  ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση και εκμετάλλευση μας, όπως προωθείτε σε όλους τους χώρους δουλειάς, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Επίσης το ωράριο εργασίας των πυροσβεστών, θα ελαστικοποιηθεί και θα κτυπηθεί ο σταθερός χρόνος εργασίας και μέσω του σχεδίου  Π.Δ. που προωθεί η κυβέρνηση, για τη δήθεν προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πυροσβεστών στα επιχειρησιακά συμβάντα.
ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
Μόνο η Ε.Α.Κ.Π. απαίτησε και διεκδίκησε όλα αυτά τα χρόνια την καταβολή χρηματικής αμοιβής για την υπερωριακή εργασία. Το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας ( Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ) όχι μόνο δεν αντέδρασε, αλλά αγνόησε και επιχείρησε να αποκρύψει ή και να διαστρεβλώσει όλα τα ακλόνητα στοιχεία και ντοκουμέντα που ανέδειξαν το δίκιο του αιτήματος των πυροσβεστών αλλά και όλων των ένστολων υπαλλήλων και την αναγκαιότητα της άμεσης θεσμοθέτησης της υπερωριακής αμοιβής. Για ακόμα μια φορά ξεπουλήθηκε από τη συνδικαλιστική μας ηγεσία ένα δίκαιο αίτημα των εργαζομένων που εκπροσωπεί, όπως έχει πράξει και για το σύνολο των κυριότερων ζητημάτων που απασχολούν τους πυροσβέστες, με την ανοχή, τη συνειδητή αγωνιστική αδράνεια και την έλλειψη οργάνωσης δυναμικών μαζικών διεκδικήσεων. Μεγάλη ευθύνη φέρουν επίσης και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις Α.Ε.Π. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ αλλά και τα προεδρεία των Ομοσπονδιών και των Ενώσεων των αστυνομικών, λιμενικών και στρατιωτικών, που δεν πήραν ποτέ θέση, αγνόησαν τις καταγγελίες μας και αδιαφόρησαν συνειδητά για το συγκεκριμένο σοβαρό ζήτημα.
Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.
Η Ε.Α.Κ.Π. όλα αυτά τα χρόνια διεκδίκησε την προστασία του ωραρίου εργασίας και το δικαίωμα των πυροσβεστών στον ελεύθερο χρόνο, ενάντια στις αυθαιρεσίες, τις καταστρατηγήσεις και την εντατικοποίηση του εργάσιμου χρόνου, λόγω των επιφυλακών και της πρόσθετης υπηρεσίας. Ενημέρωσε όλους τους συναδέλφους για το σύνολο των διατάξεων περί επιφυλακών. Είχε δημιουργήσει συγκεκριμένα υποδείγματα αναφοράς, για αξιοποίηση από τους συναδέλφους. Σε περιπτώσεις που συνάδελφοι οριζόταν σε κατάσταση τακτικής επιφυλακής με την αναγραφή τους στην υπηρεσία, με την κατάθεση των αναφορών αυτών σταμάτησε σε αρκετούς Σταθμούς και Κλιμάκια, η παράνομη αναγραφή σε επιφυλακή στις καταστάσεις των υπηρεσιών.
Διεκδικήσαμε με αγώνα και ιδιαίτερα με τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήσαμε μέσα στην αντιπυρική περίοδο, την κατοχύρωση του ωραρίου, την κάλυψη των κενών θέσεων προσωπικού, τη θέσπιση των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στη δουλειά μας, την αμοιβή της υπερεργασίας, τη λύση σε όλα τα προβλήματα των πυροσβεστών, του Πυροσβεστικού Σώματος και της πυρασφάλειας της χώρας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
·      Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν έχει να μας προσφέρει τίποτε ιδιαίτερο, γιατί κινείτε στα πλαίσια της στρατηγικής των αποφάσεων της για ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας και αφήνει στην διακριτική ευχέρεια των κυβερνήσεων των τρόπο αντιμετώπισης παρόμοιων περιστατικών. Όσοι προσέτρεξαν να την αξιοποιήσουν, ας ξαναρίξουν μία ματιά στο περιεχόμενο της αν δεν το έπραξαν φυσικά μόνο από αφέλεια. 
·      Οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις προωθούν προς εφαρμογή όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ελαστικοποίηση - διευθέτηση χρόνου εργασίας, συρρίκνωση δομών, μείωση μόνιμου προσωπικού, κατάργηση δικαιωμάτων κ.α. ).
·      Η κύρια αιτία και για την επιβολή των σωρηδόν επιφυλακών είναι η μεγάλη έλλειψη του Π.Σ. σε μόνιμο προσωπικό, σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στη δουλειά μας όλα αυτά τα χρόνια. Οι επιπτώσεις στους πυροσβέστες είναι οι αντίξοες συνθήκες εργασίας και οι συνεχείς κίνδυνοι από την πολύωρη και ιδιαίτερα κουραστική εργασία.
