Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Δεν υπάρχει κανένα απολύτως δάνειο που να επιβαρύνει τη ΔΕΥΑ Σκύδρας σύμφωνα με τον πρόεδρο Ν. Χατζηιωαννίδη


Δεν μπόρεσαν ν΄αντιληφθούν ή να χωνέψουν ότι ο Δήμος Σκύδρας στις δύσκολες εποχές που διανύουμε κατάφερε να έχει μια τέτοιου μεγέθους επιτυχία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕΥΑ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, κ. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ

Αναφορικά με τη δημοσίευση στην εφημερίδα σας της αίτησης της πρώην Δημοτικής Συμβούλου και μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ Γεωργίας Σημαιοφορίδου (ΠΕΛΛΑNEWS,αρ.φ.876/Τετ.6-5-2020, σελ.8-9) σχετικά με τα έργα αποχέτευσης στο Δήμο Σκύδρας που απευθύνεται στον Υπουργό Εσωτερικών και σε κάθε εμπλεκόμενο επιτρέψτε μου να αναφέρω τα εξής:

Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της, το έτος 2014, η Δημοτική Αρχή Σκύδρας ξεκίνησε και έδωσε προτεραιότητα στην ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου μας, στην αναβάθμιση και στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, στην υλοποίηση μεγάλων και μικρών έργων και δράσεων στον τομέα των έργων και των υπηρεσιών που αφορούν όλους τους τομείς της κοινωνίας, των υποδομών, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της τοπικής ανάπτυξης και οικονομίας.

Και παρά τα δύσκολα χρόνια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και τη δημοσιονομική στενότητα που συνεχίζεται και επιδεινώνεται από την πανδημική κρίση ο Δήμος μας φροντίζει ν΄αναλάβει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και με ορθολογικά προετοιμασμένο προγραμματικό, συνεργατικό και διεκδικητικό πλαίσιο να εντάξει σε χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και να υλοποιήσει έργα και δράσεις σ΄όλη του την περιφέρεια.

Ένα απ΄αυτά τα έργα που εντάχθηκαν και θα υλοποιηθούν είναι το έργο κατασκευής δικτύου αποχέτευσης Ριζού και σύνδεσής του με το βιολογικό Σταθμό Σκύδρας, η κατασκευή αγωγών μεταφοράς λυμάτων Αρσενίου, Πετριάς και οικισμού Πλευρώματος στην ΕΕΛ Σκύδρας και σύνδεσης του αποχευτικού δικτύου Μαυροβουνίου με τον Βιολογικό Σταθμό Σκύδρας.

Η ένταξη ενός τόσου μεγάλου έργου σε προϋπολογισμό, σημασία και αναγκαιότητα, του μεγαλύτερου έργου που διεκδίκησε και έλαβε για πρώτη φορά ο Δήμος Σκύδρας, φαίνεται ότι «τρόμαξε κάποιους».

Δεν μπόρεσαν ν΄αντιληφθούν ή να χωνέψουν ότι ο Δήμος Σκύδρας στις δύσκολες εποχές που διανύουμε κατάφερε να έχει μια τέτοιου μεγέθους επιτυχία.

Και το μόνο που φαίνεται να τους απασχολεί είναι όχι η υλοποίηση και η παράδοση για χρήση του συνόλου του έργου, αλλά η διασπορά αμφιβολιών, αβεβαιοτήτων και κινδυνολογίας. Η αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση δηλαδή….

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση της πρώην Δημοτικής Συμβούλου Γεωργίας Σημαιοφορίδου που με αίτησή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών «προειδοποιεί για την επικινδυνότητα» της πράξης» να τονιστεί ότι είχε ενημερωθεί και θα μπορούσε να ενημερωθεί εκ νέου και να ξαναζητήσει απαντήσεις από τις υπηρεσίες ώστε να μην εκτίθεται και κυρίως να μην προσπαθεί να δημιουργεί εντυπώσεις και αστήρικτες ανησυχίες. Ωστόσο, προτίμησε μάλλον και θεώρησε ότι κάνει την «ηρωική της έξοδο» πιο αισθητή.

