Σάββατο 12 Μαΐου 2018

Ο Κλεισθένης φέρνει τα πάνω κάτω και στην Πέλλα!


 
Μοναδική και πρώτη ανάλυση με παραδείγματα για όλους τους Δήμους
Δημοσίευμα της εφημερίδας Νέοι Ορίζοντες 


Οι Νέοι Ορίζοντες πιστοί  στην ενημέρωση των πολιτών γύρω από πολλά ζητήματα της επικαιρότητας αλλά και με αίσθημα ευθύνης, σας παρουσιάζει τις κυριότερες αλλαγές που θα έρθουν με την κατάθεση του νομοσχέδιου Κλεισθένης Ι σε δημόσια διαβούλευση η οποία θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 14 Μαϊου. Στην συνέχεια θα γίνουν νομοπαρασκευαστικές αλλαγές, θα εισέλθει στην επιτροπή Θεσμών και Εσωτερικών και συζήτηση κατά άρθρο και στη συνέχεια στην ολομέλεια. Μπορεί να γίνουν κάποιες αλλαγές αλλά η βάση η φιλοσοφία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξει. Πλέον λοιπόν η Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ είναι πλέον γεγονός σύμφωνα με τους Κυβερνόντες. 

Κατηγορίες Δήμων

 Πρώτη αλλαγή είναι η κατηγοριοποίηση των Δήμων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 
 Οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

α) Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων. 
Σε αυτή την κατηγορία δεν υπάρχει Δήμος της Πέλλας


β) Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμοι & Πρωτεύουσες Νομών.
Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται ο Δήμος Έδεσσας ως Πρωτεύουσα και ο Δήμος Πέλλαςγ) Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι Δήμοι Αλμωπίας και Σκύδρας


Απλή αναλογική
Με τον παρόν νόμο λοιπόν θα εφαρμόζεται η απλή αναλογική για την εκλογή των δημοτικών συμβούλων από την πρώτη Κυριακή. Το μέτρο εκλογής ανά δημοτικό σύμβουλο θα προκύπτει από την διαίρεση των ψηφοφόρων με τις συνολικές έδρες. Αν για παράδειγμα πάρουμε βάση τις εκλογές του 2014, αναφορικά με την εκλογή του πρώτου γύρου, το εκλογικό μέτρο  για την εκλογή συμβούλου ανά συνδυασμό θα ήταν το ακόλουθο: Δήμος Έδεσσας 719 σταυροί ή 3,7%, Δήμος Σκύδρας 552 ψήφοι ή 3,7%, Δήμος Αλμωπίας 802 ψήφοι ή 3,7% και Δήμος Πέλλας 1.003 σταυροί ή 2,4%.   Ακόμη ο εκλογικός νόμος δίνει το παράθυρο στον πρώτο συνδυασμό να κερδίσει μια επιπλέον έδρα, αν αυτή δεν διανεμηθεί σε όλους τους συνδυασμούς και ο πρώτος θα έχει ενεργά υπόλοιπα τα οποία θα πλησιάζουν στην εκλογή. Αν λοιπόν θεωρητικά ο πρώτος συνδυασμός του πρώτου γύρου έχει αδιάθετο 2%, ο δεύτερος 1% και υπάρχει μια έδρα κενή καθώς χρειάζεται 3,7%, αυτή θα κουμπώσει σε αυτόν που θα έχει τα αδιάθετα. Η πριμοδότηση αυτή δύσκολα πάντως θα δώσει αβαντάζ σε κάποιον.  Αν κάποιος συνδυασμός δεν λάβει το 50% των ψήφων πάνε στον δεύτερο γύρο οι δυο πρώτοι για να αναδειχθεί ο Δήμαρχος. Με βάση τον εκλογικό νόμο υπάρχει ένα απίθανο σενάριο κάποιος συνδυασμός που θα λάβει κάτω από το εκλογικό όριο να λάβει μια έδρα αν είναι κοντά στο ποσοστό και αυτή η έδρα περισσεύει. Δηλαδή κάτω από ειδικές συνθήκες μπορεί να πάρει κάποιος έδρα με 3,5% στους Δήμους Έδεσσας, Αλμωπίας και Σκύδρας και με 2,3% στον Δήμο Πέλλας. 


