Πέμπτη 2 Μαΐου 2019

ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
 


Ρουμπίνη Καραγκιαούρη
Δικηγόρος
Κάρτα του πολίτη ποια η στάση της εκάστοτε κυβέρνησης σε
αυτο το  θέμα;
Κ) Από το έτος 2010 είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το θέμα
της λεγόμενης και αμφιλεγόμενης «κάρτας του πολίτη».
Η δημόσια διαβούλευση, παρά την σοβαρότητα του θέματος
λόγω των ποικίλων αντιδράσεων ιδίως θρησκευτικών κύκλων,
διήρκεσε μόνο λίγους μήνες, φαίνεται η τότε κυβέρνηση
ήταν της θεωρίας ότι «τα πολλά λόγια βλάπτουν» και
ακολούθως προχώρησε σε νομοθετικές ρυθμίσεις.
Όχι η ίδια κυβέρνηση, αλλά οι επόμενες.
Όπως φαίνεται το θέμα είναι υπερκομματικό, τουτέστιν
συναινεί όλος ο πολιτικός κόσμος κατά το μάλλον η ήττον.
Β)Η σημερινή κυβέρνηση πως ενεργεί σχετικά με αυτή ;
Κ) Στην σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έλαχε
η στιγμή να προχωρήσει στην νομοθετική ρύθμιση του
θέματος. Η «κάρτα του πολίτη», σύμφωνα με κοινοτική
οδηγία, αλλά και διεθνείς δεσμεύσεις των κυβερνήσεων
της χώρας διαχρονικά, θα είναι ηλεκτρονική και υποχρεωτική
για όλους και όπως αναφέρεται στην σχετική υπουργική απόφαση
με αριθμό ΦΕΚ 27 Απριλίου 2018, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 1476,
θα περιέχει μικροτσίπ και βιομετρικά στοιχεία!
Πότε θα εκδοθεί η κάρτα του πολίτη;
Κ) Η κυβέρνηση επιθυμούσε, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις
της στους ξένους συνεταίρους της, να αρχίσει η εφαρμογή της
από τις αρχές του έτους 2019. Όμως, όπως διαπίστωσε,
δεν ήταν τεχνικά έτοιμη η δημόσια διοίκηση για την
εφαρμογή του μέτρου, οπότε η ημερομηνία έναρξης
της έκδοσης της κάρτας του πολίτη παραπέμφθηκε στο μέλλον.
Συγκεκριμένα, στην πιο πάνω υπουργική απόφαση αναφέρεται
ότι «η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων ταυτότητας
νέου τύπου, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής
ετοιμότητας της Διοίκησης. Μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής
πράξης της προηγούμενης παραγράφου, τα δελτία ταυτότητας
εξακολουθούν να εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 3021/19/53
από 14.10.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1440)».
Ποια τα χαρακτηριστικά της νέας ταυτότητας;
Παραβιάζει την προσωπική ζωή του πολίτη;
Κ) Κατ’ αρχάς η εφαρμογή του μέτρου θα γίνει σταδιακά
για τεχνικούς λόγους. Τα δελτία ταυτότητας παλαιού τύπου,
τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 127/1969, 
αντικαθίστανται υποχρεωτικά, εντός διαστήματος πέντε (5) ετών
από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13,
όπως ορίζει η εν λόγω υπουργική απόφαση.
Η νέα ταυτότητα, τύπου πιστωτικής κάρτας, θα κοστίζει
περίπου 8 ευρώ συν τα έξοδα των φωτογραφιών.
Θα έχει επτά ζώνες ασφαλείας. Στην Εμπρόσθια Όψη θα περιέχει :
Ζώνη 1: Αριθμός ταυτότητας (card number)
Ζώνη 2: Φύλο / Sex (Άρρεν / Θήλυ – Male / Female),
Επώνυμο, Όνομα, Ημερομηνία Γέννησης, Ιθαγένεια
Ζώνη 3: Ημερομηνία λήξης, Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας, Αρχή Έκδοσης
Ζώνη 4: Υπογραφή κατόχου
Ζώνη 5: Φωτογραφία κατόχου.
Και στην οπίσθια όψη θα περιέχει :
Ζώνη 6: Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας, Τόπος γέννησης,
Ημερομηνία έκδοσης, Ομάδα Αίματος, Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα.
Ζώνη 7: Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης/ Machine Readable Zone-MRZ
Φυσικά η πέτρα του σκανδάλου είναι το ηλεκτρονικό τσιπ
που θα περιέχει η νέα ταυτότητα – «κάρτα του πολίτη».
Στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης,
RFID chip, περιέχονται φωτογραφία, στοιχεία κατόχου,
ύψος κατόχου (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους ηλικίας),
στοιχεία που απαιτούνται για Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
δήμος εγγραφής, αριθμός δημοτολογίου, τόπος έκδοσης δελτίου.
