Κυριακή 6 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018


Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 18.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης & 5ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 16ης & 29ης Ιανουαρίου, 26ης Φεβρουαρίου & 30ης Μαρτίου  2018 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  1.  Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Στεγανοποίηση φράγματος Κερασιάς στη θέση “Σέρκουβι” Δήμου Έδεσσας (3η δεξαμενή)» (αριθ. μελ. 50/15) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  2. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Βεγορίτιδας» (αριθ. μελ. 31/16) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  3. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Κερασιάς - Καρυδιάς» (αριθ. μελ. 15/16) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  4. Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση σιντριβανιού στο πάρκο Μικρών Καταρρακτών» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  5. Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ασφαλτόστρωσης της δημοτικής οδού Καισαριανών – όρια Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  1. Έγκριση της έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  2. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Βεγορίτιδας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  3. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
10.     Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων - Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
11.     Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Περαία (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
12.     Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια στεφανιών κατάθεσης (Εισηγητής: Δήμαρχος).
13.     Απόδοση χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
14.     Ανάκληση εν μέρει της αριθμ. 299/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων άρδευσης στη Δ.Κ. Έδεσσας και στις Τ.Κ. Άγρα, Βρυτών, Καρυδιάς, Σωτήρας, Φλαμουριάς, Νησίου, Άρνισσας, Περαίας, Αγ. Αθανασίου, Παναγίτσας και Γραμματικού, συντήρησης αγροτικών και δημοτικών δρόμων και χρήσης δημοτικών εκτάσεων» και λήψη νέας απόφασης  σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό άρδευσης(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
15.     Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
16.     Οργάνωση άρδευσης Δήμου Έδεσσας, έτους 2018 (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
17.     Καθορισμός δύο θέσεων στάσιμου εμπορίου για επαγγελματίες πωλητές στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
18.     Χορήγηση άδειας ίδρυσης υπεραγοράς τροφίμων στην lidl Eλλλάς και ΣΙΑ Ο.Ε., στην περιοχή Σμαρέκα της Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
19.     Οικονομική επιχορήγηση του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας για τη διοργάνωση των αγώνων στίβου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
20.     Έγκριση της αριθμ. 30/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής έκδοσης εισιτηρίων σε χώρους ευθύνης και διαχείρισης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)
21.     Προτάσεις επί του σχεδίου νόμου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. (Πρόγραμμα ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι¨)(Εισηγητής: Δήμαρχος).


Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more