Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ‘’ΤΡΟΜΠΕΤΑ’’ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ


 Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας

Έχοντας υπόψη:
Την Υπουργική απόφαση με αρ. πρωτοκόλλου 37278/Ε2/05-03-2018 «Χορήγηση άδειας έκδοσης τοπικής προκήρυξης για πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού»

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

την πρόσληψη ενός (01), ωρομίσθιου εκπαιδευτικού με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας(Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών), δεδομένου ότι, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι  προς  πρόσληψη, ως ωρομίσθιοι, εκπαιδευτικοί των κλάδων αυτών τόσο στον Ενιαίο Πίνακα Ωρομισθίων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης όσο και στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών σχολικού έτους 2017-2018, για την  παρακάτω  ειδίκευση και ώρες: 

-          Μουσική Ειδίκευση «ΤΡΟΜΠΕΤΑ», 2 ώρες/εβδομάδα.


Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 63489/Ε2/12-04-2017 Υ.Α (ΦΕΚ 1314/Β’/13-04-2017) καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Δ.Ε Πέλλας, Ταχ, Διεύθ. : Εγνατίας 91, Έδεσσα, 58200, fax: 2381026414, mail: mai@dide.pel.sch.grγρ. 18 από  09-03-218 έως και τις 15-03-2018 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more