Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

Δ. ΜΠΙΝΟΣ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ 10.000.000 ΕΥΡΩ ,ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.Είναι θετικό το γεγονός, ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή βλέπει την επόμενη μέρα με έργα ,που και ως προγραμματισμό και ως χρηματοδότηση εξασφαλίστηκαν και δρομολογήθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Έργα πολύ χρήσιμα για το Δήμο Αλμωπίας. Εύχομαι να πράξει ανάλογα και να αφήσει παρακαταθήκη στην επόμενη Δημοτική Αρχή, αφού ο Δήμος έχει συνέχεια.
Τον περασμένο Σεπτέμβρη, κατά την παράδοση της Διοίκησης στον κ. Μπάτση, έκανα λόγο για έργα της τάξης των 10.000.000 ευρώ ,που αφήνουμε προς υλοποίηση στους πολίτες της Αλμωπίας, για τους οποίους δουλέψαμε και στους οποίους ανήκουν.
Επειδή όμως στην πορεία μου έχω μάθει να μιλώ στοχευμένα και με οδηγό μόνο την αλήθεια, σας παραθέτω αναλυτικά τι αφορούν αυτά τα 10.000.000 ευρώ εξασφαλισμένων από τη δική μας Διοίκηση έργων προς υλοποίηση:

Α. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (264.997,15 ΕΥΡΩ)
1. Κατασκευή έργου απαγωγής ομβρίων υδάτων στις Τ.Κ. Πολυκάρπης, Προμάχων, Γαρεφείου και στην πόλη της Αριδαίας (144.997,15 ευρώ)
2. Συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Φιλώτειας (20.000 ευρώ)
3. Τοιχείο αντιστήριξης στην Τ.Κ. Θεοδωρακείου (100.000 ευρώ)

Β. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (2.304.797,75 ΕΥΡΩ)
4. Δημιουργία χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων και αναψυχής στην πόλη της Αριδαίας, μπροστά από το 2ο Δημοτικό Σχολείο - ΠΔΕ 2017 (199.997,75 ευρώ)
5. Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας με στέγαστρο στο γήπεδο της Τ.Κ. Σωσάνδρας (80.000 ευρώ)
6. Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Αριδαίας (2.024.800 ευρώ)

Γ. ΑΡΔΕΥΣΗ (461.811,46 ΕΥΡΩ)
7. Βελτίωση υποδομών οικίσκων αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Αλμωπίας (12.000 ευρώ)
8. Κατασκευή - συντήρηση γεμιστήρων Δήμου Αλμωπίας (22.000 ευρώ)
9. Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης της Τ.Κ. Γαρεφείου (16.915 ευρώ)
10. Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στην καθημερινότητα στον τομέα της άρδευσης της Τ.Κ. Βορεινού (35.301 ευρώ)
11. Πρόγραμμα Wa-mbrella - Intereg
-Εξοπλισμοί αρδευτικών γεωτρήσεων - Κάδοι φυτοφαρμακων (149.646,80 ευρώ)
-Μελέτη φράγματος Τ.Κ. Προδρόμου (69.119 ευρώ)
-Δαπάνη διαχείρισης (24.800 ευρώ)
-Δαπάνη προώθησης (15.550 ευρώ)
-Έρευνα (23.808 ευρώ)
-Κόστη πιστοποίησης(5.000 ευρώ)
12. Επέκταση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Προμάχων (9.815 ευρώ)
13. Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Βορεινού (22.135,21 ευρώ)
14. Επέκταση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Όρμας (10.614 ευρώ)
15. Επέκταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Γαρεφείου (17.768,22 ευρώ)
16. Επέκταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Νότιας (12.477 ευρώ)
17. Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Δωροθέας (5.958 ευρώ)
18. Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Λυκοστόμου (5.717 ευρώ)
19. Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Σαρακηνών (3.187,23 ευρώ)

Δ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (940.383,72 ΕΥΡΩ)
20. Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας στο Μικροχώρι της Τ.Κ. Πιπεριάς (203.00 ευρώ)
21. Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας στην Τ.Κ. Ίδας (215.000 ευρώ)
22. Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Σαρακηνών (252.000 ευρώ)
23. Ασφαλτόστρωση αγροτικού οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Βορεινού (25.000 ευρώ)
24. Ασφαλτόστρωση αγροτικού οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Φούστανης (14.431,5 ευρώ)
25. Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στο Άνω Γαρέφι - Κτηνοτροφικό πάρκο (225.000 ευρώ)
26. Συντήρηση αγροτικου οδικού δικτύου Τ.Κ. Σαρακηνών (5.952,22 ευρώ)