Ενημερώνουμε, λοιπόν, και πάλι την πρώην Δημοτική Σύμβουλο και τοις συν αυτής, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα το καταλάβουν:

Στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» είναι ενταγμένοι 92 δήμοι από τους συνολικά 325 δήμους της χώρας. Μεταξύ αυτών είναι ο Δήμος Σκύδρας όπως είναι ενταγμένοι και ο Δήμος Έδεσσας αλλά και ο Δήμος Πέλλας.

Ο Δήμος Σκύδρας κατάφερε και ενέταξε το μεγαλύτερο έργο που έχει ενταχθεί ποτέ στον Δήμο και είναι συνέχεια και πολλών άλλων εντάξεων που επιτεύχθηκαν την τελευταία εξαετία τόσο από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ όσο και από εθνικά προγράμματα όπως το πρόγραμμα Φιλόδημος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σύμφωνα και με την πρόσκληση που είχε εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και την δανειστική σύμβαση που υπογράφηκε αργότερα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πόρους του Τ.Π.Δ. και οι δανειστικές υποχρεώσεις των δικαιούχων σύμφωνα με τις συνομολογηθείσες δανειακές συμβάσεις, αποπληρώνονται από το ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι όροι που υπάρχουν στο δανειστικό συμβόλαιο είναι οι όροι που τίθενται ΠΑΝΤΑ σ ‘όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα, όπως και στα έργα ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο δανειστικό συμβόλαιο αναφέρεται ότι στην περίπτωση που η ΔΕΥΑ δεν κάνει ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», ή το έργο δεν είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό κατά τη λήξη του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», ή η ΔΕΥΑ , μετά την ολοκλήρωση του έργου, δεν διασφαλίζει τη λειτουργία και τη συντήρησή του, σύμφωνα με το σκοπό της ένταξης, για πέντε έτη ή και περισσότερο, σε αυτήν την περίπτωση θα απενταχθεί το έργο και η ΔΕΥΑ υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο.

Επαναλαμβάνω ότι οι παραπάνω όροι υπάρχουν σε όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, είτε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, είτε Εθνικούς Πόρους.

Για τον λόγο του αληθές σας παραθέτω τους ειδικούς όρους ένταξης του έργου «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης στις Τ.Κ. Ριζού και Καλυβιών Δήμου Σκύδρας» που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή από πρόγραμμα ΕΣΠΑ: 

«Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης. Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της. Ανάκληση της απόφασης ένταξης όπως καταλαβαίνετε σημαίνει και αυτόματη επιστροφή χρημάτων

Άρα η υποχρέωση του Δήμου είναι το έργο να κατασκευστεί σωστά και να είναι λειτουργικό κάτι το οποίο και στην περίπτωση αυτού του έργου θα πράξουμε, και βεβαίως ένας δήμος δεν μπορεί να λειτουργεί με την λογική ότι δεν ζητάμε και δεν παίρνουμε έργα γιατί κάτι μπορεί να μην πάει καλά...

Διασφαλίζουμε ότι όλα θα γίνουν σωστά και ο Δήμος να εντάσσει μεγάλα έργα ζωτικής σημασίας τόσο για τους πολίτες της όσο και για το περιβάλλον.

Περαιτέρω, ενημερώνουμε την κα Σημαιοφορίδου, ότι στο Δήμο Σκύδρας λειτουργεί ένας βιολογικός καθαρισμός λυμάτων δυναμικότητας 20.000 ισοδύναμων κατοίκων. Ο αρχικός σχεδιασμός του βιολογικού που έγινε από τον πρώην Δήμο Σκύδρας περιλάμβανε τα αποχετευτικά δίκτυα Σκύδρας Μαυροβουνίου ,Σεβαστειανών και Λιποχωρίου. Την δεδομένη στιγμή σε αυτόν καταλήγουν τα λύματα από την πόλη της Σκύδρας συμπεριλαμβανομένων και των Εργατικών Κατοικιών καθώς και ενός τμήματος της Τ.Κ. Σεβαστειανών. Δηλαδή την δεδομένη στιγμή λειτουργεί με πολύ λιγότερα λύματα από αυτά που είχε προβλεφθεί.