 Ο τύπος του δελτίου ταυτότητας όπως περιγράφεται στην Κοινή Υπουργική
Απόφαση είναι μορφότυπο σύμφωνα με τις συστάσεις του
ICAO (International Civil AviationOrganization
-Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) και περιλαμβάνει
μία Ζώνη Οπτικής Εξέτασης και μία μηχανικώς Αναγνώσιμη Ζώνη
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης σύμφωνα
με πρότυπα ICAO για τα μηχανικώς αναγνώσιμα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τι ακριβώς σημαίνουν όλα τα
παραπάνω δυσνόητα για τον μέσο άνθρωπο.
Ειδικά ας δούμε το τι σημαίνει «στοιχεία που απαιτούνται
για Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» που αναφέρει
η υπουργική απόφαση συνδυάζοντάς το με το «μία μηχανικώς
Αναγνώσιμη Ζώνη με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης»
και ειδικά το RFID chip που θα περιέχει η «κάρτα του πολίτη».
Το RFID chip, είναι ένας πομπός ραδιοκυμάτων,
ο οποίος εκπέμπει σήμα σε απόσταση λίγων μέτρων.
Οι συγκεκριμένες κάρτες δεν παρέχουν όμως
καμία απολύτως ασφάλεια αφού μπορούν να εντοπίζονται
από απόσταση μερικών μέτρων και να αποκαλύπτουν στοιχεία
των ιδιοκτητών τους σε όποιον κατέχει τα τεχνολογικά μέσα.
Εννοείται φυσικά ότι φακελώνει κανονικότατα τον κάτοχό
της και μάλιστα χωρίς PIN! Επαναλαμβάνουμε για όσους
δεν κατάλαβαν, ότι η υπουργική απόφαση αναφέρεται
σε «ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης,
RFID chip». Δηλαδή, η κάρτα του πολίτη
είναι μία «έξυπνη κάρτα», μία πλαστική κάρτα με ενσωματωμένο
μικροκύκλωμα, το γνωστό μικροτσίπ, παρόμοια προς την κάρτα
αναλήψεων, την τηλεκάρτα, την πιστωτική κάρτα κ.α.
Αυτού του είδους οι κάρτες έχουν σαν κοινό γνώρισμα
τη διασύνδεση του χρήστη και ιδιοκτήτη τους
με ένα δίκτυο πληροφοριών. Ο παραπάνω ορισμός, ισχύει
για την ίδια την κάρτα ως αντικείμενο. Ωστόσο, η «κάρτα του πολίτη»
ως μέτρο ή θεσμός, δεν είναι απλώς «κάρτα», αλλά είναι ένας
νέος τρόπος συναλλαγών, με βασικό του χαρακτηριστικό
την αυτοματοποιημένη εισαγωγή στοιχείων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές!
Ένα δεύτερο λάθος που κάνουν πολλοί, είναι να πιστεύουν
ότι η κάρτα αποθηκεύει όλα τα στοιχεία των πολιτών
και τα μεταφέρει όπου και να πηγαίνουν.
Αν αυτό ίσχυε, τότε θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε
έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς να χρειάζεται
να κουβαλάμε αμέτρητα ντοσιέ με χαρτιά.
Οι έξυπνες κάρτες δεν έχουν καμία σχέση με αυτού του είδους
το μικροτσίπ. Τα συγκεκριμένα μικροτσίπ, δεν έχουν μεγάλο
όγκο αποθήκευσης δεδομένων, ώστε να χρησιμοποιούνται
σαν usb συσκευές και δεν προορίζονται για τέτοια χρήση.
Έχουν ικανοποιητικές αποθηκευτικές δυνατότητες για να
αποθηκεύουν κωδικούς, όχι όμως όσο ένα usb stick.
Γιατί λέμε οτι η κάρτα του πολίτη είναι ηλεκτρονικό
φακέλωμα;Το μικροτσίπ της έξυπνης κάρτας δεν χρησιμεύει
στο να αποθηκεύει όλα τα στοιχεία και τις
συναλλαγές του πολίτη. Στην πραγματικότητα αποθηκεύει κωδικούς.
Τους κωδικούς του πολίτη. Τους κωδικούς πρόσβασης του πολίτη
στα συστήματα υπολογιστών της «κάρτας του πολίτη»
. Η έξυπνη κάρτα, δεν καταγράφει τα δεδομένα που αφορούν
τους πολίτες, αλλά προσφέρει συνδεσιμότητα στους υπολογιστές
της υπηρεσίας αυτής.
Η λογική δηλαδή του υπουργείου οικονομικών είναι η εξής :
Σε κάθε συναλλαγή του πολίτη, είτε με το κράτος,
είτε στις αγορές του κλπ, θα δηλώνει στο κράτος τη συναλλαγή(!).
Όποια κι αν είναι αυτή, εφ’ όσον οι δυνατότητες ηλεκτρονικής
καταγραφής είναι αμέτρητες.
