Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΑΦΕΙ  Η  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΙΣΚΟΥ  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Η Αναπτυξιακή Πέλλας, Αναπτυξιακή Α.Ε   Ο.Τ.Α, διοργάνωσε ενημερωτικές εκδηλώσεις – ημερίδες στους τέσσερις  δήμους του νομού, με θέμα την 1η  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD ΠΕΛΛΑΣ,  στο πλαίσιο του Μέτρου 19 « Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020 » και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους – υποψήφιους  δικαιούχους   να ενημερωθούν.
Κεντρικός ομιλητής της ενημέρωσης ο διευθυντής της  αναπτυξιακής Πέλλας 
κ. Κιοσέογλου  Ιορδάνης.
Όλες οι  παρεμβάσεις αφορούν την ανάπτυξη και σ αυτή την πρόταση θα υπάρξουν πολλοί ιδιώτες που θα μπουν στη διαδικασία,  για να  ωφεληθούν οι ίδιοι και μέσα από αυτό ολόκληρη η κοινωνία της περιοχής, του νομού, της Ελλάδος.  Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη μέσα από  την αύξηση των θέσεων εργασίας  και  την αναβάθμιση της ποιότητας  ζωής,  με τις παρεμβάσεις που υπόκεινται σ αυτή την πρόσκληση.
Βάσει της υπ. αριθμ. 3206/12.12.2016 στο Τοπικό  Πρόγραμμα CLLD/LEADER κατανεμήθηκαν  7.050.000,00 ευρώ ως δημόσια δαπάνη.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Το σύνολο των Δημοτικών/ Τοπικών Κοινοτήτων των δήμων Αλμωπίας και Σκύδρας, ενώ από τους δήμους  Πέλλας και  Έδεσσας εξαιρούνται οι δημοτικές κοινότητες Γιαννιτσών και Έδεσσας, οι οποίες έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο των 15.000 κατοίκων, εκάστη.
Συνολικός Πληθυσμός   Κατοίκων : 88.661
Συνολική Έκταση : 2.279,843 km2
Oι κατηγορίες δράσεων  ιδιωτικού χαρακτήρα αφορούν:
 1. Μεταποίηση γεωργικού και δασικού τομέα
 2. Τουρισμό
 3. Βιοτεχνίες, Χειροτεχνίες, Παραγωγή ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση και εμπόριο
 4. Παροχή Υπηρεσιών
 5. Οικοτεχνίες και Πολυλειτουργικά αγροκτήματα
 6. Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης
 7. Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
Οι κατηγορίες δράσεων δημοσίου χαρακτήρα αφορούν :
 1. Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
 2. Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα
 3. Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών
ΌΡΑΜΑ  ΚΑΙ  ΣΤΟΧΟΙ  - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΠΕΛΛΑΣ
Το όραμα εστιάζεται στη δημιουργία ελκυστικής  αγροτικής  και αλιευτικής  περιοχής,  για να ζει και να εργάζεται κανείς εκεί  που χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, καινοτομία, ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, πνεύμα συνεργασίας και κοινωνική συνοχή.
 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας της περιοχής με έμφαση στην ενίσχυση και διαφοροποίηση του τομέα της μεταποιητικής δραστηριότητας – κυρίως  της  αγροτικής και αλιευτικής παραγωγής --  καθώς η διαφοροποίηση  και αναβάθμιση  του τομέα παροχής υπηρεσιών που συνδέεται με την κάθε μορφής τουριστική δραστηριότητα και λειτουργική διασύνδεση των δύο ανωτέρω τομέων για την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων και διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 2. Ενίσχυση ελκυστικότητας της περιοχής για κατοικία και επίσκεψη με την  ανάπτυξη και αναβάθμιση των αναγκαίων τεχνικών υποδομών και βασικών υπηρεσιών, την προστασία και ανάδειξη του διεθνούς σημασίας περιβάλλοντος, την αξιοποίησή του πολιτιστικού αποθέματος που συνδέεται με την παραγωγή και τα έθιμα της περιοχής και τελικά στην δημιουργία  και ανάδειξη μιας ισχυρής ταυτότητας  για την περιοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
 3. Δημιουργία προϋποθέσεων για μια αναπτυξιακή διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, στήριξη τοπικής απασχόλησης και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Το ενδιαφέρον υπήρξε μεγάλο από τους πολίτες και κάθε πρότασή τους θα αξιολογηθεί από τους αρμόδιους, εάν υπόκειται – αφορά την παρούσα πρόσκληση. 
Η δράση  δύναται να εφαρμοστεί στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, εκτός από τις Δημοτικές Κοινότητες  Έδεσσας και Γιαννιτσών.
Ναι! γιατί  ο Νομός μας το αξίζει.  Ναι! γιατί οι πολίτες επιζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης  μέσα από την ανάπτυξη και την καινοτομία. Ναι! γιατί   είμαστε υπόλογοι εάν αυτό που έρχεται δεν είναι καλύτερο από αυτό που βιώνουμε.
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Πρότασης : 03/04/2019
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Πρότασης 24/06/2016 και ώρα 15.00
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ. ΠΕ)
Σακελλαροπούλου 14,  Τ.Κ 58200 Έδεσσα, τηλ. 2381024858  F: 2381023181
Ε – mail: anpe@otenet.gr  www.anpe.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more