Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

Ενίσχυση των εκτός αυτοκινήτου κλάδων της INTERAMERICAN στις γενικές ασφαλίσεις

Υποστηρίζοντας σταθερά την πολιτική εξισορρόπησης του χαρτοφυλακίου της στις γενικές ασφαλίσεις, η INTERAMERICAN πέτυχε κατά το 2017 να αυξήσει τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στους εκτός αυτοκινήτου κλάδους κατά 9,7% σε σχέση με το 2016. Οι λοιποί κλάδοι γενικών ασφαλίσεων της εταιρείας: πυρός, αστικής ευθύνης, πληρωμάτων, μεταφορών, τεχνικών ασφαλίσεων, γενικών ατυχημάτων, νομικής προστασίας, σκαφών, αεροσκαφών, ομαδικών ασφαλίσεων και εγγυήσεων κατέχουν το 26,6% του συνόλου της παραγωγής, ενώ το 73,4% κατέχει ο κλάδος αυτοκινήτου. Η INTERAMERICAN, πέρα από τα πολύ καλά αποτελέσματα του κλάδου πυρός (προγράμματα ασφάλισης κατοικίας και επιχείρησης), παρουσιάζει σημαντική αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων στους κλάδους τεχνικών ασφαλίσεων κατά 79,4% και σκαφών κατά 48,8%.

Στο σύνολο της αγοράς, οι εκτός αυτοκινήτου κλάδοι ανέκαμψαν ελαφρά πέρυσι, μετά από μια μείωση των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της τάξεως του 30% κατά τα χρόνια της κρίσης. Όσον αφορά στην INTERAMERICAN, η εταιρεία έδειξε σημεία ταχύτερης ανάκαμψης σε σχέση με τον μέσο όρο της ασφαλιστικής αγοράς στους λοιπούς κλάδους των γενικών ασφαλίσεων. Όπως παρατηρεί ο Βαγγέλης Βερνάρδος, non motor business line manager, βασικός λόγος γι’ αυτή τη θετική πορεία είναι η ανάπτυξη της εταιρείας στην κάλυψη των πιο σημαντικών εταιρικών κινδύνων με την είσοδό της στους μεγάλους βιομηχανικούς κινδύνους, ενώ, παράλληλα, διατήρησε την κυρίαρχη παρουσία της σε retail προϊόντα.


Επισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN δραστηριοποιείται ζωηρά κατά την τελευταία διετία στον νέο τομέα ασφάλισης εγγυητικών επιστολών (surety bonds). Επίσης, αποτελεί τη μοναδική στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία που έχει την έγκριση του Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης για τις ασφαλίσεις μεγάλων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής και εμπορικών πλοίων. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των πελατών της εκπληρώθηκαν στο ακέραιο πέρυσι και στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων εκτός αυτοκινήτου, με καταβολή αποζημιώσεων 19,6 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more