Από τις αιτήσεις στον ΟΑΕΔ ή τα ΚΕΠ και την εξόφληση
των λογαριασμών του, μέχρι και τα τσιγάρα που αγοράζει
από το περίπτερο, το κράτος θα ενημερώνεται αυτομάτως,
δηλαδή επί τόπου, για τη συναλλαγή του, τι είδους συναλλαγή
είναι, που έγινε και σε ποιον χρόνο έγινε.
Η έξυπνη κάρτα κρατά αποθηκευμένους κάποιους
κωδικούς πρόσβασης. Χρησιμοποιώντας την, κάνετε πιστοποίηση
των στοιχείων σας στο σύστημα του υπουργείου, με τη χρήση των
κωδικών, μέσω του δικτύου του υπουργείου και καταθέτετε
όλα τα παραπάνω στοιχεία στην υπηρεσία αυτόματα.
Δεν χρειάζεται να πείτε ποιος είστε σε κανέναν, αρκεί να
πληκτρολογήσετε το PIN σας! Η έξυπνη κάρτα λοιπόν,
δεν αποθηκεύει τίποτα από αυτά.
Η έξυπνη κάρτα διατηρεί τους κωδικούς πρόσβασης του πολίτη
και προσφέρει την δυνατότητα γρήγορης καταγραφής της
συναλλαγής. Μέσω δικτύου, η έξυπνη κάρτα στέλνει τον κωδικό του πολίτη
και τη συναλλαγή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υπουργείου
Οικονομικών και το υπουργείο γνωρίζοντας ότι ο κωδικός
αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο πολίτη, ενημερώνεται με κάθε
λεπτομέρεια για τη συναλλαγή, με ονόματα, διευθύνσεις κλπ.
Η παραπάνω διαδικασία λοιπόν αποτελεί κανονικό φακέλωμα
και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του πολίτη,
κάτι που θα φανεί και με την αναμενόμενη καταγραφή ΌΛΩΝ
των συναλλαγών σε μία βάση δεδομένων.
Όλες οι συναλλαγές με το κράτος και όλες οι δραστηριότητες
των πολιτών, θα περάσουν σε μία υπηρεσία και σε μία βάση δεδομένων
. Αυτό το γνωρίζουμε, διότι πολύ απλά η συγκέντρωση των στοιχείων,
συμπιεσμένα σε ηλεκτρονική μορφή, απαιτεί και την ανάλογη
λειτουργικότητα.
Δεν γίνεται να συντηρείς δεκάδες διαφορετικές βάσεις δεδομένων
και να χρειάζεσαι να ταυτοποιείς ή να συνδυάζεις και να
αναζητάς στοιχεία από βάσεις δεδομένων οι οποίες
δεν μπορούν να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους.
Δεν έχει λογική κάτι τέτοιο. Είναι σαν να παίρνεις μία κόλλα χαρτί,
να γράφεις το όνομα κάποιου, κατόπιν να παίρνεις ένα δεύτερο χαρτί,
για να γράψεις τη διεύθυνση κατοικίας του και τελικά να τα
αποθηκεύεις σε διαφορετικά συρτάρια.
Δεν κρατάς έτσι αρχείο στοιχείων όμως, γιατί σπαταλάς
επιπλέον πόρους που δεν χρειάζονται και δυσκολεύεις
κατά πολύ την εργασία σου.
Το ίδιο ισχύει και για την ηλεκτρονική καταγραφή.
Η δε διευκόλυνση με τη χρήση της κάρτας στο άνευ προηγουμένου
φακέλωμα, είναι τεραστίων διαστάσεων, διότι οι συναλλαγές
καταγράφονται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση στοιχείων για να εισαχθούν
τα δεδομένα των πολιτών σε ηλεκτρονική μορφή.
Πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι τα στοιχεία όλων
των πολιτών θα συμπτυχθούν σε μία βάση δεδομένων,
σε έναν υπολογιστή, μίας κρατικής υπηρεσίας
ή (δεν θα μας εξέπληττε με όσα βλέπουμε)
και μιας ιδιωτικής εταιρείας.
Τα παραπάνω δεν είναι δυστυχώς σενάρια φαντασίας,
αλλά η πολιτική την οποία επιχειρεί να εφαρμόσει
η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της.
Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι:
Τα ηλεκτρονικά δεδομένα συμπιέζονται
πολύ περισσότερο από χαρτιά ,ντοσιέ, και βιβλιοθήκες
Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, ένα μικρό δωμάτιο αρκεί
για να αποθηκεύσει όλα τα στοιχεία και τις συναλλαγές,
όλων των Ελλήνων, σε ηλεκτρονική μορφή.
Πρέπει λοιπόν να αποτραπεί με κάθε μέσο η εφαρμογή
αυτού του εφιάλτη.
Σας ευχαριστω θερμά
Απο Βίκυ Μπαιρακτάρη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more