Επιπλέον με την ένταξη του μεγάλου αποχευτικού έργου (Ριζό, Πετριά, Πλεύρωμα, Αρσένι), προστίθενται και αυτοί οι οικισμοί.

Τέλος, ο Δήμος Σκύδρας έχει αναθέσει την σύνταξη μελετών για τις Τ.Κ. Καλής και Προφ. Ηλία και την κατασκευή ενός μικρού βιολογικού στην Καλή όπου θα προβλέψει και την σύνδεση και άλλων οικισμών του Δήμου Μενηίδος.

Για την πράξη του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ» εκπονήθηκαν μελέτες που ανατέθηκαν από τον Δήμο και την ΔΕΥΑ Σκύδρας.

• Για το υποέργο «Κατασκευή σύνδεσης αποχευτικού δικτύου της Τ.Κ. Μαυροβουνίου με τον βιολογικό σταθμό Σκύδρας» η μελέτη ανατέθηκε από τον Δήμο Σκύδρας στην εταιρεία Δίαυλος Α.Ε. με κόστος 12.000,00 € και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την ΜΟΔ Α.Ε. από το πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια των Δήμων

• Για το υποέργο ««Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Ριζού και σύνδεση με τον βιολογικό σταθμό Σκύδρας»» και αφορά την κατασκευή δικτύου εντός της Τ.Κ. Ρίζου την κατασκευή αγωγών μεταφοράς των λυμάτων των Τ.Κ. Αρσενίου Πετριάς και του οικισμού Πλευρώματος όπου υπάρχουν εσωτερικά δίκτυα στον κεντρικό αγωγό μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ του Δήμου Σκύδρας την κατασκευή αγωγού μεταφοράς στην Ε.Ε.Λ του Δήμου Σκύδρας (με πρόβλεψη εξυπηρέτησης των Τ.Κ. Αρσενίου, Τ.Κ. Πετριάς και οικισμού Πλευρώματος όπου υπάρχουν εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης) οι μελέτες ( υδραυλική και γεωτεχνική) ανατέθηκαν από την ΔΕΥΑ Σκύδρας στους μελετητές Κων/νίδη Αβραάμ Πολιτικός Μηχανικός η γεωτεχνική με κόστος 2.280,00 € και στον Μιχαλάκα Ζήση Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός η υδραυλική μελέτη με κόστος 17.876,00 €. Οι μελέτες χρηματοδοτήθηκαν από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Σκύδρας.

Είχαμε ενημερώσει την κα Σημαιοφορίδου ότι δεν μπορούμε να προβούμε στην χορήγηση αντίγραφου των μελετών αυτών διότι, σύμφωνα με τον Ν. 3448/06 (ΦΕΚ 57/15.03.2006 τεύχος Α') με τίτλο «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» άρθρο 3 παρ. 1 εδάφιο β όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/2007 τεύχος Α) έγγραφα που ανήκουν σε πνευματική ιδιοκτησία τρίτου δεν μπορούν να χορηγηθούν.

Της είχαμε δηλώσει όμως ότι μπορούσε να λάβει γνώση της μελέτης στα γραφεία της Υπηρεσίας και οποιαδήποτε εξήγηση απαιτούνταν.

Αυτό που καθόλου δεν μπορώ να καταλάβω είναι η ερώτηση για τη ύπαρξη κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού και αυτός που υπέδειξε στην πρώην δημοτική σύμβουλο κα Σημαιοφορίδου να θέσει το ερώτημα αυτό, μάλλον καμία σχετική γνώση δεν έχει...

Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει μία λογική ότι ένας αγωγός θα διατρέχει όλο τον Δήμο θα μαζεύει τα λύματα και θα τα μεταφέρει στον βιολογικό σταθμό Σκύδρας. Η μελέτη και πολύ περισσότερο η κατασκευή τέτοιου αγωγού εάν ήταν τεχνικά εφικτή θα κόστιζε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και φυσικά θα ήταν ανέφικτη από κάθε άποψη.

