Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας με εκπροσώπους της οργάνωσης «Γιατροί χωρίς Σύνορα»


Στο πλαίσιο της συνεχούς διεύρυνσης των πεδίων δράσεων και πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και ειδικότερα αναφορικά με τον τομέα της Υγείας, ο οποίος αποτελεί και άξονα προτεραιότητας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της περιόδου 2016-2020 της ΓΓΙΦ, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων,  Φωτεινή Κούβελα, πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους της οργάνωσης «Γιατροί χωρίς Σύνορα» στα γραφεία της ΓΓΙΦ, στις 23-4-2018.

Αρχικά, ο Διευθυντής Προγραμμάτων της διεθνούς, ανεξάρτητης, ιατρικής και ανθρωπιστικής αυτής οργάνωσης, κος Α. Ξένος, ανέπτυξε εν συντομία το σχέδιο δράσης της, που στοχεύει στη μέγιστη δυνατή προσφορά βοήθειας στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Επίσης, παρέθεσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οργάνωση κατά την παροχή ιατρικής φροντίδας στις  εν λόγω ομάδες, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις γυναίκες πρόσφυγες. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε επιμέρους δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας, όταν παραπέμπονται στα Συμβουλευτικά Κέντρα και στους Ξενώνες Φιλοξενίας.

Η Γενική Γραμματέας ενημέρωσε για το έργο της  ΓΓΙΦ  που αφορούν  τις ευάλωτες ομάδες γυναικών και ιδιαίτερα τις γυναίκες πρόσφυγες και το  οποίο  συντονίζεται μέσω της Ομάδας Διοίκησης Έργου(ΟΔΕ) με βάση το Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί  από  όλους τους συναρμόδιους φορείς. Ειδικότερα, έκανε λόγο για τις κοινές τους δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση και την εξάλειψη των προβλημάτων που βιώνουν οι γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους.  


Σε αυτό το πλαίσιο, η κα Κούβελα πρότεινε  στην  Οργάνωση «Γιατροί χωρίς Σύνορα» να αποσταλούν στη ΓΓΙΦ συγκεκριμένες προτάσεις  οι οποίες θα εξεταστούν στην αρμόδια ΟΔΕ και  πρότεινε στους/στις εκπροσώπους της οργάνωσης , την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ τους, μέσω της οποίας θα επιδιώκεται η από κοινού προσφορά βοήθειας και η ανεύρεση λύσεων στα προβλήματα που ταλανίζουν τις ευάλωτες  κοινωνικά ομάδες, λόγω της διάκρισης που υφίστανται εξαιτίας του φύλου τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more