Ε. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ (1.827.315 ΕΥΡΩ)
27. Βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο Αλμωπίας (35.000 ευρώ)
28. Αναβάθμιση πεζοδρομίων στην Αριδαία, από την είσοδο του Εξαπλατάνου έως και το ΓΕΛ Αριδαίας (227.546 ευρώ)
29. Αισθητική αναβάθμιση της Τ.Κ. Λουτρακίου - Ηλεκτροφωτισμός με LED δρόμου από τα ξενοδοχεία έως την είσοδο των Λουτρών, πεζοδρόμηση, πλακόστρωση και φωτισμός από το άγαλμα του Καπετάν Γαρέφη έως το ύψος της εκκλησίας - Ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού (611.000 ευρώ)
30. Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενων δομών στην πόλη της Αριδαίας - Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και παιδική χαρά στην περιοχή Στάλιγκραντ (72.000 ευρώ)
31. Ανάπλαση στο Δασάκι Αριδαίας (73.000 ευρώ)
32. Συντήρηση πεζοδρόμων στην Αριδαία (12.000 ευρώ)
33. Αντικατάσταση καλλωπιστικού φωτισμού στην οδό Κύπρου - Πεζόδρομος Αριδαίας (74.250 ευρώ)
34. Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων με διαμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Αλμωπίας (454.923 ευρώ)
35. Συντήρηση - ανάπλαση για τη βελτίωση της καθημερινότητας - Φωτισμός δυτικού περιφερειακού Αριδαίας και κεντρικού δρόμου στο Γαρέφι(61.357 €).
36. Παιδική Χαρά στην Αριδαία και στην περιοχή Στάλινγκραντ (206.239 € )

ΣΤ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (406.246 ΕΥΡΩ)
37. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων (251.860 ευρώ)
38. Γεωτεχνική μελέτη Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Προμάχων (13.052 ευρώ)
39. Αποκατάσταση ζημιών στο κτίριο των Αμερικάνων για τη δημιουργία του Κέντρου Διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρία (60.334 ευρώ)
40. Διαμόρφωση χώρων αθλοπαιδιών στον αύλειο χώρο της Μαθητικής Εστίας Αριδαίας (51.000 ευρώ)
41. Συντήρηση - επισκευή κτιρίου της Μαθητικής Εστίας Αριδαίας (30.000 ευρώ)

Ζ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (19.115 ΕΥΡΩ)
42. Μεταφορά νερού σε δεξαμενή για πυρόσβεση στις Τ.Κ. Προμάχων και Εξαπλατάνου (14.115 ευρώ)
43. Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου (5.000 ευρώ)

Η. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ (235.000 ΕΥΡΩ)
44. Προμήθεια μηχανημάτων έργου (235.000 ευρώ)

Θ. ΥΔΡΕΥΣΗ (3.435.675 ΕΥΡΩ)
45. Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στην Τ.Κ. Νότιας (74.357 ευρώ)
46. Ύδρευση της πόλης της Αριδαίας - Κατασκευή νέου δικτύου (2.596.783 ευρώ)
47. Ύδρευση Τ.Κ. Φούστανης (76.000 ευρώ)
48. Ύδρευση Τ.Κ. Αρχαγγέλου (99.000 ευρώ)
49. Ύδρευση Τ.Κ. Όρμας (165.703 ευρώ)
50. Ύδρευση Τ.Κ. Λουτρακίου (186.000 ευρώ)
51. Ύδρευση οικισμού Αγάθης (31.532 ευρώ)
52. Ύδρευση Τ.Κ. Σωσάνδρας για την καταπολέμηση της λειψυδρίας (90.000 ευρώ)
53. Ύδρευση Τ.Κ. Γαρεφείου για την καταπολέμηση της λειψυδρίας (36.300 ευρώ)
54. Ύδρευση της Αριδαίας από τη Σωσάνδρα (80.000 ευρώ)

Ι. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
55. Τοποθέτηση φωτιστικών ιστών και σωμάτων σε Μεγαπλάτανο, Άλωρο, Σωσάνδρα, Άψαλο, Όρμα, Προμάχους και Αριδαία από τον ΛΑΓΗΕ.

Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου Αιρετούς, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους Βουλευτές, τους Ειδικούς Συνεργάτες, τους Προέδρους με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Υπαλλήλους, που στάθηκαν δίπλα μου στην συνεχή προσπάθεια για παραγωγή έργου στο Δήμο Αλμωπίας.Είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε την σωστή εκτέλεσή τους, ώστε να παραδοθούν σύντομα στους Δημότες μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more