Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ «ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2018» ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄-Β΄ & ΜΙΝΙ


Η ΕΑΣ  ΣΕΓΑΣ  Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Γυμναστικό Σύλλογο Γρεβενών την Γυμναστική Ένωση Γρεβενών την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και το Δήμο Γρεβενών, , προκηρύσσουν τους αγώνες στίβου «ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2018» Ανδρών-Εφήβων-Παίδων-Γυναικών-Νεανίδων-Κορασίδων-Παμπαίδων-Παγκορασίδων  Α΄- Β΄ & ΜΙΝΙ κατηγοριών, οι οποίοι θα διεξαχθούν, σύμφωνα με  τους  παρακάτω  όρους:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Σάββατο  26 Μαΐου 2018
     
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΗΛΙΚΙΕΣ:
Ανδρών-Γυναικών                            Γεννηθέντες-θείσες                           1998 και μεγαλύτεροι-ες
Εφήβων-Νεανίδων                            Γεννηθέντες-θείσες                           1999-2000
Παίδων-Κορασίδων                      Γεννηθέντες-θείσες                           2001-2002                              
Παμπαίδων-Παγκορασίδων Α΄       Γεννηθέντες-θείσες                           2003-2004
Παμπαίδων-Παγκορασίδων Β΄        Γεννηθέντες-θείσες                           2005-2006
Παμπαίδων-Παγκορασίδων ΜΙΝΙ  Γεννηθέντες-θείσες                           2007-2008-2009    

4. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:       
                              
ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ
100 μ. – 400 μ.-1500 μ – ΜΗΚΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
100 μ. – 800 μ. – ΜΗΚΟΣ

ΠΑΙΔΩΝ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
80 μ. – 150 μ.-300 μ εμπ – 1000 μ. – 4 Χ 80 μ. ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
80 μ. – 150 μ. – 4 Χ 80 μ. – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ–ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄
60 μ. – 600 μ – 4 Χ 60 μ. – ΜΗΚΟΣ

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  ΜΙΝΙ
50 μ. – 8 Χ 50 μ.(ΜΙΚΤΗ 4 ΑΓΟΡΙΑ-4 ΚΟΡΙΤΣΙΑ) – ΜΗΚΟΣ

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Θα  γίνονται  στα  γραφεία  της  ΕΑΣ  ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας, μέχρι την  Τρίτη  22 Μαΐου 2018, στο ειδικό έντυπο που συνοδεύει την προκήρυξη,  κανονικά συμπληρωμένο, ταχυδρομικώς ή με FAX ή με e-mail. Καμία  δήλωση  δεν  θα  γίνει  δεκτή  μετά  την  παρέλευση της  ημερομηνίας, αλλά  και  κατά  την  ημέρα  των  αγώνων. Κανένας  αθλητής-αθλήτρια δεν  θα  γίνει δεκτός  χωρίς  Δελτίο. Επίσης, στη δήλωση συμμετοχής ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ θα  πρέπει να γράφεται ο αριθμός δελτίου του  αθλητή-τριας καθαρά, άλλως δεν θα αναγράφεται στο πινάκιο, καθώς και το ονοματεπώνυμο του προπονητή. Τις  Δηλώσεις   πρέπει  να  υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του  σωματείου. Ο αριθμός συμμετοχής κατά αγώνισμα είναι  απεριόριστος. Ο εκπρόσωπος του σωματείου κατά την έναρξη των αγώνων, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια αυτών, να έχει μαζί του τα Αθλητικά Δελτία  των αθλητών-τριών, για να τα παραδώσει στον Αλυτάρχη των  αγώνων  εφόσον του ζητηθούν, θεωρημένα από τον  Γιατρό.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τα σωματεία έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στους αγώνες με απεριόριστο αριθμό αθλητών και αθλητριών. Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας Α-Γ-Ε-Ν-Π-Κ έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε δύο αγωνίσματα, οι ΠΠ-ΠΚ Α΄ έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε δύο αγωνίσματα εκτός από δύο ατομικά δρομικά, ενώ οι ΠΠ-ΠΚ Β΄ & ΜΙΝΙ έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε ένα ατομικό αγώνισμα και σε ένα ομαδικό. Στους αγώνες δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σε κανένα αθλητή-τρια και σε καμία περίπτωση.

