Κυριακή 4 Απριλίου 2021

«Έγκριση χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εκπαίδευση, συνεπεία της κρίσης του COVID-19».

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+2020 για τη σχολική εκπαίδευση, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ενέκρινε την  αίτηση που υπέβαλε το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA226-SCH-094685 και τίτλο “Digital Readiness for European Distance Learning”.

 

Πρόκειται για στρατηγική σύμπραξη Erasmus+ KA226 για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ έξι σχολείων από όλη την Ευρώπη: Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Σερβία και Βέλγιο. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 24 μήνες. Όλα τα σχολεία-εταίροι ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα περισσότερα είναι επαγγελματικά.

 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η επικαιροποίηση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των μαθητών των σχολείων συνεργατών με την εισαγωγή νέων τεχνολογικών εργαλείων, λογισμικών και μεθόδων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν την εξ αποστάσεως μάθηση ποιοτική και καρποφόρα για την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα εμπλεκόμενα ιδρύματα θα μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και θα αναπτύξουν από κοινού διδακτικό υλικό. Αυτό το διδακτικό υλικό, καθώς και η αποτελεσματικότητα και η ελκυστικότητα των νέων ψηφιακών λύσεων διδασκαλίας, θα δοκιμαστούν σε φυσικές αλλά και εικονικές τάξεις. Το παραγόμενο υλικό θα είναι διαθέσιμο σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα με πρακτικές διάχυσης που έχουν δεσμευτεί τα εμπλεκόμενα σχολεία να πραγματοποιήσουν.

 

Τα ίδια τα σχολεία αναμένεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, να συνδεθούν καλύτερα με τα τοπικά δίκτυά τους και να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να επενδύσουν στη διεθνοποίησή τους.

 

 

 

Η Διευθύντρια του Εσπερινού ΕΠΑΛ Γιαννιτσών

                                                                                   

Καρύπη Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more