Ο σχεδιασμός ενός αποχετευτικού δικτύου από την αρχή και μίας καινούργιας ΕΕΛ σε νέα θέση και υπό προϋποθέσεις πιθανό θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατασκευή ενός δικτύου το οποίο θα σχεδιαζόταν με βάση ενός κεντρικού συλλεκτήρα ο οποίος θα συγκέντρωνε τα λύματα από όλες τις κοινότητες του Δήμου. Στην περίπτωση όμως του Δήμου Σκύδρας στον οποίο έχουν κατασκευαστεί δίκτυα αποχέτευσης σε διαφορετικές περιόδους η λύση αυτή είναι απλά ανέφικτη εκτός και αν μηδενίσουμε υποδομές εκατομμυρίων ευρώ.

Όλοι οι Δήμοι (βλ. Έδεσσα Γιαννιτσά) παρότι έχουν μεγάλους βιολογικούς τώρα σχεδιάζουν και κατασκευάζουν δίκτυα με πιο μικρούς βιολογικούς για την επεξεργασία των λυμάτων. Η Έδεσσα το κάνει αυτό στην Άρνισσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος και τα Γιαννιτσά θα κατασκευάσουν βιολογικούς εκμεταλλευόμενοι παλιότερες μελέτες στον Ν. Μυλότοπο και στους Γαλατάδες.

Επίσης δεν υπάρχει νόημα στην αναφορά ότι δεν έχουν σχεδιαστεί στο συγκεκριμένο έργο πρωτεύοντες ή δευτερεύοντες συλλεκτήριοι αγωγοί που θα πάρουν τα λύματα από όλες τις κοινότητες.

Στο συγκεκριμένο έργο έχει σχεδιαστεί ένας κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός που θα μεταφέρει τα λύματα από τις κοινότητες Ριζού, Αρσενίου και Πετριάς στον βιολογικό σταθμό της Σκύδρας και θα κατασκευαστεί ένας αγωγός μεταφοράς που θα μεταφέρει τα λύματα από το Μαυροβούνι μέχρι τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς των λυμάτων από την πόλη της Σκύδρας στον βιολογικό. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στοιχεία των δικτύων:

Α/Α Τ.Κ ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ /ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΡΙΖΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ 5861,34 ΑΠΌ Φ200 ΕΩΣ Φ400/PVC 41- HDPE O KEΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ (ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΙΖΟ -ΑΡΣΕΝΙ-ΠΕΤΡΙΑ -ΠΛΕΥΡΩΜΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΑΡΥΗΤΑΣ ΜΕ ΈΝΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΩΘΗΤΙΚΟ ΑΓΩΓΟ (ΜΗΚΟΥΣ 1074) ΠΡΩΤΕΥΟΝ, ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΚΛΠ 10823,7 Φ200/PVC 41 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΙΖΟΥ (ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ) 2 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ) 5253,69 Φ200/ HDPE ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ 100% (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ). O ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ Β40 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΡΙΖΟΥ (ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ) 3 ΠΕΤΡΙΑΣ/ ΠΛΕΥΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΙΑΣ) 1951 Φ160/ HDPE ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ 100% (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ). O ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ Β40 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΡΙΖΟΥ (ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ) 4 MAYΡOBOYNIOY ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ) 1974,09 Φ315/ PVC 41(MHKOΥΣ (1898,75m) , Φ125 /HDPE (MHKOΥΣ (75,34m) ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ 100% (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ). O ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ D36 ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΣΚΥΔΡΑΣ (ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ) 5 ΣΚΥΔΡΑΣ TA ΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΜΕΣΩ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ. Ο ΝΟΤΙΟΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΚ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ. Ο ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.

Όσον αφορά το υπάρχον δίκτυο της Σκύδρας φυσικά και λειτουργεί. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα στην λειτουργία κυρίως από λάθη που έγιναν σε συνδέσεις παροχών αποχέτευσης τα παλαιότερα χρόνια και όπου αυτά εντοπίζονται διορθώνονται άμεσα. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι πρόσφατα ακόμη και κεντρικοί δρόμοι της Σκύδρας όπως η οδός Ευξείνου Πόντου, η Δαβάκη, η Χαρωνίτου, η Στρ Παπάγου και άλλες είχαν παντοροΪκό δίκτυο ακαθάρτων λυμάτων και ομβρίων υδάτων και φυσικά από εκεί δημιουργούνταν και το έντονο πρόβλημα της δυσοσμίας των φρεατίων.