Αλλάζουν τα πάντα στις κοινότητες

Με τον Κλεισθένη καταργούνται οι δημοτικές κοινότητες και πλέον θα χωρίζονται σε κοινότητες άνω των 500 πολιτών και κοινότητες κάτω των 500 πολιτών. Στην δεύτερη κατηγορία θα υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο για όλους τους υποψηφίους και θα εκλέγεται ο πρώτος ο οποίος θα είναι ο πρόεδρος της Κοινότητας χωρίς να έχει συμβούλιο. Η εκλογή θα γίνεται σε χωριστή κάλπη. Στις υπόλοιπες κοινότητες θα εκλέγονται με συνδυασμούς οι οποίοι μπορούν να είναι ανεξάρτητοι με δικό τους όνομα και σήμα ή εναλλακτικά να έχουν το σήμα ενός δημοτικού συνδυασμού. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι υπάρχει απεμπλοκή των κοινοτικών εκλογών με τις δημοτικές εκλογές και χωρίς την υποχρέωση οι δημοτικοί συνδυασμοί να έχουν σε κάθε κοινότητα ψηφοδέλτιο. Στα τριμελή συμβούλια θα πρέπει να είναι υποψήφιοι 4 μέλη και στα 5 μελή 6 μέλη, θα είναι μονοσταυρία ενώ το 40% θα πρέπει να είναι γυναίκες. Ακόμη θα υπάρχει παράβολο 10 ευρώ ανά υποψήφιο τοπικό σύμβουλο και τα έξοδα των ψηφοδελτίων θα βαρύνουν τους τοπικούς συνδυασμούς αν είναι ανεξάρτητοι ή τον υποψήφιο Δήμαρχο αν έχουν το έμβλημα του. Στις κοινότητες κάτω των 500 το ψηφοδέλτιο θα το εκτυπώνει ο Δήμος με έξοδα από τον προϋπολογισμό. Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη σε κοινότητες με πληθυσμό από πεντακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (501-2.000) κατοίκους, από πέντε (5) μέλη σε κοινότητες με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους, έντεκα (11) μέλη σε κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους και δεκαπέντε (15) μέλη σε κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.
Όργανο των κοινοτήτων με πληθυσμό έως και πεντακόσιους (500) κατοίκους είναι ο πρόεδρος της κοινότητας. Ο πρόεδρος της κοινότητας  θα εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου από τα τοπικά συμβούλια.  Στην Πέλλα σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ανά Δήμο θα έχουμε τα ακόλουθα τοπικά Δήμος Αλμωπίας Η Κοινότητα Αριδαίας θα έχει συμβούλιο με 5 μέλη 

Ενιαίο ψηφοδέλτιο με έναν πρόεδρο οι εξής κοινότητες: Κοινότητα Αλώρου, Κοινότητα Λυκοστόμου, Κοινότητα Σαρακηνών, Κοινότητα Θηριοπέτρας, Κοινότητα Νερομύλων, Κοινότητα Νοτίας, Κοινότητα Περικλείας, Κοινότητα Φούστανης, Κοινότητα ΧρυσήςΤριμελής θα είναι ακόλουθες κοινότητες: Κοινότητα Αψάλου, Κοινότητα Βορεινού, Κοινότητα Γαρεφείου, Κοινότητα Δωροθέας, Κοινότητα Λουτρακίου, Κοινότητα Μεγαπλατάνου, Κοινότητα Ξιφιανής, Κοινότητα Όρμης, Κοινότητα Πιπεριών, Κοινότητα Πολυκαρπίου, Κοινότητα Προμάχων, Κοινότητα Σωσάνδρας, Κοινότητα Τσάκων, Κοινότητα Αρχαγγέλου, Κοινότητα Εξαπλατάνου, Κοινότητα Θεοδωρακείου, Κοινότητα Ίδας, Κοινότητα Κωνσταντίας, Κοινότητα Μηλέας, Κοινότητα Φιλωτείας, Δήμος ΈδεσσαςΗ Κοινότητα Εδέσσης θα έχει συμβούλιο με 11 μέλη


