Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

ΜΕ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΤΟ ONE STOP SHOP ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Τεχνογνωσία και καλές πρακτικές από τη Βαρκελώνη, που είναι πρωτοπόρος στις τεχνολογίες καινοτομίας, νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικότητας θα λάβει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να προχωρήσει το σχεδιασμό της για την εφαρμογή της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 και συγκεκριμένα της νέας δομής του one stop shop Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
Η συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Καταλονίας έχει ως σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στον τρόπο σχεδίασης, οργάνωσης και λειτουργίας μηχανισμού μίας στάσης για την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και πολιτών.
Γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ στελεχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εκπροσώπου της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Καταλονίας Natalia Cantero Caldito, στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στην συνάντηση αναλύθηκαν από την εκπρόσωπο της Περιφέρειας της Καταλονίας τα στάδια υλοποίησης του μηχανισμού μίας στάσης (one stop shop), που λειτουργεί ήδη στην Καταλονία, τα εμπόδια που δημιουργήθηκαν και πως αντιμετωπίστηκαν, οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από τον μηχανισμό αυτό, οι διασυνδέσεις με τα υπόλοιπα επίπεδα δημόσιας διοίκησης, οι νομοθετικές παρεμβάσεις που έγιναν για την απλοποίηση του διοικητικού φόρτου και τα επόμενα βήματα για τον εμπλουτισμό της ψηφιακής εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων.
Από τα στελέχη της Περιφέρειας παρουσιάστηκε η στρατηγική και οι επιμέρους δράσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προκειμένου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, να αποκτήσει μηχανισμό εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων μίας στάσης, με μοναδικό στόχο την ταχύτερη, έγκυρη, ψηφιακή εξυπηρέτηση και ενημέρωση τόσο του επιχειρηματία όσο και του πολίτη.
«Η δημιουργία του one stop shop Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας αποτέλεσε δέσμευση της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, των καθυστερήσεων και της ταλαιπωρίας των πολιτών, αλλά και τη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονίας, ώστε να καλλιεργήσουμε πρόσφορο έδαφος για την προσέλκυση επενδύσεων. Για την υλοποίηση της σημαντικής αυτής δομής εγκρίναμε ήδη χρηματοδότηση 1.357.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κάνουμε πράξη σταδιακά και με μεθοδικότητα άλλη μια προεκλογική μας δέσμευση για την ενίσχυση του τρίτου αναπτυξιακού πυλώνα της Κεντρικής Μακεδονίας (μετά τον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό), την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Ο νέος μηχανισμός θα μπορέσει να βοηθήσει την είσοδο της Κεντρικής Μακεδονίας σε μια περίοδο ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και διασυνδέοντας την έρευνα, την καινοτομία και τις τεχνολογίες, που παράγονται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα της περιοχής μας με την πραγματική οικονομία. Αποδεικνύουμε έτσι ότι έχουμε αναπτυξιακό σχέδιο για την Κεντρική Μακεδονία, που το κάνουμε πράξη, κάτι άλλωστε που αναγνωρίστηκε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι’ αυτό το λόγο και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναδείχτηκε Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2018», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Όπως σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας, «η προσπάθεια αυτή γίνεται για να δώσουμε αναπτυξιακή ώθηση στην Κεντρική Μακεδονία και να πετύχουμε το βασικό μας στόχο να είναι η Περιφέρειά μας η πρώτη στην Ελλάδα που θα βγει από την κρίση, με όρους βιωσιμότητας και σταθερότητας. Σε αυτή την προσπάθεια επιδιώκουμε τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες και την αξιοποίηση των εμπειριών και της τεχνογνωσίας, που έχουν αποκτήσει περιοχές της ΕΕ, οι οποίες υιοθέτησαν και εφάρμοσαν επιτυχημένες καλές πρακτικές, όπως η Καταλονία και η Βαρκελώνη».
Στη συνάντηση εργασίας, συμμετείχαν μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι από υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας, εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης, που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής εταιρείας «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ», σε συνεργασία με την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «PURE COSMOS», που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «INTERREG EUROPE» και το οποίο στοχεύει στη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more