Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

Η χώρα μας έχει περιέλθει σε πολιτική και διπλωματική παράλυσηΝικόλαος Ταμουρίδης                                                                                                     Αντιστράτηγος (ε.α)-ΕπίτιμοςΑ’ Υπαρχηγός ΓΕΣ
Αντιπρόεδρος ΔΕ Ελεύθερης ΠατρίδαςΜΜΕ καθώς και οι πολιτικοί μας κάνουν λόγο για υβριδικό πόλεμο, λίγοι όμως γνωρίζουν την σημασία του: πείτε μας λοιπόν τι είναι και ποια τα χαρακτηριστικά του;
Απ) Το θέμα είναι μεγάλο και αρκετά εξειδικευμένο και θα ήθελε πολλές σελίδες για να αναλύσουμε τον ορισμό, τα χαρακτηριστικά, τις μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο λεγόμενος υβριδικός πόλεμος. Πολύ σύντομα θα πω ότι πρόκειται για ένα διαφορετικό, ένα αφύσικο, ένα «αλλόκοτο» πόλεμο που συνδυάζει: 1) στοιχεία συμβατικών και  μη συμβατικών επιχειρήσεων, καθώς και στοιχεία κυβερνοπολέμου, 2) πολιτικά, στρατιωτικά, οικονομικά, πληροφοριακά, κοινωνικά, ιδεολογικά και θρησκευτικά μέσα και 3) συμβατικές, ασύμβατες, τρομοκρατικές και εγκληματικές μεθόδους. 
Τελικός δε σκοπός του υβριδικού πολέμου, όπως σε κάθε πόλεμο, είναι μέσω της μείωσης της εθνικής ισχύος, η επιβολή της θελήσεως  του ενεργούντος επί του αντιπάλου, δηλ. να πείσει τους πολιτικούς που λαμβάνουν αποφάσεις, ότι η μόνη διέξοδος είναι η αποδοχή των απαιτήσεων του επιτιθεμένου.
Αξίζει εδώ να παραθέσω τις μεθόδους που εφαρμόζει η Τουρκία στα πλαίσια του υβριδικού πολέμου και οι οποίες είναι:
-Η συνεχής άσκηση πίεσης δια μέσου της επίδειξης πολιτικής, διπλωματικής και στρατιωτικής δύναμης, καθώς και δια των καθημερινών απειλών και των παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου και των χωρικών μας υδάτων,
-Η ευθεία αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας και η διεκδίκηση περιοχών, όπως η Θράκη, τα νησιά και το Αιγαίο (τελευταία με το γνωστό mavi vatan=γαλάζια πατρίδα),
-Η αθρόα μεταφορά παρανόμων μεταναστών στη χώρα μας και η άμεση υποστήριξη αυτών, ως αυτοανακηρυγμένος προστάτης των απανταχού μουσουλμάνων, 
-Η παραπληροφόρηση, αφού μιλά για πρόσφυγες, προσφυγόπουλα, και μας κατηγορεί στο εσωτερικό της και διεθνώς ότι εμείς τους πνίγουμε στη θάλασσα ή τους κτυπούμε και τους στέλνουμε πίσω με τη βία,
-Η πολιτιστική και οικονομική διείσδυση στην χώρα μας.
Συμπερασματικά, η Τουρκία χρησιμοποιεί σκληρή ισχύ, δηλ. την ικανότητα να εξαναγκάζει, με κύριο μοχλό την στρατιωτική της δύναμη, και ήπια ισχύ, δηλ. την ικανότητα να έλκει και να πείθει, μέσω της κουλτούρας, δηλ. των τουρκικών τηλεοπτικών σειρών, μέσω της οικονομικής διείσδυσης (βλ. τουρκικές επιχειρηματικές δραστηριότητες), καθώς και της επιθετικής-διεκδικητικής εξωτερικής της πολιτικής.
Ποιες οι επιπτώσεις του υβριδικού πολέμου στην χώρα μας;                           
Απ) Εξειδικεύοντας στο θέμα της εκμετάλλευσης της παράνομης μετανάστευσης, η βασική επίπτωση είναι η μείωση της εθνικής μας ισχύος, αφού πλήττονται οι βασικοί πυλώνες ισχύος της χώρας μας. Όλοι αυτοί οι λαθραίοι εισβολείς έποικοι αποτελούν μια σημαντική ασύμμετρη απειλή για την χώρα μας και ένα σημαντικό όπλο στα χέρια της Τουρκίας σε περίπτωση πολέμου, αλλά και στην σημερινή «ειρηνική» κατάσταση. Να λοιπόν πως επηρεάζονται σημαντικά οι βασικοί πυλώνες ισχύος του έθνους μας, οι οποίοι είναι  η Πολιτική, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Οικονομία, η Κοινωνική Συνοχή, οι Υποδομές και οι Πληροφορίες.