Με τρία μέλη και συνδυασμούς θα έχουν οι ακόλουθες κοινότητες: Κοινότητα Αγίου Αθανασίου, Κοινότητα Αρνίσσης, Κοινότητα Παναγίτσας, Κοινότητα Άγρα, Κοινότητα Καρυδιάς, Κοινότητα Μεσημερίου, Κοινότητα Ριζαρίου, Κοινότητα Σωτήρας, Κοινότητα Φλαμουριάς


Ενιαίο ψηφοδέλτιο χωρίς συνδυασμούς με έναν πρόεδρο θα έχουν οι ακόλουθες κοινότητες: Κοινότητα Γραμματικού, Κοινότητα Περαίας, Κοινότητα Βρυτών, Κοινότητα Νησίου, Κοινότητα Πλατάνης,

Δήμος Πέλλας

Η Κοινότητα Γιαννιτσών θα αριθμεί 11 μέλη, Οι κοινότητες Κρύας Βρύσης και Πέλλης από 5 μέλη.


Οι κάτωθι κοινότητες θα είναι τριμελής: Κοινότητα Αμπελειών, Κοινότητα Μελισσίου, Αγίου Λουκά, Κοινότητα Ακρολίμνης, Κοινότητα Εσωβάλτων, Κοινότητα Μυλοτόπου, Κοινότητα Αξού, Κοινότητα Αραβησσού, Κοινότητα Παλαιού Μυλοτόπου, Κοινότητα Γαλατάδων, Κοινότητα Καρυωτίσσης, Κοινότητα Παλαιφύτου, Κοινότητα Τριφυλλίου, Κοινότητα Αθύρων, Κοινότητα Νέας Πέλλης, Κοινότητα Ραχώνας,Έναν πρόεδρο που θα εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο θα έχουν οι ακόλουθες κοινότητες: Κοινότητα Αχλαδοχωρίου, Κοινότητα Λάκκας, Κοινότητα Πλαγιαρίου, Κοινότητα Αγίου Γεωργίου, Κοινότητα Δροσερού, Κοινότητα Λιπαρού, Κοινότητα Αγροσυκέας, Κοινότητα Δυτικού.Δήμος ΣκύδραςΗ Κοινότητα Σκύδρας θα έχει 5 μέλη. 

Χωρίς συνδυασμό με ενιαίο ψηφοδέλτιο θα έχουν οι ακόλουθες κοινότητες: Ανύδρου, Κοινότητα Κρανέας, Κοινότητα Νέας Ζωής

Τριμελή συμβούλιο θα έχουν οι ακόλουθες κοινότητες: Κοινότητα Καλής, Κοινότητα Καλλιπόλεως, Κοινότητα Μανδάλου, Κοινότητα Προφήτου Ηλιού, Κοινότητα Αρσενίου, Κοινότητα Άσπρου, Κοινότητα Δάφνης, Κοινότητα Καλυβίων, Κοινότητα Λιποχωρίου, Κοινότητα Μαυροβουνίου, Κοινότητα Πετραίας, Κοινότητα Ρίζου, Κοινότητα ΣεβαστιανώνΑλλαγές στα δημοτικά συμβούλια

Η ημερομηνία εκλογών θα είναι για τον πρώτο γύρο τη 13 Οκτωβρίου 2019 και για τον δεύτερο η 20 Οκτωβρίου 2019. Οι νέες αρχές θα αναλάβουν την πρώτη Ιανουαρίου 2020 για 4 χρόνια. Η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών. Αναφορικά με την συγκρότηση ψηφοδελτίων αυτά θα πρέπει να γίνονται με ευθύνη των επικεφαλής  και να έχουν συμμετοχή συμβούλων ίσων με τον αριθμό των εδρών + 10% κατά μέγιστο εκ των οποίων 40% πρέπει να είναι γυναίκες. Βεβαίως οι έδρες δίνονται ανά δημοτική ενότητα και όχι στο σύνολο τους, Τα παραδείγματα είναι παρακάτω:

