Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ


Στην ανακαίνιση και αναβάθμιση ενός από τα σημαντικότερα εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή της ένταξης του σχετικού έργου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.
Το έργο της ανακαίνισης και αναβάθμισης του «Εργαστηρίου Ανάπτυξης – Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας» του Κτηνιατρικού τμήματος της σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ έχει προϋπολογισμό 1.284.480 ευρώ.
Σκοπός του έργου είναι η ανακαίνιση και αναβάθμιση του υφιστάμενου χώρου στο ισόγειο του κτιρίου του Κτηνιατρικού τμήματος, ώστε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να παραδοθεί μια πολυχρηστική και ευέλικτη εγκατάσταση, φιλική και ασφαλής για τους χρήστες, τα στεγαζόμενα ζώα και το περιβάλλον.
Η μελέτη για το έργο έγινε με βάση την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές διεθνών επιστημονικών οργανισμών και φορέων πιστοποίησης, που αφορούν σε θέματα προστασίας των ζώων (FELASA, AAALAC, ISO). Με την ανακαίνιση και αναβάθμιση του εργαστηρίου θα διευκολυνθεί η διαδικασία πιστοποίησης της εγκατάστασης, προκειμένου να γίνει ανταγωνιστική τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «ενισχύουμε, με όλα τα διαθέσιμα μέσα και με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, τις δομές καινοτομίας, έρευνας και νέων τεχνολογιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά τα πανεπιστημιακά εργαστήρια και τα ερευνητικά κέντρα, διότι ως διοίκηση της Περιφέρειας θεωρούμε ότι η οικονομία της γνώσης είναι το όχημα για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Έχουμε κάνει μεγάλα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς διαρκώς και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 εξοπλίζουμε τα εργαστήρια, βελτιώνουμε τις υποδομές τους και τα αναβαθμίζουμε. Είναι η συμβολή μας στην προσπάθεια να εκσυγχρονιστεί η εκπαίδευση, να περιορίσουμε το φαινόμενο του brain drain, να διασφαλίσουμε τα καλύτερα εφόδια και συνθήκες σε καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές, αλλά και να ενισχύσουμε την παραγωγή γνώσης και την αξιοποίησή της στην πραγματική οικονομία».
«Η χρηματοδότηση που έλαβε το Εργαστήριο Ανάπτυξης-Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ θα αξιοποιηθεί για την κατάλληλη διαμόρφωση του εργαστηριακού χώρου και την προμήθεια εξοπλισμού, βάσει διεθνώς αποδεκτών προδιαγραφών και προτύπων. Στόχος των εργασιών είναι η δημιουργία μιας εγκατάστασης φιλικής και ασφαλούς για τους χρήστες, τα στεγαζόμενα ζώα και το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό, το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στην κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και στην ενίσχυση του κύρους και της ανταγωνιστικότητας των ερευνητικών προτάσεων του Πανεπιστημίου μας. Παράλληλα θα αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες θα πιστοποιηθούν από διαπιστευμένους εξειδικευμένους φορείς της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Σε αυτήν την περίοδο παρατεταμένης κρίσης και υποχρηματοδότησης, κατά την οποία το ΑΠΘ δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί ούτε στις πάγιες λειτουργικές του ανάγκες, χρηματοδοτήσεις όπως η συγκεκριμένη ευελπιστούμε ότι, πέραν των άλλων, θα δημιουργήσουν ένα ελκυστικό περιβάλλον για νέους ερευνητές που θα έχουν πλέον κάθε λόγο να παραμείνουν, να δημιουργήσουν, να προσφέρουν και να αναδειχθούν στον τόπο τους. Άλλωστε, θεωρώ ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο μπορεί και πρέπει να είναι ο καταλύτης για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση, για την πρόοδο της επιστήμης, την κοινωνική συνοχή αλλά και την πνευματικότητα και την ανθρώπινη αλληλεγγύη», τόνισε ο Πρύτανης του ΑΠΘ Περικλής Μήτκας.

Δεδομένου ότι οι ανάγκες των ερευνητών, που ασχολούνται με τη βιοϊατρική έρευνα συνεχώς τροποποιούνται, ανάλογα με τις εκάστοτε ερευνητικές τάσεις, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατασκευή ευέλικτων χώρων, που θα μπορούν εύκολα να αλλάξουν χρήση, χωρίς να χρειάζονται πολύπλοκες και δαπανηρές κατασκευαστικές παρεμβάσεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ κόστους κατασκευής και οφέλους για την επιστημονική κοινότητα. Η κατασκευή της εγκατάστασης μάλιστα θα είναι τέτοια, ώστε να είναι πλήρως ελεγχόμενες και σταθερές οι απαιτούμενες και επιθυμητές συνθήκες σε κάθε χώρο (θερμοκρασία, υγρασία, εξαερισμός/κλιματισμός, τεχνητός φωτισμός). Επίσης, διασφαλίζεται ότι η εγκατάσταση θα είναι ασφαλής για την υγεία και ευζωία των στεγαζόμενων ζώων και διασφαλίζεται η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων σ’ αυτή. Εκτός των κατασκευαστικών εργασιών όμως προβλέπεται και εξοπλισμός του εργαστηρίου, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more