-Πολιτική: Η χώρα μας έχει περιέλθει σε πολιτική και διπλωματική παράλυση, αφού οι Ελληνικές κυβερνήσεις στηρίζονται όχι στο συμφέρον του έθνους αλλά στις έξωθεν εντολές και στις υπάρχουσες σχετικές συνθήκες και συμφωνίες που συνειδητά ή αφελώς έχουν υπογράψει, καθώς και στον κίβδηλο ευρωπαϊκό ουμανισμό. (ευτυχώς τώρα τελευταία με την απειλή της μαζικής εισβολής δεκάδων χιλιάδων, φαίνεται ότι κάτι άλλαξε προς το καλύτερο).
-Ένοπλες Δυνάμεις: Υπάρχει πλέον μια ολοφάνερη στρατιωτική απειλή στην άμυνα των νήσων! Υπάρχουν επίσης απειλές πάσης φύσεως στην ενδοχώρα, εντός των πόλεων αλλά και στην επαρχία, με δυνατότητα οργάνωσης και ανάληψης παραστρατιωτικής δράσης κατά πολιτικών και στρατιωτικών στόχων, με την πιθανή χρήση αυτοσχεδίων και συμβατικών όπλων, με ογκώδεις διαμαρτυρίες, με μαζικές διαδηλώσεις, με καταστροφές, με παρεμβολές στις επικοινωνίες με σύγχρονα συστήματα, με κυβερνοπόλεμο με σύγχρονα μέσα κλπ.
-Οικονομία: Υφιστάμεθα ουσιαστικά και οικονομική επίθεση, αφού τεράστια ποσά διατίθενται από την Ελλάδα στους εισβολείς-εποίκους αντί της εθνικής μας άμυνας και των ευρισκομένων σε ανθρωπιστική κρίση Ελλήνων πολιτών, ενώ τεράστια ποσά που κερδίζουν οι μετανάστες εντός της χώρας μεταφέρονται εκτός αυτής και αφορολόγητα.
-Κοινωνική Συνοχή: Διαλύεται η κοινωνική μας συνοχή, αφού τα τελευταία 10 χρόνια από ποσοστό 97% Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι πέσαμε κάτω από το 80% και συνεχίζουμε με αρνητικές τάσεις, καθώς οι νέοι μας φεύγουν στο εξωτερικό και αντικαθίστανται από νέους οπαδούς του Ισλάμ. Επιπλέον, αυξάνεται η εγκληματικότητα κυρίως με το λαθρεμπόριο, την διακίνηση ναρκωτικών και το κοινό αλλά και οργανωμένο έγκλημα και έτσι προκαλείται πανικός και φόβος στην κοινωνία.
-Υποδομές: Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος στις Υποδομές, με επιπτώσεις τόσο στη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, όσο και για τον λαό μας. Ο κίνδυνος αφορά κυρίως τις υποδομές βασικών αγαθών, δηλ. μεταφορών, επικοινωνίας, ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, για τις οποίες πλέον απαιτείται ιδιαίτερη φύλαξη, για αποφυγή καταστροφών και δέσμευσης. 
-Πληροφορίες: Είναι βέβαιο ότι οι έποικοι εισβολείς μπορούν να προβούν σε συλλογή-μεταφορά, αλλά και σε διανομή πληροφοριών εις βάρος της χώρας και να προβάλλουν διεθνώς επικοινωνιακά τις εκδηλώσεις τους.
Ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση ώστε να  αντιμετωπίσει τον υβριδικό πόλεμο από την Τουρκία;
Αυτή η πολύπλευρη απειλή μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με μια σειρά από μέτρα, ως εξής:
-Πρώτα από όλα επιβάλλεται να θεσπίσουμε ως πρώτο και κύριο Πρόταγμα το Εθνικό Συμφέρον και όλη η πολιτική μας να στηρίζεται σ’ αυτό!
-Αμέσως μετά, να συνειδητοποιήσουμε ότι η Τουρκία ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι εχθρική χώρα,
-Να ενισχύσουμε άμεσα τις ΕΔ και τα ΣΑ, με ανθρώπινο δυναμικό και οπλικά συστήματα,
-Να θεσπίσουμε και να οργανώσουμε παλλαϊκή άμυνα, με την συμμετοχή και των δύο φύλων,
-Να γίνει προετοιμασία, από όλους τους φορείς, πολιτικούς και στρατιωτικούς, για εφαρμογή του άρθρου 48 του Συντάγματος (περί άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας) και του συνακόλουθου νόμου 566/77, για την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας,
-Να γίνει οργάνωση και εκπαίδευση στην αντιμετώπιση μαζικών διαδηλώσεων και καταστροφών,
-Να προχωρήσουμε στη δημιουργία δομών φιλοξενίας σε ακατοίκητα νησιά, όπου να μεταφέρονται όλοι εκεί και μετά να γίνεται επαναπροώθηση όλων των παρανόμων μεταναστών που δεν προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες στις χώρες τους.
-Να απαγορευτούν όλες οι ΜΚΟ που ασχολούνται με το θέμα και να επιβάλλονται αυστηρότατες ποινές για τους διακινητές μεταναστών,
-Να θεσπισθεί ρητή απαγόρευση απόδοσης άδειας παραμονής και κάθε επιδόματος σε όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα.
