Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ: Αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις και παρατυπίες, στη λειτουργία πρωτοβάθμιων σωματείων - μελών της ΟμοσπονδίαςΣυνάδελφοι
Όπως έχουμε ενημερώσει αρκετές φορές το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, ορισμένες πρωτοβάθμιες ενώσεις έχουν προβεί με ευθύνη της πλειοψηφίας των Διοικητικών τους Συμβουλίων, σε παράτυπες και αντικαταστατικές ενέργειες.
  Συγκεκριμένα:
·      Το σωματείο της Ε.Υ.Π.Σ. Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τις τροποποιήσεις που πραγματοποίησε στο καταστατικό του, βάζει περιορισμούς στο αναφαίρετο δικαίωμα όλων των συναδέλφων να εκλέγονται στο Διοικητικό του Συμβούλιο, αφού απαιτεί από τα μέλη του να είναι εγγεγραμμένα τα δύο τελευταία έτη προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα. Δημιουργείται αδικαιολόγητη ανισοτιμία μεταξύ των μελών, κατά παράβαση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης που καθορίζει την λειτουργία των συνδικαλιστικών οργάνων και τα δικαιώματα των εργαζομένων - μελών τους ( άρθρο 5 του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας, άρθρο 10 παρ 1α του νόμου 1264/1982 κ.α. )
·      Το προεδρείο και η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου της Ε.Υ.Π.Σ. Π. Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποίησε τροποποιήσεις στο καταστατικό του ( διεύρυνση θητείας Δ.Σ. κ.α. ), χωρίς να τηρηθούν βασικές καταστατικές υποχρεώσεις ( ενημέρωση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης κ.α. ). Για τη διαδικασία και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, δεν ενημερώθηκε ούτε ο εκλεγμένος εκπρόσωπος της Ε.Α.Κ.Π. στο Δ.Σ. της Στερεάς Ελλάδας και δεν προηγήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο για να ληφθεί σχετική απόφαση.
Ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων - μελών των παραπάνω σωματείων, δεν γνώριζε ότι έγινε Συνέλευση για την τροποποίηση των καταστατικών τους. Καταγγέλλουν ότι ποτέ δεν στάλθηκαν οι ανακοινώσεις για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων και των τυχόν επαναληπτικών ( λόγω μη ύπαρξης απαρτίας ).
·      Το σωματείο της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας  Αττικής, μέχρι σήμερα δεν έχει ορίσει ημερομηνία εκλογών όπως προβλέπεται από το καταστατικό του, παρατείνοντας τη θητεία του Διοικητικού του Συμβουλίου. Δεν έχει ενημερώσει τους συναδέλφους μέλη του για τις προθέσεις και τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Από όσο γνωρίζουμε δεν έχει ανακοινωθεί, ούτε η σύγκληση της ετήσιας Γενικής εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης.
Σε αντίθεση με το καταστατικό της Ομοσπονδίας ( άρθρο 8 παρ. ε ), τον νόμο 1264/82, αλλά και τα καταστατικά των σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Στερεάς Ελλάδας, δεν ενημερώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ( όλα τα μέλη και οι παρατάξεις ), για τις τροποποιήσεις και τη διαδικασία που αυτές πραγματοποιήθηκαν ( Γενικές Συνελεύσεις, απαρτία, πρακτικά, αποφάσεις κ.α.. ). Όπως επίσης, για τις όποιες διαδικασίες ή τυχόν ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. του σωματείου Αττικής.
Από τις παραπάνω αντιδημοκρατικές και παράτυπες διαδικασίες, τίθεται ζήτημα:

ü Μη νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Στερεάς Ελλάδας στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, λόγω των παραβιάσεων καταστατικών και γενικών διατάξεων.
ü Άμεσης ενημέρωσης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας από το σωματείο της Ε.Υ.Π.Σ. Π. Αττικής, σχετικά με την ημερομηνία εκλογών και τις ενέργειες του για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει θέμα και για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων του συγκεκριμένου σωματείου.
Η καταστατική λειτουργία των συνδικαλιστικών οργάνων, είναι βασική υποχρέωση όλων των συνδικαλιστικών παρατάξεων. Απαιτούμε από τα σωματεία - μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. την τήρηση της προβλεπόμενης λειτουργίας τους, όπως ορίζεται από τα καταστατικά τους και από τις διατάξεις του νόμου 1264/1982.
Έχει ευθύνη και υποχρέωση το προεδρείο της Ομοσπονδίας να αποκαταστήσει τη δημοκρατική λειτουργία του συνδικαλιστικού μας κινήματος και όχι να σιγοντάρει τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις σε συνεργασία με τα προεδρεία των παραπάνω σωματείων.
Μεγάλη ευθύνη φέρουν και οι παρατάξεις Α.Ε.Π. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, που δεν τοποθετήθηκαν και δεν πήραν θέση  στις καταγγελίες της Ε.Α.Κ.Π., για τις συγκεκριμένες καταστατικές παραβιάσεις.
Η Ε.Α.Κ.Π. θα πραγματοποιήσει όλες τις ενέργειες που θα διασφαλίζουν την εφαρμογή των καταστατικών διαδικασιών και κυρίως τη δημοκρατική λειτουργία των συνδικαλιστικών οργάνων.
Αναμένουμε την άμεση ενημέρωσή μας από την πλευρά του προεδρείου της Ομοσπονδίας, σχετικά με τις ενέργειές του πριν την έναρξη των εργασιών του 22ου Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Μαΐου. 
Σε περίπτωση που δεν παρέμβει άμεσα, δεν ενεργήσει σύμφωνα με το καταστατικό της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και κατ’ επέκταση των σχετικών διατάξεων του Νόμου 1264/82, καθίσταται συνυπεύθυνο ως προς το γεγονός της μη τήρησης των καταστατικών διαδικασιών.
Παράλληλα, φέρνει ακέραια την ευθύνη για τον εκφυλισμό των συνδικαλιστικών μας οργάνων και κατά συνέπεια τον αγωνιστικό τους αφοπλισμό,  που αποτελεί στρατηγική επιδίωξη της σημερινής κυβέρνησης και όλων των συνοδοιπόρων της, για την δημιουργία ενός « ελεύθερου » από αγώνες και διεκδικήσεις δρόμο, για την πλήρη επιβολή του εργασιακού μεσαίωνα προς όφελος των επιχειρηματιών ομίλων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more