Δήμος Αλμωπίας: Από την Δημοτική ενότητα Αριδαίας 24(21 εκλέγονται)  υποψήφιοι και από την δημοτική ενότητα Εξαπλατάνου 8 υποψήφιοι (7 εκλέγονται). Στο σύνολο 32 υποψήφιοι εκ των οποίων οι 13 γυναίκες

Δήμος Έδεσσας: Από την δημοτική ενότητα Έδεσσας 27 υποψήφιοι (24 εκλέγονται) και από την Δημοτική ενότητα Βεγορίτιδας 4 υποψήφιοι (εκλέγονται οι 3). Στο σύνολο 31 εκ των οποίων 13 γυναίκες

 Δήμος Σκύδρας: Από την δημοτική ενότητα Σκύδρας 21 υποψήφιοι (εκλέγονται οι 19) και από την δημοτική ενότητα Μενηίδος 9 υποψήφιοι (εκλέγονται οι 8). Στο σύνολο 30 υποψήφιοι εκ των οποίων οι 12 θα είναι γυναίκες

Δήμος Πέλλας: Από την Δημοτική ενότητα Γιαννιτσών 22 υποψήφιοι (εκλέγονται οι 20). Από τις δημοτικές ενότητες Πέλλας, Κύρρου και Μεγάλου Αλεξάνδρου από 6 υποψηφίους (εκλέγονται από 5) και στην Δημοτική ενότητα Κρύας Βρύσης 7 υποψήφιοι( εκλέγονται 6). Στο σύνολο  47 υποψήφιοι εκ των οποίων 19 γυναίκες.


50 ευρώ είναι το παράβολο για κάθε υποψήφιο Δημοτικό σύμβουλο και 200 ευρώ για κάθε υποψήφιο συνδυασμό.  Ο ψηφοφόρος θα μπορεί να βάλει μέχρι 3 σταυρούς στην δική του εκλογική περιφέρεια για τον Δήμο και έναν σταυρό από άλλη εκλογική περιφέρεια. 


Στις περιφέρειες
Τα πράγματα αλλάζουν και στις περιφέρειες με την εφαρμογή της απλής αναλογικής.  Καταργείται ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης που εκλέγεται χωρίς ψήφο καθώς ο περιφερειάρχης θα τον ορίζει από τους περιφερειακούς συμβούλους της περιφερειακής ενότητας ενώ θα μπορεί να ορίζει αντιπεριφερειάρχες και από άλλους συνδυασμούς. Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και δέκα τοις εκατό (10%). Στην Πέλλα όπου εκλέγονται 5 περιφερειακοί σύμβουλοι  κάθε συνδυασμός θα μπορεί να έχει 6 υποψηφίους.  Οι γυναίκες στο σύνολο του ψηφοδελτίου θα πρέπει να είναι το 40%. Το παράβολο για τον συνδυασμό θα είναι 200 ευρώ ενώ για τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο 50 ευρώ. Η καινοτομία είναι ότι ο ψηφοφόρος θα μπορεί να βάζει μέχρι δυο σταυρούς στους περιφερειακούς συμβούλους Πέλλας και έναν από τους υπολοίπους νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή είναι μεγάλη αλλαγή η οποία μπορεί να επηρεάσει και την σειρά εκλογής. 


Οι διοικήσεις των δημοτικών συμβουλίων 

Καταρχήν ο πρόεδρος της Κοινότητας συμμετέχει και ψηφίζει στο δημοτικό συμβούλιο όταν υπάρχει θέμα που αφορά την περιοχή του ενώ ο ρόλος του συμβουλίου ενισχύεται αναφορικά με τις αποφάσεις που θα λαμβάνει. Θα υπάρχουν έξοδα παράστασης. Από εκεί και πέρα ο Δήμαρχος θα μπορεί να ορίζει αντιδημάρχους από όλες τις παρατάξεις και όχι μόνο από την δική του. Ο αριθμός των  αντιδημάρχων στην Πέλλα  θα είναι ο ακόλουθος: 

Δήμος Πέλλας: 5 αντιδήμαρχοι, Δήμος Έδεσσας: 4 αντιδήμαρχοι, Δήμος Σκύδρας: 4 αντιδήμαρχοι, Δήμος Αλμωπίας 4 αντιδήμαρχοι.

Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου συγκροτείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα, ως εξής :

α) Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, είτε αναδείχθηκε πρώτη είτε δεύτερη σε εκλογική δύναμη.

β) Ο αντιπρόεδρος προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε, αντίστοιχα, δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε τον δήμαρχο.

γ) Ο γραμματέας προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες παρατάξεις, η αρνηθεί ο τρίτος συνδυασμός τότε ο γραμματέας εκλέγεται από την παράταξη του Δημάρχου. Οι θέσεις των αντιπροέδρων και των γραμματέων δεν έχουν ασυμβίβαστο στην συμμετοχή στην οικονομική ή επιτροπή ποιότητας ζωής. Κατά εξαίρεση η παράταξη του Δημάρχου με πρόταση της μπορεί να εκλέξει πρόεδρο από άλλη παράταξη. Η εκλογή γίνεται την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου για δυο χρόνια μαζί με τις εκλογές για την επιτροπή ποιότητας ζωής και οικονομικής. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ανήκουν σε δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί.

Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος δήμαρχος και, στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ανεξαρτητοποίησης, διαγραφής ή αδυναμίας του, ο σύμβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων που ανήκουν στην παράταξη.

Μέλος του δημοτικού συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωση του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί. Επιτρέπεται ένας δημοτικός σύμβουλος να ενταχθεί με δήλωση του σε άλλη παράταξη καθώς και να συμμετέχει σε επιτροπές καθώς και να αναλαμβάνει αντιδήμαρχος. 

Επιτροπές

Αναφορικά με την οικονομική επιτροπή και ποιότητας ζωής, στους Δήμους Έδεσσας, Σκύδρας και Αλμωπίας  θα είναι 6 μελή + δυο από τον Δήμαρχο και έναν αντιδήμαρχο. Θα εκλέγονται τα έξι μέλη με βάση την δύναμη της κάθε παράταξης. Στον Δήμο Πέλλας θα είναι 8 μέλη + 2 τον Δήμαρχο και έναν αντιδήμαρχο. Ο πρόεδρος σε περίπτωση ισοψηφίας θα έχει διπλή ψήφο.  Αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα και τις δημοτικές επιχειρήσεις ο Δήμαρχος προτείνει τους προέδρους από όποια παράταξη και αν βρίσκονται ενώ τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με βάση την δύναμη κάθε συνδυασμού. 


Δημιουργείται δημοτική και περιφερειακή διαμεσολάβηση


Καταργείται ο συμπαραστάτης του Δημότη και καθιερώνεται ανά νομό ο δημοτικός διαμεσαλοβητής που θα είναι στην έδρα του Δήμου της πρωτεύουσας και συγκεκριμένα στην Έδεσσα. Θα εκλέγεται από τους εκλέκτορες στην ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας που στην Πέλλα θα είναι 14 με απλή πλειοψηφία. Παρόμοια θα είναι και η θέση του περιφερειακού διαμεσολαβητή που θα εκλέγεται από το περιφερειακό συμβούλιο και θα έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Ακόμη καταργούνται οι αποκεντρωμένες διοίκησεις και ορίζονται οι επόπτες ΟΤΑ.  Θα έχουν πενταετή θητεία και αντιμισθεία ενώ θα πρέπει να έχουν πανεπιστημιακές γνώσεις. Ακόμη αποκλείονται οι αιρετοί που κατείχαν αξίωμα έως και 5 χρόνια πριν την εκλογή.  Ακόμη θεσπίζεται ο ρόλος του επόπτη ΟΤΑ που ουσιαστικά θα αντικαθιστά τον Γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης διοίκησης και θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία των ΟΤΑ Α και Β βαθμού καθώς και για να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more