Πέμπτη 3 Μαΐου 2018

16ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), γυναίκες σε θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση.


Η εκπαίδευση αποτελεί ένα πεδίο που προσφέρεται για την ανάδειξη των ανισοτήτων στο χώρο των φύλων από διάφορες σκοπιές. Παρότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα του διδακτικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα ποσοστά τους σε διευθυντικές θέσεις στα σχολεία είναι δυσανάλογα χαμηλά (κάτω του 50% και ακόμη χαμηλότερα αν δεν συμπεριλάβουμε τις υποδιευθύντριες) και χαμηλώνουν ακόμη περισσότερο σε επίπεδο διευθύνσεων εκπαίδευσης (μόλις 18 γυναίκες σε σύνολο 116 θέσεων). Επίσης, οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται στα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άνδρες πρόεδροι των ομοσπονδιών, μόλις 2 γυναίκες μέλη στα 10μελή ΔΣ σε κάθε ομοσπονδία).
Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι γυναίκες αποτελούν τη μειονότητα των μελών ΔΕΠ στα πανεπιστήμια. Παρότι το ποσοστό των γυναικών κατόχων διδακτορικών είναι ενδεικτικά για το 2015-2016 47,33%, το αντίστοιχο ποσοστό γυναικών μελών ΔΕΠ την ίδια χρονιά είναι 33,79%. Μάλιστα, όσο πιο υψηλή είναι η βαθμίδα, τόσο χαμηλότερο είναι υο ποσοστό των γυναικών. Στην ανώτατη βαθμίδα, του Καθηγητή, το ποσοστό των γυναικών είναι μάλλον απογοητευτικό (20,8%, δηλ. περίπου το 1/5).
Η άνιση συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της εκπαίδευσης αντικατοπτρίζεται και στην διοικητική στελέχωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Π.Ε.Θ.): μόλις 2 γυναίκες σε σύνολο 8 ατόμων (Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός, 2 Υφυπουργοί, 4 Γενικοί Γραμματείς).

Είναι ενθαρρυντική ωστόσο η τάση αύξησης του ποσοστού ανάληψης διευθυντικών θέσεων από τις γυναίκες στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more