-Τέλος, να δοθεί προσοχή στα ΜΜΕ για το τι μεταδίδουν από την Τουρκία. Δεν επιτρέπεται να γίνονται φορείς της Τουρκικής προπαγάνδας.
Θεωρείται πως έχουμε συμμάχους είτε αυτοί είναι οι Ρώσοι είτε οι Αμερικανοί;
Το ξεκαθαρίζω: Δεν υπάρχουν σύμμαχοι στις διεθνείς σχέσεις, ή μάλλον υπάρχουν κατ’ όνομα σύμμαχοι. Αυτά που ρυθμίζουν τις σχέσεις των χωρών είναι μόνον τα συμφέροντα. Όταν αυτά συμπίπτουν, τότε έχουμε και συμμαχίες και φιλίες. Επομένως δεν είναι τυχαίο που ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή βλέπουμε να μας γυρνούν την πλάτη ΗΠΑ, Ρωσία, ΕΕ, αφού ο καθένας για τους δικούς του λόγους είναι πολύ «επιεικής» προς την Τουρκία. Επιβάλλεται να έχουμε δυναμικούς πολιτικούς, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την γεωπολιτική μας θέση και την γεωστρατηγική μας αξία, να αναγκάζουν τις μεγάλες δυνάμεις να στηρίζουν τα συμφέροντά μας. Πάντως, όπως και να έχει, τα ελληνικά σύνορα δεν θα τα φυλάξει κανείς Αμερικάνος, κανείς Ρώσος, κανείς Ευρωπαίος. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα τα φυλάξουν, γι αυτό επιβάλλεται να τις ενισχύσουμε άμεσα και δυναμικά, αφού ζούμε σε μια εποχή και ένα κόσμο που μόνο ειρηνικος δεν είναι.
Πως σας φάνηκε η επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Έβρο και ποια η άποψη σας για την παραδοχή του κυρίου Τσίπρα ότι καλά έπραξε η κυβέρνηση και έκλεισε τα σύνορα;
Ο μεν πρωθυπουργός είτε κατάλαβε ότι η πολιτική των ανοικτών συνόρων είναι καταστροφική για τη χώρα, την κυβέρνηση και τον ίδιο, είτε εκτίμησε ότι η μαζική εισβολή δεκάδων χιλιάδων αφροασιατών οπαδών του Ισλάμ δεν ήταν διαχειρίσιμη (εύχομαι να ισχύει το πρώτο). Έτσι «σφράγισε» τα σύνορα, κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει χρόνια πριν, αφού όλοι γνώριζαν ότι αυτοί που έρχονται δεν είναι πρόσφυγες από τη Συρία, αλλά παράνομοι μετανάστες από 70 και πλέον κράτη της υφηλίου, που δεν βρίσκονται σε εμπόλεμες καταστάσεις. Ο δε Τσίπρας απλά, επειδή είδε ότι ο  ελληνικός λαός σύσσωμος υποστήριξε την κυβερνητική αυτή απόφαση, προσπάθησε να μειώσει λίγο την αρνητική εικόνα που δημιουργούν στελέχη του, τα οποία με τις δηλώσεις τους ουσιαστικά τάσσονται υπέρ της πολιτικής και των συμφερόντων της Τουρκίας. Δηλ. ότι έκανε το έκανε για το κομματικό του συμφέρον και όχι για την Πατρίδα.
Πώς κρίνετε την  στάση της Ελλάδος απέναντι στην πρόσφατη παραβίαση από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, και…τι έγιναν τελικά οι επίσημες δηλώσεις για κόκκινες γραμμές?
Η Ελλάδα, μάλλον θα έλεγα η Ελληνική κυβέρνηση και πάλι αιφνιδιάστηκε. Είναι ένα συνεχές λάθος, οι Ελληνικές κυβερνήσεις να αφήνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων πάντοτε στην Τουρκία, κάτι που δεν επιτρέπεται στη διεθνή πολιτική σκακιέρα, ιδιαίτερα όταν έχεις ένα τόσο προκλητικό γείτονα. Στα πλαίσια λοιπόν της γνωστής πολιτικής του κατευνασμού και τις δικές μας υποχωρητικές δηλώσεις περί Χάγης, εκτίμησε ότι η Τουρκία δεν θα προέβαινε σε τέτοια κίνηση. Ευτυχώς, έστω και με μια μικρή καθυστέρηση και διαπίστωση ότι οι Τούρκοι δεν αστειεύονται, αντέδρασε με αποτέλεσμα και οι γνωστοί ταραξίες της περιοχής να αποσύρουν το ερευνητικό τους σκάφος. Οι όποιες κόκκινες γραμμές, όταν δηλώνονται επιβάλλεται να υποστηρίζονται δυναμικά και αυτό, θέλουμε δεν θέλουμε, σημαίνει μέχρι και στα πλαίσια σύγκρουσης.
Σας ευχαριστώ θερμά
Κι εγώ σας ευχαριστώ
Απο Βίκυ Μπαιρακτάρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more