Θεωρώ ότι όσα υπογράφει η κα Σημαιοφορίδου, της τα υπέδειξε κάποιος μηχανικός, προφανώς αυτός που ήταν αντίθετος μ αυτό το μεγάλο έργο, όπως και με πολλά άλλα και μάλλον ο συγκεκριμένος μηχανικός δεν έχει και πολλές γνώσεις…

Επίσης, η κ.Σημαιοφορίδου, γνωρίζει πολύ καλά και από τα τεχνικά δελτία ότι το έργο δεν αφορά κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Πετριάς , Αρσενίου, αυτό όμως καθόλου δεν τη σταματά να μας καταγγέλλει….

Από τη μεριά μου πάντως θα ήθελα να κάνω και μία αναφορά στους υπαλλήλους του Δήμου που εργάστηκαν για τη μεγάλη επιτυχία ένταξης αυτού του μεγάλου Έργου στο "ΦΙΛΟΔΗΜΟ" καθώς και της Δημάρχου μας Κατερίνας Ιγνατιάδου...ΆΞΙΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ!!!

Αντίθετα, πριν λίγο χρονικό διάστημα η κ.Σημαιοφορίδου χαρακτήριζε άξιους τους υπαλλήλους του Δήμου Σκύδρας αλλά μέσα απο την επιστολή της μόνο αυτό δεν καταλάβαμε.

Για όσους λοιπόν κομίζουν γλαύκα στην Αθήνα και ανησυχούν για την υλοποίηση του έργου, τους διαβεβαιώνουμε ότι το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του και θ αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό έργο αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ακόμη θα ήθελα να τονίσω πως εργαζόμαστε προς το συμφέρον ΟΛΩΝ των συνδημοτών μας χωρίς αποκλεισμούς και δεν είμαστε Δημοτική αρχή δύο ταχυτήτων...

Προφανώς έτσι νιώθουν μόνο αυτοί που είναι ενάντια στα συμφέροντα του Δήμου μας και των συμπολιτών μας, αυτοί που δεν θέλουν να υλοποιούνται ΕΡΓΑ πνοής για τον τόπο και το περιβάλλον, αυτοί που δεν έχουν τη δύναμη, την υπομονή και το σθένος να παλέψουν και να δώσουν μάχες για το καλό του τόπου ΑΛΛΑ παραιτούνται και φυγομαχούν.

Έτσι νιώθουν αυτοί που καταγγέλλουν το δήμο μας για τα μεγάλα έργα, αυτοί που δεν τίμησαν τη ψήφο των συμπολιτών μας και βρήκαν διέξοδο σ ένα κείμενο με επίκληση στο συναίσθημα.

Τέλος, αυτοί που δε σεβάστηκαν την πλειοψηφία των συνδημοτών μας, δεν μπορούν να μας κάνουν υποδείξεις ….ας τις κρατήσουν για τους εαυτούς τους…..

Όπως γίνεται απολύτως κατανοητό, λοιπόν, τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", ΑΠΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και δεν επιβαρύνουν ούτε τη ΔΕΥΑΣ, ούτε το ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ αλλά ούτε και κανέναν από τους συμπολίτες μας. Το καταλάβατε επιτέλους κα Σημαιοφορίδου; Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσουμε για να το καταλάβετε;; ΜΗ συνεχίζετε να κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση..

Και κάτι τελευταίο: πρώτη φορά είδα δημοτικό σύμβουλο να καταγγέλλει το Δήμο στον οποίο έχει εκλεγεί, ζει και εργάζεται, επειδή κατάφερε και πήρε ένα μεγάλο έργο. Ας βγάλει λοιπόν ο καθένας τα συμπεράσματά του!

Εμείς είμαστε, εδώ, στην πρώτη γραμμή, ώστε με ενότητα, πρόγραμμα, συνεργασία, δύναμη και ομοψυχία να πράττουμε και να διεκδικούμε ό,τι καλύτερο!

Με εκτίμηση
Χατζηιωαννίδης Νικόλαος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more