Σάββατο 5 Μαΐου 2018

Η ετήσια έκθεση 2017 της ACΗMEA


Η ACHMEA, μητρική της INTERAMERICAN, δημοσίευσε πρόσφατα την ετήσια έκθεση του ομίλου και την «Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης» (Solvency and Financial Condition Report - SFCR) για το έτος 2017, στις οποίες περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία, τα αποτελέσματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η χρηματοοικονομική κατάσταση βάσει του πλαισίου Φερεγγυότητας ΙΙ
Η γενική συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε την 17η Απριλίου, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και απάλλαξε από κάθε σχετική ευθύνη τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου. Επίσης, ενέκρινε την πρόταση διανομής μερίσματος 17,1 εκατ. ευρώ σε προνομιούχες  μετοχές και 123,6 εκατ. ευρώ σε κοινές μετοχές, καθώς και την πρόταση αναπροσαρμογής της πολιτικής διανομής μερίσματος. Κατόπιν αυτού, από το 2018 και μετά, το μέρισμα θα βασίζεται στη διανομή του 45% των καθαρών κερδών, εξαιρουμένου του καθαρού αποτελέσματος του τομέα ασφαλίσεων Υγείας και μετά την πληρωμή κουπονιών των υβριδικών χρηματοοικονομικών εργαλείων. Επιπλέον, οριστικοποιήθηκε η προσφάτως ανακοινωθείσα επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Η ετήσια έκθεση παρέχει τη δυνατότητα στην ACHMEA να ενημερώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, εργαζομένους, συνεργάτες και επενδυτές). Στην έκθεση, παρέχεται μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του οργανισμού, η οποία καταδεικνύει τις συνδέσεις μεταξύ της στρατηγικής, της διακυβέρνησης και των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργεί η ACHMEA.

Από το 2017 η ετήσια έκθεση αποτελείται από τρία μέρη. Κάθε ένα μέρος ευθυγραμμίζεται με τα συγκεκριμένα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών. O διαχωρισμός της έκθεσης σε τρία μέρη εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια-σαφήνεια και προσβασιμότητα. Το πρώτο μέρος αποτελεί την «ετήσια επισκόπηση» που περιλαμβάνει μια περιγραφή της προόδου της ACHMEA κατά το 2017 και το όραμά της για το μέλλον. Το δεύτερο μέρος είναι η «ετήσια έκθεση» και περιγράφει τις κύριες οικονομικές εξελίξεις. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του Εκτελεστικού Συμβουλίου και μια έκθεση εταιρικής Διακυβέρνησης. Το τρίτο μέρος με τα «προσαρτήματα» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τους δείκτες βιωσιμότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more