7. ΒΑΡΗ ΟΡΓΑΝΩΝ:
Παίδων Α΄: Βάρος σφαίρας 5 κιλ.
Παγκορασίδων Α΄: Βάρος ακοντίου 500 γρ.. σφαίρας 3 κιλ.
Παμπαίδων Α΄: Βάρος ακοντίου 600 γρ.

8. ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Η  πιστοποίηση  της  υγείας  των  αθλητών-τριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση  για  την  συμμετοχή  τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή  γίνεται στο  πίσω  μέρος  του  Δελτίου  του  αθλητή-τριας και το  οποίο θεωρείται από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ιατρούς, αλλά και από ιδιώτες γιατρούς. Το Δελτίο Υγείας ισχύει για ένα [1] έτος από τη θεώρησή του. Τα δελτία των αθλητών-τριών πρέπει να έχουν θεωρηθεί από ιατρό σύμφωνα με το Ν. 2725 άρθρο 33 παρ.9. Υπεύθυνοι για την τήρηση αυτής της υποχρέωσης είναι οι εκπρόσωποι των σωματείων.

9. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
1) Στους αγώνες θα ισχύσουν οι κανονισμοί Στίβου του ΣΕΓΑΣ  έκδοσης 2018-2019.
2)                Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον τεχνικό υπεύθυνο και τον αλυτάρχη των αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

3)                ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
11. ΕΠΑΘΛΑ: Στους τρεις [3] πρώτους νικητές-νικήτριες των ατομικών και ομαδικών αγωνισμάτων θα απονέμονται μετάλλια  και διπλώματα.

12. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ:
1. Στους αγώνες θα λειτουργήσει αίθουσα κλήσης και οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζονται 60΄΄ λεπτά πριν τη διεξαγωγή του αγωνίσματός τους, προκειμένου να εγγραφούν στο ανάλογο πινάκιο. Το πινάκιο κάθε αγωνίσματος θα ΚΛΕΙΝΕΙ 30΄ λεπτά πριν τη διεξαγωγή του αγωνίσματος. Παρακαλούνται οι αθλητές-τριες όπως τηρήσουν τις παραπάνω προθεσμίες προκειμένου να ετοιμάζονται τα πινάκια έγκαιρα, άλλως θα αποκλείονται από τον αγώνα.
2.Απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε παράγοντα ή προπονητή στην αίθουσα κλήσης εκτός από τον επίσημο εκπρόσωπο του συλλόγου.
3.Στην αίθουσα κλήσης οι εκπρόσωποι των συλλόγων θα μπορούν να καταθέτουν γραπτώς αίτηση προς τον Τεχνικό Υπεύθυνο των αγώνων, για εξέταση τυχόν παραλείψεων (π.χ. δηλωμένος αθλητής ή αθλήτρια που δεν υπάρχει στη START LIST κ.λ.π.).

13. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
1. Τεχνικός Υπεύθυνος του Αγώνα ορίζεται ο κ. Αθανάσιος Ελευθεριάδης, Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας.
2.Υπεύθυνοι Εγκατάστασης ορίζονται οι κ.κ. Ευάγγελος Παπανίκος και Φίλιππος Καραγιάννης.
3. Στους αγώνες δρόμων θα λειτουργήσει ΦΩΤΟ-ΦΙΝΙΣ.
4. Στο αγώνισμα του άλματος σε Μήκος των κατηγοριών Παμπαίδων-Παγκορασίδων Β΄και ΜΙΝΙ , οι μετέχοντες θα πραγματοποιούν τρεις (3) προσπάθειες.
5. Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον των αθλητών-τριών είναι μεγάλο, η επιλογή των αθλητών-τριών θα γίνει βάσει επιδόσεων.

6. Το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των START LIST.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more