·      Οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις εκμεταλλεύονται τον ελεύθερο χρόνο μας, λόγω της απλήρωτης - δωρεάν υπερεργασίας. Μας εκμεταλλεύονται με τις επιφυλακές ( παράνομες και νόμιμες ) κατά τη διάρκεια συμβάντων και τις επιφυλακές για κάλυψη πάγιων και όχι έκτακτων αναγκών ( στάδια επικινδυνότητας, ενίσχυση υπηρεσιών ανά την επικράτεια κ.α. ). Με αυτόν τον τρόπο « καλύπτουμε » τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό.
·      Εάν πίστευαν τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και οι προηγούμενες, έστω και στο ελάχιστο την ισονομία που επικαλούνται, θα θεσμοθετούσαν και για εμάς την αμοιβή για υπερωρίες, νυχτερινά, Κυριακές και αργίες, όπως ισχύει για όλους τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους.
·      Εάν είχαμε διεκδικήσει όλα αυτά τα χρόνια αγωνιστικά και δυναμικά μέσα από τα συνδικαλιστικά όργανα, να εφαρμοστεί και για τους πυροσβέστες ότι προβλέπεται για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους σχετικά με την υπερεργασία ( χρηματική αμοιβή ), θα το σκέφτονταν πολύ η πολιτική και η φυσική ηγεσία να χρησιμοποιούν το μέτρο της επιφυλακής με τέτοια ευκολία. Αυτό αποτυπώνεται και από τoν τρόπο αντιμετώπισης των πενταετών και εποχικών συναδέλφων μας σχετικά με την υπερωριακή τους απασχόληση, όταν δεν διατίθενται τα απαραίτητα κονδύλια για την αποζημίωση τους. Στο μόνιμο προσωπικό δεν τους στοιχίζουν τίποτε, παρά μόνο ρεπό. Γι’ αυτό είμαστε η μόνη υπηρεσία του δημοσίου, που οι υπάλληλοί της εργάζονται με τέτοιες συνθήκες.
·      Επιπλέον, η καταβολή χρηματικής αμοιβής για τις υπερωρίες που προκύπτουν κατά συνέπεια της εμπλοκής μας σε μεγάλα συμβάντα, θα έδινε σε όλους μας μια σημαντική οικονομική ανάσα, ιδιαίτερα τώρα στα δύσκολα χρόνια που περνάμε.
·      Η ανυπαρξία του προεδρείου και της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας σε ότι αφορά τις αγωνιστικές δράσεις και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου όπου κορυφώνονται τα προβλήματα των πυροσβεστών, διευκολύνει όλες τις κυβερνήσεις όπως και τη σημερινή να προχωρούν ακάθεκτα στην κατάργηση των δικαιωμάτων μας και στη συνεχή υποβάθμιση του Π.Σ. και της πυρασφάλειας της χώρας. Οι συμβιβασμένες ηγεσίες και πλειοψηφίες στην Ομοσπονδία και στα πρωτοβάθμια σωματεία, αφήνουν συνειδητά τους πυροσβέστες απροστάτευτους στη διάλυση του σταθερού χρόνου εργασίας και γενικότερα στο χτύπημα των δικαιωμάτων τους.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Η κατάργηση των ανεξέλεγκτων - καταχρηστικών επιφυλακών και της εκμετάλλευσης του ελεύθερου χρόνου μας, καθώς και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία μας, θα πραγματοποιηθεί μόνο με τον αγώνα για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας:
ü Κάλυψη όλων των πραγματικών κενών θέσεων του Π.Σ. με προσλήψεις προσωπικού.
ü Μονιμοποίηση όλων των πενταετών και συμβασιούχων συναδέλφων στο Π.Σ., τη Δασική Υπηρεσία και τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας.
ü Εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας και ανθρώπινα ωράρια στη δουλειά μας.
ü Καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων για την υπερωριακή εργασία, για τα νυχτερινά, τα εξαιρέσιμα και τις αργίες ( συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου επιφυλακής ), όπως χορηγείτε σε όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Πληρωμή των οφειλόμενων ρεπό.
ü Κατάργηση των επιφυλακών που γίνονται χωρίς να υπάρχουν συμβάντα σε εξέλιξη, καθώς και αυτών που γίνονται για να καλύψουν πάγιες και όχι έκτακτες ανάγκες του Π.Σ. ( στάδια, προληπτικές επιφυλακές, κάλυψη και στελέχωση προσωπικού σε Π.Υ. και Π.Κ. λόγω των μεγάλων ελλείψεων όταν υπάρχουν συμβάντα ).

ü Κατάργηση του νέου μισθολογίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Εφαρμογή των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. και πλήρη επαναφορά των οικονομικών απωλειών στα επίπεδα του 2009, με ενσωμάτωση επιδομάτων στον βασικό μισθό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more